Τά πύρινα κηρύγματα ἔγιναν κακαρίσματα!

Ἀντί γιὰ οὐσιαστικό λόγο μετανοίας ἡ πλειονότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων κούρνιασε σὰν τὶς «κότες», προσφέροντας τήν χαρά τοῦ πανηγυρισμοῦ στὸν ἀφορισμένο καὶ διώκτη τῆς Ἐκκλησίας πρωθυπουργό.

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Δημοσιογράφος-Θεολόγος

Σιγὴν ἰχθύος γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς μας ἔναντι τῶν διώξεων (βλ. νέων περιοριστικῶν μέτρων) τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καὶ τοῦ σφραγίσματος τῶν ἱερῶν ναῶν γιὰ τοὺς πιστοὺς ἐνόψει τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ προβολὴ μάλιστα τῆς φθηνῆς δικαιολογίας (νέο σλόγκαν), ἀπὸ ἀδαεῖς ἀρχιερατικὲς δῆθεν θεολογικὲς σύγχρονες «προσωπικότητες» ὅτι προέχει ἡ  ζωὴ, ποὺ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία στὸν ἄνθρωπο, ἐννοώντας φυσικὰ ὡς προτεραιότητα τὸ ἐφήμερον τοῦ βίου ἔναντι τοῦ αἰωνίου δεικνύει ὄχι μόνο ἀπύθμενο θράσος καὶ ἀσέβεια ἀπὸ μέρους τους ἀλλὰ ἐπιπλέον ἀποδεικνύει ἐμπράκτως τὴν κυριαρχία τοῦ φαρισαϊσμοῦ. Θυμίζει δὲ καὶ ἐπιβεβαιώνει τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου μας Ἱησοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς Φαρισαίους «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν… καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας (Ματθ 13).

Δυστυχῶς ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ ἱεροῦ κλήρου στὸ νέο σφράγισμα τῶν ἱερῶν ναῶν ἀντέδρασαν μόνον οἱ Μητροπολίτες Κυθήρων Σεραφεὶμ-ἀντέδρασε μὲ ἐπιστολή του στὸν πρωθυπουργὸ- καὶ Κερκύρας Νεκτάριος -ἔκανε λόγο γιὰ διωγμό τῆς Ἐκκλησίας- καθώς καὶ οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος ζήτησαν νὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ οἱ ναοὶ! Μαζί μὲ τοὺς ἀνωτέρω καὶ ἐλάχιστοι ἀφανεῖς ἱερεῖς ποὺ ἀποτελοῦν μειοψηφία στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐπαρχίες. Οἱ ὑπόλοιποι ἀποδέχθηκαν ἀμαχητὶ πὼς εἶναι τελικὰ «κότες», ὅπως φέρεται νὰ ἀποκάλεσε τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ἐν γένει τόν ὀρθόδοξο ἱερό κλῆρο ὁ πρωθυπουργὸς Κ. Μητσοτάκης καὶ ἐμπερικλείεται στὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ, ἀλλά καὶ σὲ κείμενο τοῦ Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων Ἀμβροσίου… Καὶ κάποιοι φιλόδοξοι Ἀρχιερεῖς ἐπίγειας ἐξουσίας καὶ θιασῶτες τῆς μεταπατερικῆς ἀ-θεολογίας ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ ὑπερθεματίσουν τὰ κυβερνητικὰ μέτρα εκδίδοντας ἐγκυκλίους ἐφαρμογῆς-ὑπακοῆς ἀπὸ κλῆρο καὶ πιστὸ λαὸ καταπίνοντας τὸ χάπι τῶν δῆθεν ψεκασμένων καὶ συνομοσιολόγων… γιὰ νά καλύψουν τὸν προσωπικὸ τους φόβο, ποὺ προκαλεῖ τὸ συνεχές φλέρτ μὲ τοὺς σκοτεινοὺς μασωνικοὺς τυφλοπόντικες τῆς ἀνομίας καθὼς καὶ ἡ ὀλιγοπιστία τους!

Θὰ συνεχισθεῖ λοιπὸν ἡ δυσκολία λόγω ὄχι μόνο ἀμετανοησίας ἀλλὰ κυρίως λόγω  θράσους καὶ ἀσέβειας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει «οὐ τοσοῦτον δεινὸν ἡ ἁμαρτία, ὅσον ἡ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν ἀναισχυντία». Αὐτὰ φυσικὰ δὲν ἀφοροῦν  μόνο τοὺς πολιτικοὺς ποὺ συναγωνίζονται ποιὸς θὰ ἀποδομήσει γρηγορότερα τὸ πολιτιστικὸ μόρφωμα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ δομικὰ ὑλικά τῆς πολιτιστικῆς της ἰδιοπροσωπείας.

Εἶναι γνωστὸ ἄλλωστε τοῖς πᾶσι ὅτι τὰ σκοτεινὰ κέντρα τῆς παγκόσμιας σιωνιστικῆς δικτατορίας σχεδιάζουν νόμους γιὰ τὴν διάβρωση τῆς κοινωνίας καὶ πιέζουν τοὺς πολιτικοὺς, ποὺ ἐλέγχουν νὰ τοὺς προωθήσουν ὡς κοινότυπο φιλελεύθερο ἦθος! Χρηματοδοτοῦν μὲ πακτωλὸ χρημάτων τὰ βοθροκάναλα γιὰ τὴν παραπληροφόρηση τῆς κοινῆς γνώμης καὶ δὲν διστάζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὴν συκοφαντία, τὸν διασυρμὸ ἀκόμη καὶ τὴν ὁλοσχερῆ ἐξόντωση σὲ πρόσωπα ποὺ ἀντιστέκονται καὶ ἀποκαλύπτουν τὰ σχέδιὰ τους.

Δὲν ὑπάρχουν τώρα ἰδεολογικοὶ διαχωρισμοὶ ἀριστερῶν καὶ δεξιῶν ὅπως εὔστοχα, τεκμηριωμένα καὶ καίρια εἶχε πρὸ πολλοῦ ἐπισημάνει ὁ μέγας διδάσκαλος καὶ ἱστορικός τοῦ γένους, ὁ πολύκλαυστος π. Γεώργιος Μεταλληνός. Ὑπάρχουν οἱ ἐκσυγχρονιστὲς ὅλων τῶν κομμάτων ποὺ χωρὶς ἰδεολογικοὺς διαχωρισμούς, ἀναλαμβάνουν ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀφεντικὰ τῆς λέσχης Μπίλντερμπεγκ, νὰ ἐφαρμόσουν τὶς ἀρχὲς τῆς παγκοσμιοποίησης, ποὺ συνιστοῦν τὶς ὀρδὲς τῆς ἰσοπέδωσης τῶν ἀξιῶν καὶ τῆς ἀποκτήνωσης τοῦ ἀνθρώπου! Τῆς τυφλῆς χειραφέτησης ἑνὸς ζαλισμένου καὶ φοβικοῦ ἀνθρωπίνου κοπαδιοῦ, στὰ δῆθεν λιβάδια τῆς καλοζωίας καὶ τῆς προόδου! Ἡ μὴ προσκύνηση τοῦ Θεανθρώπου ἀλλὰ τοῦ ἀνθρωποθεοῦ ποὺ συνιστᾶ τὸ βίωμα τῆς κολάσεως ἤδη ἀπό τὰ ἐπίγεια δεδομένα. Ἡ Ἀποκάλυψη  προειδοποίησε γι’ αὐτό: «οὗτοι (οἱ ἄρχοντες) μίαν γνώμην ἔχωσιν καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίω διδόασιν». (Ἀποκ. Ιζ, 13)

Τὸ μεγαλύτερο ὅμως πρόβλημα εἶναι ὄχι μόνο ἡ πολιτικὴ ἐξίσωση μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ Ἀντιχρίστου ἀλλὰ ἡ ποιμαντικὴ θεραπευτικὴ ἀφασία τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Ἀρχιερεῖς, ἀντὶ νὰ καλλιεργοῦν ἦθος χριστοειδὲς στὸ λαὸ καὶ νὰ συγκλονίζουν τὸν ἀποστάτη λαὸ μὲ πύρινα κηρύγματα μετανοίας,

Συσχηματίσθηκαν μὲ τὸ πνεῦμα τῆς νέας ἐποχῆς καὶ συμβάλουν πρωτοστατικὰ στὴ συνειδησιακὴ ἀγκύλωση, στὴν ψυχικὴ διάβρωση τοῦ ποιμνίου τους! Διδάσκουν ξύλινο λόγο ἀγαπολογίας καὶ ἀμνήστευσης τῶν φθοροποιῶν παθῶν κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ διδύμου Κονάνου –Λιβύου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μεταπατερικῶν. Καὶ τὸ διαβλητὸ ἦθος, κυρίως τῆς αὐστηρὰ προσωπικῆς τους ζωῆς, προσπαθοῦν  ἐντέχνως καποιοι ευσεβιστικα καμουφλαρισμενοι ἀλλὰ καὶ κάποιοι περισσότερο τολμητίες απροκάλυπτα,νὰ κάνουν τρόπο ζωῆς στὶς ψυχὲς ποὺ ἐπωμίστηκαν στὴν ὑψηλὴ ἀρχιερατικὴ εὐθύνη τους. Διδάσκουν τὸν πανσεξουαλισμό, τὸν καταστατικὸ χάρτη τῆς δαιμονικῆς κοσμοκρατορίας τοῦ Ἀντιχρίστου, καὶ λένε, ἀκοῦστε καὶ φρίξετε, ἀκόμη καὶ σὲ ἱερατικὰ συνέδρια, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν καταδέχεται νὰ κατέβει καὶ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ πιάτο μας καὶ τὸ βρακί μας ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά μας καὶ τὴν ἀνοχὴ ποὺ δείχνουμε στὶς ἰδιαιτερότητες τῶν ἄλλων!!!

Μοῦ διηγήθηκε ἅγιος πνευματικός τῆς Μακεδονίας ὅτι ἀντιμετώπισε κατώδυνη μετανοοῦσα ψυχὴ σὲ εἰσηγητὴ κληρικὸ ἱερατικοῦ συνεδρίου! Τὸν κράτησε ἀφ’ ἑσπέρας ὁ φιλοξενὼν δεσπότης δῆθεν γιὰ φιλοξενία στὴ Μητρόπολη! Πλούσια τράπεζα καὶ καλὸ κρασί! Τὸν πίεζε συνεχῶς νὰ πίνει. Ἀκολούθησαν τὰ σοδομικὰ ὄργια!… Τὸ πρωί, χαρούμενος ὁ δεσπότης, κατέβηκε καὶ παρουσίασε στὸ δύσμοιρο ἱερατεῖο τὸν ὁμιλητὴ ποὺ ἦταν ἄταφος νεκρός… Τὸ φοβερότερο; Ἀπειλοῦσε μετὰ μανίας τοὺς παπάδες-πνευματικούς: «Ἂν δώσετε γραμμὴ ἢ ἂν ἀσχοληθεῖτε μὲ θέματα κρεβατοκάμαρας θὰ σᾶς τσακιιίσωω!!! Αὐτὸ τὸ μέρος ἔχει ἄσυλο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅπως ἡ Βουλὴ ἀπὸ τὴν Πολιτεία».

 Ὁ  εἰσηγητὴς ἐξομολογήθηκε μὲ θρήνους: «Περισσότερο ἐλέγχθηκα ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς στοὺς ἐνάρετους ἁπλούς, ἐνσυνείδητους, ἀγωνιστὲς ἱερεῖς ποὺ ὑφίσταντο συνειδησιακὴ διάβρωση, ἐπειδὴ γινόταν «σωτήριο» δόγμα τὸ δικό μας δαιμονικὸ ἦθος, παρὰ ἀπ’αὐτὰ ποὺ κάναμε τὴν νύχτα ἐμεῖς». Καταλάβατε; Ἔχουμε νόθευση τῶν φαρμάκων τῆς σωτηρίας, ἔχουμε αλλοίωση τοῦ  γνησίου Θεολογικοῦ λόγου, διότι αὐτὸ βολεύει κάποιους φθόρους «ποιμενάρχες» ποὺ προωθεῖ τὸ σύστημα..

Πλεόνασαν οἱ ἐκτρώσεις, ὄχι μόνο οἱ φανερές, ἀλλὰ καὶ οἱ ποικίλως ἄτυπες καὶ οἱ δεσποτάδες «ἀγαπολογοῦν» γιὰ νὰ δείξουν πὼς «θεολογοῦν»! Κυρίως μὲ τὰ ἐνδομήτρια σπειράματα (σπιρὰλ) ποὺ δημιουργοῦν ἐξωμήτριες συλλήψεις οἱ ἐκτρώσεις ἔχουν ἐξακοντισθεῖ σὲ ἰλιγγιώδη ὕψη στὸν πήχη τῶν μετρήσεων! Τὰ παρὰ φύσιν ἁμαρτήματα τῆς σωματικῆς παραχρησίας (πρωκτικὸς καὶ στοματικὸς «ἔρωτας»), ποὺ ἀνατρέπουν τὴν φυσιολογία τῆς θεοσύστατης ἀνθρωπολογίας καὶ χωματοποιοῦν τὴν εἰκονιστικὴ και ομοιωματικη (κατ’ εικονα και καθ’ομοιωσιν δικη Του) δημιουργία τοῦ Θεοῦ, θεωροῦνται δικαιωματισμός καὶ «ἄθικτο θέμα ἐπιλογῆς στὴν ζωὴ τῆς κρεβατοκάμαρας>>!

Ἰδιαίτερα ὁ Σοδομισμὸς ποὺ κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο συνιστᾶ τὸν «κολοφώνα τῶν ἁμαρτιῶν» καὶ μάλιστα στὰ ἀνδρόγυνα «ἀτιμότερον… ὅταν καὶ γυναῖκες τὰς τοιάυτας μίξεις ἐπιζητῶσιν», θεωρεῖται «ἀγάπη καὶ ποικίλη ἡδονικὴ κατάφαση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος».

Προσέξτε: Αὐτὰ τὰ λένε καὶ ἐκκλησιαστικοί! Ὑπάρχουν ἠχητικὰ ντοκουμέντα…Πᾶνε στὴν πάντα οἱ Πορφύριοι, Παΐσιοι καὶ ὁ Ἐφραὶμ Ἀριζονίτης, ποὺ ἔλεγαν ἀπὸ θεία ἀποκάλυψη ὅτι ὅταν μολυνθεῖ ἀπ’ αὐτὲς τὶς φοβερὲς πράξεις ἡ πηγὴ τῆς κοινωνίας δηλαδὴ ὁ τίμιος γάμος, μολύνεται ἀπὸ τὶς ψυχοσωματικὲς  ἀλλοιώσεις η δεξαμενὴ ποὺ δέχεται τὸ νερὸ τῆς πηγῆς, δηλαδὴ ἡ οἰκογένεια..Καὶ μετέπειτα,λαμβανει το μολυσματικο περιεχομενο ὁλόκληρη ἡ πόλη στὴν ὁποία διακλαδώνεται τὸ νερό, δηλαδὴ ἡ κοινωνία!

Τώρα ἔχουμε νέα ἤθη, νέα διδασκαλία, νέα ζωή! Εχουμε την <<Τριτη Διαθηκη>> την οποια προφητευσε ο Αγιος Γρηγοριος ο Θεολογος και ανελυσε,ως βαση της μεταπατερικης θεολογιας,ο συγχρονος ιερομυστης των Ανω και των Πατερων εφαμιλλος,Γερων Αθανασιος Μυτιληναιος ο Θεοσοφος!

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ἡ παιδεραστία καλπάζουν! Ἀκόμη καὶ ἡ ζωοφιλία στὰ δῆθεν προηγμένα κράτη τῆς Εὐρώπης  ποὺ ἀλαζονεύονται  ὅτι πρωτοστατοῦν στὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις … μὲ παρελάσεις <<ὑπερηφανείας>>! Γυμνοὶ οἱ «προηγμένοι» καὶ βλάσφημοι, οἱ «χειραφετημένοι»! Ἱερὰ σύμβολα καὶ εἰκόνες στὰ ἐπίμαχα σημεῖα τῆς διαστροφῆς τους! Καὶ ἔπειτα βαυκαλιζόμαστε ὅτι θὰ λάμψει ὑπὸ κατάλληλα κυβερνητικὰ μέτρα τὸ ἑλληνικὸ δαιμόνιο καὶ ὅτι τὸ μέλλον ἀνήκει σ’ ἐμᾶς.

Ἀντικαταστήσαμε τὴν ψυχή μας μὲ τὴν τσέπη μας, τὸ «εἶναι» μας μὲ τὸ «ἔχειν» μας, τὴν γενεσιουργὸ ἀρχή μας μὲ τὰ γεννητικά μας ὄργανα! Αὐτὰ λατρέψαμε. Σ’ αὐτὰ δοθήκαμε. Τὸ τίμημα θὰ εἶναι ἀνάλογο τῆς ἐπαίσχυντης ἡδονῆς ποὺ θεοποιήσαμε

. Ἄλλωστε τὸ σχῆμα ἡδονὴ-ὀδύνη καθορίζει διαχρονικὰ κατὰ τὸν ὅσιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητὴ τὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας. Μόνο ἡ μετάνοια θὰ μᾶς σώσει. Αὐτὴ ποὺ κηρύσσουν οἱ ψυχωμένοι ρασοφόροι. Οἱ φλογεροὶ σημαιοφόροι τοῦ Σταυροῦ. Οἱ ἀσυνθηκολόγητοι στηλιτευτὲς τῆς νεοταξικῆς ἐπιβίωσης! Οἱ ἄλλοι θὰ κάνουν μόνο τὰ ἔντεχνα φερέφωνα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ θὰ δικαιώνουν τὸν Χρυσοστομικὸ λόγο: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ φθόρους ποιμένας δεξαμένη, ζάλης καὶ ναυαγίων πληροῦται πολλῶν».

 

Προτεσταντίζουσα  ἡ Ἀρχιπεπισκοπὴ Ἀμερικῆς

Ἡ προτεσταντίζουσα Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὶς πολλὲς λαβίδες καὶ τὶς πάμπολλες ἐκκλησιαστικὲς οἰκονομίες, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ βοῶσες ἠθικὲς ἀβαρίες καὶ ἐξώφθαλμες ἀμνηστεύσεις παθῶν, (ἂν ἔλειπε ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Ἀριζονίτης θὰ κατέληγε σὲ μία ἰδιότυπη Οὐνία  τοῦ προτεσταντικοῦ χώρου), ὀρύεται μέσω Καλμούκων καὶ Κουρούκων (ἔτσι ὀνομάζεται ἡ κουρούνα σὲ πολλά μέρη τῆς πατρίδος μας) γιὰ τὸν γεροντισμὸ ποὺ δῆθεν ταλαιπωρεῖ καὶ καταπιέζει κατὰ τὴ γνώμη τους τὸ πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων! Ἀκόμη καὶ στὶς προσωπικές τους στιγμὲς -τσιρίζουν –ἔχουν λόγο οἱ γέροντες! Ξεμασκαρώνονται τελείως γιὰ τὸ ποῦ τὸ πάνε καὶ τί θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.

Ἄλλωστε ἔκανε τὴν ἀρχὴ ὁ πλανητάρχης Πάπας ποὺ συγκεντρώνει στὸ σκῆπτρο του ὅλες τὶς ἀντίχριστες  ἐξουσίες τοῦ κόσμου, ὅπως διατείνονταν μὲ ἐπιστημονικὸ κύρος ὁ ἀλήστου μνήμης π. Γεώργιος Μεταλληνός! Λὲς  καὶ εἴμαστε κοινωνιολόγοι καὶ ἰδεολογικοῦ τύπου ἀναλυτὲς καὶ ὄχι πνευματικοὶ σηματόροι  καὶ καθοδηγητές! Ὑποβιβάζουν τοὺς κληρικοὺς ἀπὸ οἰκονόμους τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ χειραγωγοὺς στὴ θέωση τῆς ψυχοσωματικῆς ὁλότητας τῶν ἀνθρώπων, σὲ ψυχολογικοὺς ἰσορροπιστές, ἀποφορτιστὲς καὶ πρωταγωνιστὲς ἑνὸς στείρου «λειτουργικοῦ»θεάτρου γιὰ νὰ ψυχαγωγοῦνται οἱ πιστεύοντες!

Δὲν καταλαβαίνουν τοὺς ὅρους ποὺ χρησιμοποιοῦν ἢ ἐπίτηδες ἀποφορτίζουν τὴν ἐκφραστικὴ σημειολογία ἀπὸ τὸ αὐθεντικό της περιεχόμενο. Γεροντισμὸ ἔχει ὅποιος πνευματικὸς ἐκμεταλλεύεται πρὸς ἴδιον ὄφελος τὰ χαρίσματα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ἐξιδανικεύει τὴν μορφή του καὶ ἐπιδίδεται σὲ στρατωνισμὸ ὀπαδῶν καὶ ἐκμετάλλευση ἀδαῶν… Ὕψιστο  ἰδανικό τοῦ γεροντισμοῦ εἶναι τὸ προφὶλ τῶν πολλῶν like  καὶ ἡ μανία τοῦ φιλοπρωτεύοντος διοτρεφοῦς… Γέροντας εἶναι ὅποιος μὲ φόβο Θεοῦ καὶ ἀσυνθηκολόγητη ὑπευθυνότητα, μυσταγωγεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀπερίτμητο στὶς ψυχὲς ποὺ ἐπωμίσθηκε στὴν εὐθύνη του καὶ πασχίζει μὲ προσωπικὸ κόστος νὰ ὁριοθετεῖ ὀρθόδοξα τὰ πράγματα καταδεικνύοντας τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὴν πλάνη..  Γέροντας εἶναι ὅποιος περνᾶ  ἀπὸ τὸ «διυλιστήριο» τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης τὶς ἄνοστες ἀγαπολογικὲς σοῦπες τῶν μεταπατερικῶν καὶ ἀποκαλύπτει τὸ ἀμοραλιστικὸ δηλητήριο ποὺ κρύβουν. Γέροντας εἶναι ὅποιος γενικὰ ἐξουθενώνει θυσιαστικὰ τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ φανεῖ θριαμβευτικὰ ὁ Χριστὸς  στὸ βιωματικὸ βάθρο τοῦ ἐπιμέρους καὶ τοῦ συνόλου τῶν βαπτισμένων τέκνων του, προκειμένου νὰ γίνουν καὶ βεβαιόπιστα! Μὴ μπερδεύουμε τοὺς ὅρους καὶ κολλᾶμε ἄστοχες ὑβριστικὲς ἐτικέτες σὲ ὅσους χαλοῦν τὸν πάγκο τοῦ πανσεξουαλισμοῦ μέσα στὸ σιωνιστικὸ παζάρι τῆς παγκοσμιοποίησης..

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 226 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020).

Συντάκτης

3 σχόλια για “Τά πύρινα κηρύγματα ἔγιναν κακαρίσματα!

  1. Μπράβο σας κ. Μακρή! Φοβερό κείμενο! Πύρινοι λόγοι! Καίει καρδιές όποιου θελ να καταλάβει….

  2. Ακολουθούν την πίστη τους στην πολιτική ηγεσία και κάνουν όπως εκείνοι με τις κόκκινες γραμμες

  3. Συγχαρητήρια κύριε Μακρή! Ευτυχώς που υπάρχουν και θεολόγοι σωστοί για να τους έχουμε ως πυξίδα ώστε να μην παρασυρθούμε σε αυτήν την κατρακύλα που έχουν πάρει οι ποιμένες! Παρουσιάζουν το πάράλογο για λογικό, το ανήθικο για ηθικό,τον οικουμενισμό για Ορθοδοξία και δυστυχώς παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους που επιλέγουν να τους ακολουθούν και να κάνουν υπακοή στην εκκλησία.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *