Τό ΝΑΤΟ ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο

Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχόμαστε τὸ ΝΑΤΟ ὡς χώρα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Τουρκία (μέλος τοῦ ΝΑΤΟ) κινεῖται συνεχῶς ἐπιθετικὰ κατὰ τῆς Ἑλλάδος (μέλος ἐπίσης τοῦ ΝΑΤΟ) διεκδικώντας κυριαρχικά της δικαιώματα; Ὅταν ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα μὲ ἔνοπλη σύγκρουση; Όταν ΗΠΑ καὶ ΝΑΤΟ ὑπονομεύουν τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ ἀκεραιότητα; Όταν ὑποβοηθοῦν, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ καὶ ΕΕ (τῆς Γερμανίας) τὴν ἀθρόα εἴσοδο στὴν Πατρίδα μας, χιλιάδων παράνομων μεταναστῶν – στοὺς ὁποίους βρίσκονται πολλοὶ τζιχαντιστὲς τοῦ Ρ. Τ. Ἐρντογάν – κατα παράβαση τῶν Διεθνῶν Συνθηκῶν καὶ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου;

 

Τοῦ Παναγιώτη Ἀποστόλου

Πολιτικοῦ ἀναλυτὴ – ἀρθρογράφου

egerssi@otenet.gr

www.egerssi.gr

 

Στὶς 14 Αὐγούστου 1974 ὁ Πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἀνακοίνωσε τὴν ἀποχώρηση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ ἰσχυριζόμενος ὅτι:

«…Τὸ ΝΑΤΟ ἀποδείχτηκε ἀνίκανο νὰ παρεμποδίσει τὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν ἐξαπόλυση νέας βάρβαρης καὶ ἀπρόκλητης ἐπίθεσης κατὰ τῆς Κύπρου καὶ ἑπομένως τὸ ΝΑΤΟ δὲν ἔχει κανένα λόγο ὕπαρξης, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελέσει τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο συνεστήθη, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει τὸν πόλεμο μεταξὺ μελῶν του…»!

Αὐτὴ ἡ αἰτιολόγησή του (τότε) Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ δὲν μποροῦσε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἀπὸ κανέναν νοήμονα νοῦ! Ἀφοῦ τὸ ΝΑΤΟ “διευκόλυνε” τὴν εἰσβολὴ τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐξυπηρετοῦνταν τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα!

Ἔτσι ἔγραφα πρὸ μηνῶν ὅτι, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ καὶ τὴ διάλυση τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας, οὐσιαστικὰ ἡ ἀποστολὴ τοῦ ΝΑΤΟ εἶχε λήξει, εἶχε ὁλοκληρωθεῖ, ἀφοῦ εἶχε διαλυθεῖ ὁ πραγματικὸς ἐχθρὸς (ΕΣΣΔ) γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ὁποίου εἶχε δημιουργηθεῖ!

Ἔτσι ἀπὸ τὸ 1991 μέχρι σήμερα, ποιὰ εἶναι ἡ χρησιμότητα ὑπάρξεως τοῦ ΝΑΤΟ, ἀφοῦ ἡ ὕπαρξή του βασιζόταν στὴν συλλογικὴ ἄμυνα τῶν μελῶν–κρατῶν του, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 5 τοῦ καταστατικοῦ του, κατὰ τοῦ μεγάλου ἐχθροῦ; Ἄρθρο τὸ ὁποῖο ὑπαγορεύει τὴν προστασία ἑνὸς μέλους τοῦ ΝΑΤΟ ὅταν αὐτὸ δεχτεῖ ἐπίθεση; Από τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ δημιουργία τοῦ ΝΑΤΟ εἶχε ἀμυντικὴ ὑπόσταση;

Ἀλλὰ δυστυχῶς μετὰ τὸ 1991, ἡ ἀμυντικὴ ὑπόσταση τοῦ ΝΑΤΟ  ἐξελίχτηκε σὲ ἐπιθετική! Ὅλες οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις, στὸ Ἀφγανιστὰν, στὸ Ἰράκ, στὴ Γιουγκοσλαβία, βαφτίστηκαν Νατοϊκὲς καὶ δὲν εἶχαν καμιὰ σχέση μὲ τὴν οὐσιαστικὴ ἀποστολὴ τοῦ ΝΑΤΟ! Αὐτὲς ὅλες οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις, εἶχαν σχέση μὲ τὰ γεωστρατηγικὰ–γεωπολιτικὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν πετρέλαιο-ἑταιρειῶν τους καὶ οἱ ὁποῖες σήμερα ἔχουν ἐπεκταθεῖ στὴ Συρία καὶ τὴ Λιβύη!

Ἄρα, ἡ πραγματικὴ ἀποστολὴ τοῦ ΝΑΤΟ μετὰ τὴ διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τοῦ στρατιωτικοῦ βραχίονα τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, εἶναι γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων σὲ διάφορες ἐπίμαχες καὶ νευραλγικές περιοχές τῆς ὑδρογείου! Ὑπάρχει τὸ ΝΑΤΟ γιὰ νὰ πατάει γερὰ τὸ πόδι της ἡ Ἀμερικὴ στὴν Εὐρώπη! Ὅμως μήπως ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη ἐκδοχή;

Μήπως τὸ ΝΑΤΟ λειτουργεῖ πλέον, ὡς σχεδιαστὴς δημιουργίας ἐμπόλεμης κατάστασης, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν κρατῶν – μελῶν του;Ἀφοῦ, ἠ Ελλάδα καὶ ἡ Τουρκία εἶναι καὶ οἰ δυο χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ δυστυχῶς ἀντιμετωπίζονται τελείως, μὰ τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἡγεσία τῆς Βορειοατλαντικῆς Συμμαχίας;

Τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ ὅσα ἔγραφα στὸ ἄρθρο μου: «Τὸ ΝΑΤΟ στὴν ὑπηρεσία τῆς Τουρκίας» στὶς 29 Μαΐου 2020 καὶ φρονῶ πὼς δικαιώθηκαν τὰ λεγόμενά μου ἀπὸ τὶς σημερινὲς ἐξελίξεις!

 

Στὴν ἐργαλειοθήκη τῆς Τουρκίας ἦταν πάντα τὸ ΝΑΤΟ…

Ἀφοῦ καὶ σήμερα τὸ ΝΑΤΟ εἶναι ἀνίκανο (;;;) – ὅπως καὶ τὸ 1974 – νὰ παρεμποδίσει τὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν ἐξαπόλυση νέας βάρβαρης καὶ ἀπρόκλητης ἐπίθεσης κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου!

Ὅταν δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει τὸν πόλεμο μεταξὺ μελῶν του καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι πρὸ τῶν θυρῶν, μὴ τηρώντας καὶ τὴν “λογική” του, τῶν ἴσων ἀποστάσεων μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας! Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἐντελῶς ξεδιάντροπα τάσσεται μὲ τὸ μέρος τῆς Τουρκίας! Καὶ ὄχι μόνο!

Ἀφοῦ μὲ τὴν προχθεσινή του ἀνακοίνωση ὁ Γ.Γ. τοῦ ΝΑΤΟ Νορβηγὸς Γιενς Στόλτενμπεργκ, ἐνεργώντας ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Τουρκίας, μᾶς δήλωσε ὅτι, μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας ξεκινοῦν τεχνικὲς συζητήσεις προκειμένου νὰ ἀποκλιμακωθεῖ ἡ ἔνταση στὴν Μεσόγειο, μὲ τὴ μεσολάβηση τῆς Συμμαχίας! Τόσο πολὺ ἁπλά, βάζοντας στὸ ἴδιο βάρος εὐθυνῶν, τόσο τὴν Τουρκία, ὅσο καὶ τὴν Ἑλλάδα!

Νὰ τί ἀκριβῶς δήλωσε ὁ φιλότουρκος Γ.Γ. τοῦ ΝΑΤΟ:

«Μετὰ τὶς συζητήσεις μου μὲ Ἕλληνες καὶ Τούρκους ἡγέτες, οἱ δύο Σύμμαχοι συμφώνησαν νὰ ξεκινήσουν τεχνικὲς συνομιλίες στὸ ΝΑΤΟ γιὰ τὴ θέσπιση μηχανισμῶν στρατιωτικῆς ἀποσυμπίεσης γιὰ τὴ μείωση τοῦ κινδύνου συμβάντων καὶ ἀτυχημάτων στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία εἶναι πολύτιμοι Σύμμαχοι καὶ τὸ ΝΑΤΟ εἶναι μία σημαντικὴ πλατφόρμα γιὰ διαβουλεύσεις γιὰ ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν κοινή μας ἀσφάλεια.Παραμένω σὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερόμενους Συμμάχους γιὰ νὰ βρῶ μία λύση στὶς ἐντάσεις στὸ πνεῦμα τῆς ἀλληλεγγύης τοῦ ΝΑΤΟ.»!

Ἀλλὰ ὄχι μόνο τόσο ἁπλά, ἀλλὰ καὶ τόσο πρόστυχα, ὁ Γ.Γ. τοῦ ΝΑΤΟ μίλησε γιὰ συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, ὅταν ἔπειτα ἀπὸ λίγες μόλις ὧρες ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἄδειασε τὸν κ. Γιενς Στόλτενμπεργκ, δηλώνοντας ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶπε περὶ συμφωνίας τεχνικῶν συνομιλιῶν δὲν ἰσχύουν καὶ δὲν ἐντάσσονται στὴν πραγματικότητα!

Ὑπογραμμίζοντας ἰδιαίτερα ἡ ἑλληνικὴ πλευρά, πὼς τὴν ἀποκλιμάκωση συνιστᾶ μόνον ἡ ἄμεση ἀπομάκρυνση ὅλων τῶν τουρκικῶν πλοίων ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα!

Ὁ Γιὲνς Στόλτενμπεργκ ἀνάβει τὸ φιτίλι τῆς ἔκρηξης στὴν Μεσόγειο…

Ὅμως κάποιος περισσότερο φιλότουρκος ἀπὸ τὸν Γιενς Στόλτενμπεργκ, αὐτὸς “πεθαίνει”! Ναὶ ὁ κ. Γιὲνς Στόλτενμπεργκ – μπροστινὸς τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Ἄγκελα Μέρκελ – ἔκανε αὐτὲς τὶς ξεδιάντροπες δηλώσεις προκειμένου νὰ δημιουργήσει τετελεσμένα ὑπὲρ τῆς Τουρκίας! Ὅταν τὴν ἴδια ὥρα ὁ θρασύτατος καὶ ὀνειροπόλος Τοῦρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ἐρντογὰν μᾶς διαμηνύει ὅτι θέλει ἡ Τουρκία τὸν διάλογο, ἀλλὰ μὲ τὸν ὄρο “καζὰν-καζάν”! Ὅπερ σημαίνει, πὼς κάθεται σὲ τραπέζι διαλόγου, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ βγοῦν κερδισμένες καὶ οἱ δύο χῶρες (Τουρκία – Ἑλλάδα)!

Ἀπαντώντας του ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, πώς, ἡ Ἑλλάδα ἐπιδιώκει συμφωνία γιὰ τὴν ΑΟΖ καὶ μὲ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ διάλογος μὲ ἀπειλὲς δὲ γίνεται. Ἡ Ἑλλάδα δὲ σύρεται δὲν τρομοκρατεῖται καὶ δὲν ἐκβιάζεται»!

Βέβαια, ἡ πλέον σωστὴ ἀπάντηση θὰ ἦταν:

Τί ἀκριβῶς ζητᾶς ὀνειροπαρμένε Ἐρντογὰν; Νὰ μοιράσουμε τὰ δικά μας; Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ὅμως νὰ θέσουμε στὸ τραπέζι τοῦ διαλόγου καὶ τὰ Μικρασιατικὰ παράλια καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν κατεχόμενη Κύπρο κλπ.

Γιατί

δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξακολουθεῖ ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ νὰ μὴν ζητάει τίποτε καὶ ὁ βάρβαρος Τοῦρκος νὰ ζητάει “τὴν μάνα του καὶ τὸν πατέρα του”!

Ἐπανερχόμενος ὅμως, στὸν φιλότουρκο Γιενς Στόλτενμπεργκ, νὰ παραθέσω παρακάτω, ἕνα-δύο ἀπὸ τὰ συνειδητὰ “ἐγκλήματά” του κατὰ τῆς Ἑλλάδος!

Ὅταν ἡ Τουρκία κατέρριψε τὸ ρωσικὸ μαχητικὸ τὸ 2016, ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ Γιὲνς Στόλτενμπεργκ – προστατευόμενος τῆς Γερμανίας, ἀφοῦ ἐκείνη προώθησε σὲ αὐτὴν τὴν θέση τὸν πρώην Πρωθυπουργὸ τῆς Νορβηγίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου – ἐρωτώμενος ἂν ἠ Ελλάδα ἔχει δικαίωμα νὰ καταρρίψει τουρκικὰ μαχητικὰ ποὺ παραβιάζουν τὸν ἐναέριο χῶρο της, ἡ ἀπάντηση ἦταν:

«Ὄχι δὲν ἔχει αὐτὸ τὸ δικαίωμα, γιατί δὲν εἶναι κυρίαρχο κράτος.

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία χρεοκοπημένη χώρα ὑπὸ κηδεμονία καὶ δικαίωμα γιὰ κατάρριψη ἔχει μόνο ἡ Γερμανία. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Γερμανία δὲν ἐνοχλεῖται ποὺ ἡ Τουρκία παραβιάζει τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς περιουσίας της στὴν Ἑλλάδα, δὲν ὑπάρχει κανένα θέμα. Ἂν οἱ Γερμανοὶ ἐνοχληθοῦν ἀπὸ τὶς παραβιάσεις τῶν Τούρκων στὸ οἰκόπεδό τους, θὰ καταρρίψουν τὰ τουρκικὰ μαχητικά»!

Δηλαδή, αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος τοῦ κ. Γιὲνς Στόλτενμπεργκ; Νὰ μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι ἡ Ἑλλάδα (μὲ εὐθύνη καὶ τοῦ ΝΑΤΟ) εἶναι μία χρεοκοπημένη χώρα ὑπὸ κηδεμονία;

Ἐπίσης, ὅταν πρόσφατα, κατὰ τὴ διάρκεια ἐργασιῶν τοῦ ΝΑΤΟ ἡ ἀντιπροσωπεία μας ἀνέδειξε τὸ ζήτημα τῆς συμφωνίας Τουρκίας – κυβέρνησης τῆς Τρίπολης τοῦ Φαγὲζ Ἄλ Σάρατζ, ποὺ παραβιάζει τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας, ὁ ἀγγλικῆς καταγωγῆς προεδρεύων ἐπιχείρησε παντὶ τρόπω νὰ ἐμποδίσει τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἑλληνικῶν θέσεων, διακόπτοντας συστηματικά τους βουλευτές μας! Μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀποχώρηση ὅλης τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπίας ἀπὸ τὴν κοινοβουλευτικὴ συνέλευση τοῦ ΝΑΤΟ στὶς Βρυξέλλες, σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας καὶ  καταγγέλλοντας τὴν στάση τοῦ προεδρεύοντος!

Οἱ συμμετέχοντες Ἕλληνες βουλευτές, ὅλων τῶν κοινοβουλευτικῶν κομμάτων, ἔβγαλαν ἀκολούθως κοινὴ ἀνακοίνωση καὶ στὴν ὁποία ἀνέφεραν ἐπιγραμματικά, πώς:

«Ὁ Προεδρεύων τῶν ἐργασιῶν συστηματικά μᾶς διέκοπτε στὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς ἐρωτήσεις μας, ἐμποδίζοντας τὴν ἀνάπτυξη τῶν θέσεών μας»!

Persona non grata γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ Γιενς Στόλτενμπεργκ…

Σήμερα λοιπὸν ποιὰ χρησιμότητα – τουλάχιστον γιὰ τὴν Ἑλλάδα – ἔχει ἡ ὕπαρξη τοῦ ΝΑΤΟ; Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχόμαστε τὸ ΝΑΤΟ ὡς χώρα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Τουρκία (μέλος τοῦ ΝΑΤΟ) κινεῖται συνεχῶς ἐπιθετικὰ κατὰ τῆς Ἑλλάδος (μέλος ἐπίσης τοῦ ΝΑΤΟ) διεκδικώντας κυριαρχικά της δικαιώματα; Ὅταν ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα μὲ ἔνοπλη σύγκρουση; Όταν ΗΠΑ καὶ ΝΑΤΟ ὑπονομεύουν τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ ἀκεραιότητα; Όταν ὑποβοηθοῦν, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ καὶ ΕΕ (τῆς Γερμανίας) τὴν ἀθρόα εἴσοδο στὴν Πατρίδα μας, χιλιάδων παράνομων μεταναστῶν – στοὺς ὁποίους βρίσκονται πολλοὶ τζιχαντιστὲς τοῦ Ρ. Τ. Ἐρντογάν – κατα παράβαση τῶν Διεθνῶν Συνθηκῶν καὶ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου;

Τί ἔκανε ἄλλωστε το ΝΑΤΟ στα γεγονότα τῆς Συρίας καὶ τῆς Λιβύης, ποὺ ὅλα δείχνουν πὼς ἐνδεχομένως καὶ νὰ γενικευτεῖ ἐκεῖ ὁ πόλεμος, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ἔχει ἀπρόβλεπτες συνεπειες; Ὅταν ἠ απόλυτη εὐθύνη αὐτῆς τῆς γενίκευσης βαρύνει τὴν Τουρκία, ἡ ὁποία εἶναι μέλος τῆς Συμμαχίας τοῦ ΝΑΤΟ; Ὅταν δὲν καταγγέλλεται εὐθέως ἡ πλαστογραφημένη “γαλάζια πατρίδα” τοῦ Τούρκου Σουλτάνου;

Μήπως λοιπόν ὅλοι αὐτοὶ – ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Γερμανία – βρίσκονται σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ἐξυπηρέτησης τῶν γεωπολιτικῶν – γεωστρατηγικῶν ἐπιδιώξεών τους στὴν περιοχή; Μὲ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Ὕπατης Ἀρμοστείας καὶ τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν;

Ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ γερμανόφιλος καὶ τουρκόφιλος Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ Γιὲνς Στόλτενμπεργκ, δὲν θὰ σταματήσει ποτὲ νὰ μᾶς δείχνει τὰ ἀνθελληνικὰ κατάλοιπα τῆς ψυχῆς του καὶ γὶ΄ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ κηρυχθεῖ ὡς ἀνεπιθύμητο πρόσωπο γιὰ τὴν Ἑλλάδα!

 

Ἕναν Μακρὸν χρειαζόταν τὸ ΝΑΤΟ…

 

Ὡστόσο, στὸν ἀπόηχο ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων στὴν ΝΑ Μεσόγειο, ἡ γαλλικὴ παγκόσμιας φήμης ἐφημερίδα Le Monde (προστίθεται σὲ ὅλες τὶς φωνὲς ἀντίδρασης κατὰ Ἐρντογὰν) ἀναδεικνύει ὅτι αὐτὴ ἡ περίοδος εἶναι ἡ σοβαρότερη κρίση ποὺ περνᾶ τὸ ΝΑΤΟ. Ἀσκώντας πολὺ σοβαρὴ κριτικὴ στὴν παράλογη τακτική τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ἐξόφθαλμη ἐπιείκεια ποὺ δείχνει στὴν ταραχοποιὸ Τουρκία!

Συμπαραστεκόμενη στὸν Γάλλο Πρόεδρο Ἐμανουὲλ Μακρόν, ὁ ὁποῖος νὰ θυμίσουμε πώς, σὲ παλαιότερες δηλώσεις του εἶχε χαρακτηρίσει τὸ ΝΑΤΟ, ὡς “ἐγκεφαλικὰ νεκρό”, μετὰ τὸ περιστατικὸ ποὺ συνέβη στὰ νερὰ τῆς Μεσογείου μεταξὺ τῶν φρεγατῶν Γαλλίας καὶ Τουρκίας!

Τότε ὁ Γάλλος Πρόεδρος καταχέριασε τὸν Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ γιὰ τὴ λογικὴ τῶν “ἴσων ἀποστάσεων”, μετὰ τὴ διαμαρτυρία τῆς Γαλλίας κατὰ τῆς Τουρκίας!

Εὐτυχῶς στὴν παροῦσα φάση – ἀντίθετα ἀπὸ τὸ 1974 – ἡ Γαλλία ἔχει διαπιστώσει τὸ ὕποπτο καὶ ὕπουλο παιχνίδι τοῦ ΝΑΤΟ καὶ κατὰ τῶν δικῶν της συμφερόντων καὶ γι΄ αὐτὸ ἀντιδρᾶ! Μία ἀντίδραση ποὺ θὰ ἐπιφέρει, εἶμαι σίγουρος, τεκτονικὲς ἀναταράξεις στοὺς κόλπους τοῦ ΝΑΤΟ!!

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *

WP RSS Plugin on WordPress