Σύγχρονοι καὶ παλαιότεροι ἅγιοι γέροντες μιλοῦν γιὰ τό ἐμβόλιο! Θά τοὺς ἀκούσουμε;

Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού  κυκλοφορεῖ  τό Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ προσφέρουμε τό τρίτο κατά σειρά βιβλίο μὲ τὶς πνευματικές συμβουλὲς καὶ ρήσεις καὶ τὰ θαύματα τοῦ γέροντα Βασιλείου τοῦ Καυσοκαλυβίτη, ἀνταποκρινόμενοι κυρίως στὰ χιλιάδες αἰτήματα τῶν ἀναγνωστῶν τῆς ἐφημερίδας καὶ τῶν ἐκδόσεων «Ἀγαθός Λόγος»!

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Σύγχρονοι καὶ παλαιότεροι ἅγιοι γέροντες μιλοῦν γιὰ τό ἐμβόλιο! Θά τοὺς ἀκούσουμε;

ΕΜΒΟΛΙΟ  ἤ ΜΕΤΑΝΟΙΑ;

Γέροντας Παΐσιος: Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μιὰ ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καί, γιὰ νὰ τὸ κάνη κανείς, θὰ τὸν σφραγίζουν. Ὅσοι δὲν σφραγισθοῦν, θὰ περάσουν καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, γιατί ὁ Χριστὸς θὰ τοὺς βοηθήση. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ σφραγισθοῦν θὰ πάθουν τέτοια ζημιά, ποὺ θὰ μασοῦν τὴν γλώσσα τους ἀπὸ τὸν πόνο.

Σύγχρονος γέροντας ἀσκητὴς: Ὁ κορωνοϊὸς κάπως σύντομα θὰ ἐξαφανισθεῖ. Ἀπότομα. Καὶ μαζὶ μ’ αὐτὸν θὰ πέσει στὰ τάρταρα καὶ θὰ περάσει στὴν ἱστορία ὡς παροδικὸ γεγονὸς ὁ κορωνοϊὸς καὶ τὸ ἐμβόλιο τῆς δυναστείας τοῦ Γκέιτς, τοῦ Ρότσιλντ, τοῦ Ροκφέλερ τοῦ Σόρος

Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Ἐμεῖς ἔχουμε τὰ ἰσχυρότερα ὅπλα καὶ τὰ ἰσχυρότερα φάρμακα. Ἡ πίστις μας καὶ ὁ Σταυρὸς μας εἶναι τὰ ὅπλα μας. Τὰ φάρμακά μας εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία, τὸ Εὐχέλαιο καὶ ὁ Ἁγιασμός. Ὁ φόβος, ὁ πανικὸς εἶναι ὅ,τι χειρότερο. Οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ ἀντισταθοῦν καὶ ὑποδουλώνονται στὰ δίχτυα τοῦ  διαβόλου.

Γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Νὰ θυμάστε Χριστιανοί μου πὼς τὸ μοναδικὸ ἐμβόλιο αὐτῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸ εἶναι ἡ ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Αὐτὴ σώζει.

Γράφουν ὁ Ἠλίας Καλλιώρας, διεθνολόγος καθηγητὴς, συγγραφέας, πρώην βουλευτὴς, ὁ Διονύσης Μακρῆς, Θεολόγος-Δημοσιογράφος

ΕΘΝΙΚΑ

Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος:  «Ἡ Παναγιὰ εἶναι ἡ προστάτιδά μας»

«Εἴμαστε φτιαγμένοι γιὰ τὰ δύσκολα… Ἂν (ὁ ἐχθρὸς) κάνει τὸ μοιραῖο λάθος, ἔχουμε τὴν ἱκανότητα νὰ τὸν κάνουμε νὰ τὸ πληρώσει πολὺ ἀκριβά…»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΓΕΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ: «Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ἑκατονταπλασιασθεῖ»

Θὰ βλέπετε στὴν Εὐρώπη τοὺς ἀνθρώπους νὰ προστρέχουν στὶς λίμνες καὶ στὰ ποτάμια μὲ λεωφορεῖα γιὰ νὰ βαπτισθοῦν

 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Δούρρειος ἵππος τὸ οὐκρανικὸ γιὰ τὴν ἕνωση μὲ τὸν Παπισμὸ

Οὐάσιγκτον, Βατικανὸ καὶ Φανάρι ἐργάζονται πυρετωδῶς στὸ ρυθμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Νῦν ἀπολύεις…Ἀρχιεπίσκοπον Ἱερώνυμον!

Δὲν εἶναι τυχαία πρόσφατη δημοσκόπηση ποὺ ἔγινε καὶ ἡ ὁποία παρουσιάζει ἀποστροφὴ τοῦ λαοῦ μας πρὸς τὴν ἡγεσία τῆς Ἑλλαδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας!

Πῶς ἄλλωστε θὰ μποροῦσε νὰ γίνει πρὸς ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο, βαθιὰ πολιτικοποιημένο, ὄργανο τῆς “ἀριστερᾶς”, ὁ ὁποῖος στὴν διακυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἔβαλε πλάτη στὰ πολὺ δύσκολα γι΄ αὐτήν, ὑπονομεύοντας τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία!

Πῶς ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε νὰ γίνει πρὸς ἕναν προπαγανδιστὴ τῶν Μνημονίων ποὺ ἐξαθλίωσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν λαό της.

 ΥΓΕΙΑ

Τὰ διατροφικὰ μυστικὰ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων

Ὁ πολιτισμὸς εἶναι ἀποτέλεσμα ἀνωτέρων ἐγκεφαλικῶν λειτουργιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀδύνατον νὰ προκύψουν χωρὶς τὴν βασικὴ διατροφὴ μὲ τὰ προϊόντα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἀποδείχθηκαν ἐν τοῖς πράγμασι ἐλάχιστοι…

Ἐπέλεξε τή λογική καὶ ὄχι τὴν πίστη ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία μας!

Πῶς καὶ γιατί ἐντελῶς «ξαφνικὰ» ὁλάκερος ὁ πλανήτης ἄρχισε νὰ χορεύει στὸ ρυθμὸ ἑνὸς κατασκευασμένου σὲ ἐργαστήρια ἰοῦ.

Συνειδητοὶ μισθωτοὶ ποιμένες (οἱ Ἀρχιερεῖς μας) ἐγκατέλειψαν τὸ ποίμνιο, κρυπτόμενοι μὴν τυχὸν καὶ τοὺς συναντήσει ὁ θανατηφόρος ἰός.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ὄχι στὰ ἐμβόλια-ψηφιακὰ πιστοποιητικά τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἀποτελεῖ σχέδιο γιὰ εἰσαγωγὴ γενετικὰ τροποποιημένων γονιδίων στὸ DNA τῶν ἀνθρώπων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἑλληνο-τουρκικά, κορωνοϊὸς καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης

Αὐτὰ ποὺ δέν θέλουν νὰ γνωρίζουμε

Γιατὶ οἱ ἀπαγορεύσεις λόγω Κορωνοϊοῦ θὰ τραβήξουν μέχρι τὸ Πάσχα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γέροντας Εὐσέβιος Βίττης: Ψυχή, ποὺ γεννήθηκε, γιὰ ν’ ἁγιάσει.

 Θλιβόταν ὁ Γέροντας, γιατὶ ὁ σημερινὸς κόσμος δὲν ἔχει μάθει νὰ δίνει. Γνωρίζει μόνο νὰ παίρνει. Ἔχει ἀπαιτήσεις χωρὶς ὑποχρεώσεις.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Προδημοσίευση ἀπὸ τὸ νέο καὶ ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο τοῦ Ἠλία Δ. Καλλιώρα

 «Διεθνεῖς Σιωνιστές: Οἱ τυφλοπόντικες τῆς Νέας Ἐποχῆς»

Ἡ πραγματικὴ ἱεραρχία τῶν ἡγετῶν τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ποιὸς φταίει γιὰ τοὺς ἀτιμώρητους…. κουκουλοφλώρους;

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός , δάσκαλος

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Ἐγκληματικὲς διπλωματικὲς ἀπερισκεψίες!

Οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις κλίνουν γόνυ ὑποτέλειας στὴ Δύση ἐφαρμόζοντας κάθε φορὰ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ ποδιοῦ, ποὺ κάνουν τὴν Ἑλλάδα νὰ τρέχει ἀσθμαίνοντας γιὰ νὰ προλάβει γεγονότα καὶ ἀποφάσεις ἔναντι τῆς Τουρκίας.

ΕΥ ΖΗΝ

Νέα τάξη πραγμάτων στὴ διατροφὴ καὶ φάρμακα

Νοιάζονται ὄψιμα-τώρα, λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ γιά τὴν ὑγεία μας, ἐνῶ ἐδῶ καὶ χρόνια μᾶς ταΐζουν συνειδητά δηλητήρια

Γράφει ὁ Ἰωάννης Ἀραβανῆς,  κτηνίατρος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Προσβολὴ τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἱερότητας τῶν ναῶν

Μέ πρόσχημα τόν Κορωνοϊό

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 

 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Ἅγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε: Ὁ φλογερὸς κήρυκας τῆς μετανοίας

Γράφει ὁ Λάμπρος Κ. Σκόντζος,  Θεολόγος-Καθηγητὴς

ΘΕΣΕΙΣ

Συνεχὲς ἀλαλοὺμ σὲ μείζονα ἐθνικὰ θέματα

Οἱ «κόκκινες γραμμές», γιὰ σοβαρὰ κράτη, πρέπει νὰ εἶναι μυστικὲς

Γράφει ὁ Νικόλαος Ταμουρίδης   

Ἀντγος (ἐ.ἀ)-Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ ,Ἀντιπρόεδρος ΔΕ Ἐλεύθερης Πατρίδας

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Εἰρηνεύουμε Χριστιανοί μου ἤ …

Εἴθισται νὰ τηροῦμε τοὺς τύπους καὶ νὰ χάνουμε τὴν οὐσία

Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Μὲ τὶς πλάτες τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας οἱ διωγμοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

«Ἀγρόν ἠγόραζε» ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔναντι τῶν ἀλχημειῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ τήν κατάργηση τῶν ἄρθρων τοῦ Π.Κ. περί τῆς ἐπιβουλῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης

Γράφει ὁ Εὐστράτιος Κλούρας,

νομικός,πολιτικός Ἐπιστήμων

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἀποκρυφισμός ἡ γοητεία τῆς πλάνης

Οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὸν τεκτονισμὸ μὲ τὸν ἑβραϊκὸ ἀποκρυφισμὸ

Ἡ συνεργασία τοῦ Διαβόλου μὲ τὸν ἄνθρωπο ὀνομάζεται μαγεία. Ἐπειδὴ κατὰ κανόνα ἡ γνώση τῆς μαγείας δὲν ἦταν κτῆμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἦταν γνώση κάποιων συγκεκριμένων ἀνθρώπων, ποὺ συνήθως τὴν ἔκρυβαν, ὀνομάστηκε καὶ ἀποκρυφισμός, δηλαδὴ κρυμμένη γνώση.

Γράφει ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἱστορικὸς -ἀρχαιολόγος

Στό τεῦχος αὐτό γράφουν ὁ πρωτοπεσβύτερος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ ἐπίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ε. α Νικ. Ταμουρίδης, ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD Διεθνολόγος, Συγγραφέας, Καθηγητὴς πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας, ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος, ὁ Εὐστράτιος Κλούρας, Νομικός πολιτικός Ἐπιστήμων, ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ Λάμπρος Κ. Σκόντζος,  Θεολόγος-Καθηγητὴς ὁ Δημήτριος Κλούρας, Νομικός, πρώην γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Αναλυτής, Διεθνολόγος, ὁ Ἰωάννης Ἀραβανῆς, Κτηνίατρος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ πρωτοπρ. Εὐστάθιος Κολλᾶς, πρώην πρόεδρος ΙΣΚΕ, Ἐκκλησιαστικός Συνήγορος, ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ὁ Διονύσιος Μακρῆς Δημοσιογράφος –Θεολόγος, ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Θεολόγος-Ψυχολόγος, ἡ Ἰωάννα Κατσούλα, ἁγιολόγος κ. ἄ.

21 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν

21 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού τολμᾶ καί τά βάζει μέ τό κατεστημένο

Ἀπό τό Σάββατο 12 Δεκεμβρίου σέ ὅλα τά περίπτερα! Ἕνα ἀκόμη ἀποκαλυπτικό τεῦχος.

 

Ο ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ἡ συμπλήρωση 200 χρόνων ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 μᾶς ὤθησε ἐφέτος νὰ δημιουργήσουμε ἕνα ἀληθινὸ συλλεκτικὸ κόσμημα, προκειμένου νὰ συμμετάσχει καὶ ὁ Στῦλος Ὀρθοδοξίας, ποὺ συμπληρώνει ἐφέτος 21 χρόνια ἀδιάκοπης κυκλοφορίας στοὺς πανηγυρικοὺς ἑορτασμούς.

Τὸ συλλεκτικὸ αὐτὸ ἀσημένιο κόσμημα περιλαμβάνει στὴν πρώτη ὄψη τὴν πρώτη ἑλληνικὴ σημαία μὲ ἐπίχρυσο τὸ σταυρὸ στὴ μέση, καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ ὅπλα τῆς ἐπανάστασης καὶ αὐτὰ ἐπίχρυσα.

Τὸ συλλεκτικὸ αὐτὸ ἀσημένιο καὶ ἐπίχρυσο κόσμημα, τὸ σχεδιάσαμε γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ ὡς φλουρὶ στὴ βασιλοπίττα. Εἶναι ὡστόσο προφανὲς ὅτι θὰ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ δῶρο γιὰ ὁλόκληρη τὴν χρονιὰ καὶ θὰ μπορεῖ νὰ προσφερθεῖ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾶμε, στοὺς φίλους μας, στοὺς συγγενεῖς κ.α. ἀφοῦ ἡ τιμὴ του εἶναι προσιτὴ γιὰ ὅλους. Κοστίζει μόλις 9,90 εὐρώ!

Μὲ δεδομένη μάλιστα τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ τὸ μοναδικὸ αὐτὸ συλλεκτικὸ δῶρο ἀποκτᾶ καὶ ἄλλη δυναμική. Μᾶς θυμίζει τὸν ἀγώνα ποὺ ἔδωσαν οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ’21 προβάλλοντας πρωτίστως τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία… Αὐτὴ ἡ βαθειὰ πίστη συνέβαλε γιὰ ἄλλη μία φορὰ σὲ νίκη τοῦ Δαυὶδ (ἥρωες τοῦ ’21) ἐπὶ τοῦ τότε Γολιὰθ (πανίσχυρη Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία).

Τὸ συλλεκτικὸ αὐτὸ κόσμημα θὰ θυμίζει σὲ κάθε Ἕλληνα Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ πολίτη ὅτι ἡ βαθειὰ πίστη στὸν Χριστὸ ὄχι μόνο ἀπομακρύνει φόβο, ἀπόγνωση, κατάθλιψη, ἀπογοήτευση ἀλλὰ φέρει ἀνατροπὲς καὶ νίκες οὐσιαστικὲς, ποὺ μεταβάλλουν τὴ κατήφεια καὶ τὴ σκλαβιὰ σὲ αἰσιοδοξία, χαρὰ καὶ ἐλευθερία.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟ. ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 2109212574 2109212315, 2109212570 ΚΑΙ 6977428281 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *