Ραβίνοι: Ἔρχεται ὁ Ἑβραῖος Μεσσίας!

Τὸ Ἰσραήλ ἑτοιμάζεται πυρετωδῶς σύμφωνα μὲ προφητεῖες ραβίνων νὰ δεχθεῖ τόν … «Μεσσία» καὶ ὁ πλανήτης θά γευθεῖ τὰ δεινὰ τοῦ πρό τῶν πυλῶν γενικευμένου πλέον Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου

 

 

Γράφει ὁ ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ

Συγγραφέας, Καθηγητὴς-Διεθνολόγος,

Πρώην Βουλευτὴς Φθιώτιδας

 

Ὁ Ἑλληνο-Τουρκικὸς πόλεμος ὅσο ὁμοίως καὶ ἐν γένει ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος θὰ γίνουν. Γιατί θὰ ἀναρωτηθεῖτε; Διότι, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μᾶς τὸ λένε, τὸ γράφουν, τὸ διατυμπανίζουν καὶ τὸ διαφημίζουν οἱ ἴδιοι οἱ διεθνεῖς Σιωνιστὲς ὅσο καὶ ἀμέτρητοι τὸν ἀριθμὸ Ἑβραῖοι ραβίνοι. Μᾶς τὸ ἔχουν πεῖ ρητῶς, ἐπανειλημμένα, μὲ ὑπερηφάνεια καὶ ἀπολύτως ξάστερα οἱ ἴδιοι οἱ ἐωσφοριστὲς καὶ κοσμοκράτορες Ρόθστσιλντ μὲ τὰ ἁπανταχοῦ ἐπίχρυσα ὑποζύγιά τους.

Ὁ Ἑβραϊκὸς σιωνισμὸς τρέχει νὰ καθυποτάξει τὰ πάντα ἐπὶ τῆς γῆς. Ἡ σιωνιστικὴ Ἑβραϊκὴ ἐλὶτ ἐργάζεται νὰ φέρει εἰς πέρας τὸν προσχεδιασμένο ἀπὸ τοὺς ἴδιους καὶ ἐν ἐξελίξει Γ’ Γενικὸ Πόλεμο καὶ στὴ συνέχεια νὰ ὑποτάξει στὸν Ἑβραῖο μεσσία ὅλους, ὅσοι φυσικά ἐπιζήσουν ἐνδιαμέσως τὸν παγκόσμιο ὄλεθρο καὶ φρίκη. Ὁ χρόνος τοῦ ἐπίγειου Ἀρμαγεδδώνα καὶ τῆς εἰσόδου μας στὴ λεγόμενη Ἑβραϊκὴ «Νέα Τάξη καὶ Ἐποχὴ» πλησίασε.

Γὶ΄ αὐτὸν τὸν λόγο οἱ ἁπανταχοῦ νεοταξίτες ἐργάζονται γιὰ τὴν παγκοσμιοποίηση, τὴν πανθρησκεία, τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν ἔλευση καὶ ἵδρυση τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸ Ναὸ τοῦ Σολομώντα. Ὅπου ἐκεῖ, μὲ τὴν «στέψη» του, τὸ ἑβραϊκὸ «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» θὰ διεκδικήσει καὶ τὴν ἀνάδειξή του σὲ «Θεό».

Κατὰ τὰ λεγόμενα καὶ τὰ γραπτὰ τῶν ραβίνων, «ὁ Ἑβραῖος μεσσίας ἔρχεται»! Στὸ ἄμεσο μέλλον. Πλέον, εἶναι ἀμέτρητες οἱ σχετικὲς ἀναφορὲς καὶ εἰδήσεις στὰ Ἰσραηλινὰ ΜΜΕ, καὶ φυσικὰ ὄχι μόνον, γιὰ αὐτὴ τὴν ἀναμενόμενη ἐξέλιξη. Ὁ ταλμουδικὸς καὶ καμπαλιστικὸς Ἰουδαϊσμὸς τῆς ἑβραϊκῆς Τορὰ ζεῖ μέρες προδρομικῆς μεσσιακῆς δόξας, πολὺ εὐχάριστων βιβλικῶν γεγονότων καὶ λαμπρῶν ἀναμενομένων ἐξελίξεων.

Στὴ συνέχεια θὰ καταγράψω ἕνα σύντομο σχετικῶς καὶ ἐνδεικτικὸ δεῖγμα γραφῶν, ρήσεων, συμβάντων, γεγονότων καὶ προφητειῶν ποὺ ἀφοροῦν βιβλικὰ προλεχθέντα καὶ σχετικὲς ἀναφορὲς διάσημων Ἑβραίων ἀρχιραβίνων καὶ Ραββίνων. Ἔτσι ὥστε νὰ μπορεῖ πιὸ εὔκολα ὁ κάθε ἀναγνώστης νὰ βγάλει ἀπὸ μόνος του τὰ ὅποια δικά του συμπεράσματα.

Γιὰ τὸν ραβίνο καὶ διεθνοῦς φήμης εἰδικὸ στοὺς κώδικες τῆς βίβλου Matityahu Glazerson, οἱ πυρκαγιὲς στὸ Ἰσραὴλ τοῦ ἔτους 2016 συνδέονται μὲ τὸν τρόμο καὶ τὸν φόβο πρὶν τὸν ἐρχομὸ τοῦ δικοῦ τους Ἑβραίου «μεσσία». Ὁ ἴδιος ραβίνος ἐπικαλεῖται τὴν ἑβραϊκὴ Τορὰ προκειμένου νὰ «προφητεύσει» ὅτι μπῆκε σὲ ἐφαρμογὴ τὸ «σχέδιο δημιουργίας». Ὁ ἐν λόγω ραβίνος ἀναφέρει ὅτι «ἔσπασε τοὺς κώδικες» τῆς «Τορἀ» καὶ περιμένει τὸν ἀντίχριστο ὡς τὸν «μεσσία» τους! «Σύμφωνα μὲ τὴν Καμπάλα, καταλαβαίνουμε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα σημάδι ὅτι πλησιάζουμε τὸ χρόνο Μεσσία», λέει ὁ ἴδιος.

Ἐπίσης, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2019, σὲ μία ἄτυπη συνέντευξή του στὴν Ἱερουσαλὴμ ὁ Ἑβραῖος μελετητὴς καὶ γνωστὸς διεθνὴς ὁμιλητὴς Ραβίνος Μέντελ Κισσίν ἀνέφερε ὅτι: «Ἔρχεται ὁ μεσσίας!». Πρόκειται γιὰ τὸν ραβίνο ποὺ πρόβλεψε σωστὰ τὴν Προεδρία τοῦ Τρὰμπ τὸ 2016. Ἀνάμεσα στ΄ ἄλλα, ὁ ἴδιος εἶχε πεῖ: «Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν ἰδέα τί κάνει ὁ Μεσσίας. Αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι νὰ ἀλλάξει τὴν πραγματικότητα. Ἀφαιρεῖ τὴν ὁμίχλη, ὅπου ὅλοι βλέπουν τὸν Ain Od Milvado – ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεό, δὲν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο. Δὲν μποροῦμε κἄν νὰ κατανοήσουμε τί σημαίνει αὐτό».

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2019, τὸ Breaking Israel News φέρνει στὴν ἐπιφάνεια μία σειρὰ ἀπὸ ἀποκαλύψεις ραβίνων ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸ παρελθὸν σὲ σχέση μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ πρωθυπουργὸ  Νετανιάχου. Ὁ σημερινὸς πρωθυπουργὸς κρατᾶ τὰ κλειδιὰ γιὰ τὸν Ἑβραῖο Μεσσία ποὺ θὰ ἔρθει μετὰ τὴ δική του θητεία. Καὶ ὅπως λένε καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι ραβίνοι: «Μετὰ τὸ Νετανιάχου ἔρχεται ὁ Μεσσίας».

Ὁ ραβίνος Schneerson εἶχε πεῖ κατὰ λέξη στὸν ἐπίσης ραβίνο καὶ στενὸ φίλο τοῦ Νετανιάχου David Nachshon: «Ἀλλὰ ἔχω μία ἔκπληξη γιὰ σένα, θὰ βγεῖ ἀπὸ αὐτὸ καὶ θὰ σταθεῖ ψηλά, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Θεοῦ. Έχει μία ὑπόσχεση ἀπὸ τὸν Lubavitch Rebbe καὶ θὰ τὸ κάνει μέσα ἀπὸ αὐτό. Έχουμε δεῖ νὰ συμβαίνει μέχρι τώρα, καὶ ἔτσι θὰ εἶναι καὶ τώρα. Θα περάσει ἀπὸ αὐτὸ καὶ θὰ συνεχίσει καὶ ἐλπίζει ὅτι θὰ μπορέσει νὰ παραδώσει (ὁ Νετανιάχου) τὰ κλειδιά του στὸν Μεσσία καὶ θὰ ἔχουμε τὴν πλήρη καὶ ἀληθινὴ Ἐξαργύρωση».

Ὁ ραβίνος Yitzchak Kaduri, ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Σεφαραδίτες πνευματικοὺς ἡγέτες τοῦ αἰώνα, ἀνέκαθεν ὑποστήριζε ὅτι ὁ Νετανιάχου θὰ ὑπηρετοῦσε πολὺ καιρὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ὅτι μετὰ τὴ θητεία του «θὰ φτάσει ὁ Μεσσίας». Ὁ ραβίνος Ben Tov εἶχε ὑπογραμμίσει πρὸς τὸν ἴδιο τὸ Νετανιάχου: «Εἶναι πολὺ σημαντικὸ ἡ ἀγάπη σας γιὰ τὸ Ἰσραὴλ νὰ συνεχιστεῖ μέχρι νὰ ἔρθει ὁ Μεσσίας, ἐπειδὴ θὰ μείνετε στὴν ἐξουσία καὶ θὰ τὸν συναντήσετε». Για νὰ τονίσει ὁ ἴδιος ἀκόμη: «Εἶστε αὐτὸς ποὺ θὰ τοῦ δώσει τὰ κλειδιὰ γι’ αὐτὸ τὸ γραφεῖο». Ὑπενθυμίζοντας μὲ αὐτὰ τὰ λόγια καὶ μία ἀκόμη ρήση τοῦ ραβίνου Dov Kook ποὺ εἶχε πεῖ: «Ὅταν ἡ κυβέρνηση τοῦ Νετανιάχου θρυμματιστεῖ, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἑτοιμαστεῖτε γιὰ τὸν Μεσσία».

Πέραν αὐτῶν, καὶ ὁ Ἑβραῖος ραβίνος Yosef Berger τοῦ ὄρους τοῦ Ναοῦ ἰσχυρίζεται ἐπίσης ὅτι «ὁ Μεσσίας ἔρχεται» καὶ ὅτι θὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ σχετικὴ βιβλικὴ καὶ ἑβραϊκὴ προφητεία. Κατὰ τὸν ἴδιο, ὁ μεσσίας θὰ κάνει τὴν ἐπίγεια ἐμφάνισή του τὸ ἔτος 2022, καθὼς τὴ χρονιὰ αὐτὴ ἐπίκειται ἡ σύγκρουση τῶν δύο μακρινῶν  ἀστεριῶν ἐκπληρώνοντας μία ἀρχαία μεσσιανικὴ προφητεία. Ὁ ἐν λόγω ραβίνος, ποὺ ἔχει ἕδρα στὸν Τάφο τοῦ Βασιλιᾶ Δαυὶδ στὸ ὄρος Σιὼν, ἐξήγησε πὼς ὅταν θὰ ἔλθει ὁ ἀναμενόμενος μεσσίας «αὐτὸς θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα ἢ περισσότερα ἀστέρια».

Ἐπίσης, τὸν μήνα Αὔγουστο τοῦ 2020, ὁ ραβίνος Azaria Ariel ταξίδεψε σὲ ἕνα ἄγνωστο ἀγρόκτημα στὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ ἡγηθεῖ τῶν προσπαθειῶν τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καὶ γιὰ νὰ ἐπιθεωρήσει τὶς ἐκεῖ κόκκινες ἀγελάδες. Ὑπάρχουν δύο νέες ὑποψήφιες ἀγελάδες ποὺ γεννήθηκαν στοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 2020. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς βιβλικῆς ἐντολῆς παραγωγῆς τῆς καθαριστικῆς στάχτης ἐκ τῆς κόκκινης δαμαλίδας γιὰ τὴν χρήση της στὸν 3ο Ναὸ τοῦ Σολομῶντος.

Ἕνας ἀκόμη διακεκριμένος ραβίνος τονίζει: «Ὁ μεσσίας ἔρχεται»! Ὁ Shalom Arush, ραβίνος τοῦ Μπρέσλοβ, εἶπε τὸ ἑξῆς: Στὶς 18 Σεπτεμβρίου 2020 οἱ Ἑβραῖοι θὰ γιορτάσουν τὸ τελευταῖο νέο ἔτος χωρὶς τὸν Μεσσία! Ὁ ἴδιος δήλωσε: «Καὶ νὰ θυμάστε καλὰ τί σᾶς λέω, ὅτι αὐτὸ τὸ Rosh Hashanah (Ἑβραϊκὴ πρωτοχρονιὰ) θὰ εἶναι τὸ τελευταῖο χωρὶς Moshiach (Μεσσία). Καὶ θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ ἀποκαλυφθεῖ στὴ Rosh Hashanah ὁ Μεσσίας». «Ὅποιος μὲ ξέρει, ξέρει ὅτι γιὰ πάνω ἀπὸ 40 χρόνια διδάσκω καὶ δὲν ἔχω μιλήσει ποτὲ γιὰ τὸν Μεσσία» εἶπε ὁ Ραβίνος Ἀρούς. «Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι πράγματα ποὺ εἶναι ξεκάθαρα καὶ ὅλοι τὰ βλέπουν. Δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω, ἀλλὰ παρακαλῶ, μὴν τὸ χάσετε. Ἐπειδὴ ἐφέτος, θὰ λάβετε δῶρα ὅπως ποτὲ ἄλλοτε».

Πέραν αὐτῶν, ὑπάρχει ἀναφορὰ τῶν συναγωγῶν Σανχεντρὶν πρὸς τὴν κυβέρνηση γιὰ νὰ ἐπιτραπεῖ νὰ φυσήξουν τὸ βιβλικὸ κέρατο «σοφὰρ» γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα. Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ Νετανιάχου ἐξετάζει αὐτὸ τὸ αἴτημα-ἀναφορά. Ἐάν γίνει δεκτό: θὰ ἐπιτρέψει σὲ ἕναν Ἑβραῖο νὰ φυσήξει τὸ βιβλικὸ σύμβολο σοφὰρ τῆς Ἰουδαϊκῆς Τορὰ στὴν ἑορτὴ τῆς Ἑβραϊκῆς πρωτοχρονιᾶς (Rosh Hashanah) στὸ Ὄρος τοῦ Ναοῦ μετὰ ἀπὸ 1950 χρόνια ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ τὸ 70 μ.Χ.

Μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ραβίνο Hillel Weiss, διάφοροι ὀργανισμοὶ καὶ ὁμάδες ἀνὰ τὸν κόσμο συναγωγῶν ζήτησαν ἀπὸ τὸν Ἰσραηλινὸ Πρωθυπουργὸ νὰ ἐπιτρέψει τὸ ἄκουσμα τοῦ σοφὰρ στὸ Ὄρος τοῦ Ναοῦ τὴν ἱερὴ ἡμέρα τῆς Rosh Hashanah. Δηλαδή, τὴν πιὸ ἰσχυρὴ πράξη στὸν πιὸ ἱερὸ τόπο στὸν κόσμο. Ἕνας ἀπὸ τοὺς συνδιοργανωτές, ὁ κ. Visoli, ἐξήγησε τὴ θέση του στὸ Breaking Israel News, λέγοντας: «Αὐτὸ δὲν εἶναι νομικὸ ζήτημα».

Τέλος, ὁ συνδιοργανωτής, ὁ Ράμπι Γουίς, ἔθεσε τὴν κεντρικὴ οὐσία ὅσο ὁμοίως καὶ τὸν βαθύτερο σκοπό, στόχο καὶ ἔννοια τοῦ ὅλου θέματος: «Τὸ αἴτημά μας τώρα εἶναι νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν πραγματικὴ κυριαρχία στὴ Σιὼν». Γιὰ νὰ προσθέσει ὁ ἴδιος: «Καλέστε τὸν Βασιλιὰ τῶν βασιλέων μὲ τὴν αἰώνια φωνὴ τοῦ σοφάρ, γιὰ νὰ διαδώσετε τὴ Βασιλεία Του σὲ κάθε πλάσμα. Καλοῦμε τὴν σημερινὴ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση νὰ ἀναλάβει τὸν ρόλο της στὴν ἐκδήλωση τῆς παγκόσμιας ἐπιθυμίας γιὰ λύτρωση, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πραγματικὴ ἐντολὴ τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ».

 

Συντάκτης

4 σχόλια για “Ραβίνοι: Ἔρχεται ὁ Ἑβραῖος Μεσσίας!

  1. Ο Μεσσίας των Εβραίων είναι ο αντίχριστος.Ξέρουμε όμως οτι θα προηγηθεί ο Γ παγκόσμιος πόλεμος,η διάδοση του Ευαγγελίου και η αναλαμπή της ορθοδοξίας,άρα μετά απο 300 χρόνια,σωστά;Μήπως βιάζονται οι σιωνιστές και μιλούν για τον ερχομό του;Θαρρείς και ήδη υπάρχει.

  2. Νομίζω ότι λες πάρα πολλά χρόνια μετά…Ο γέροντας Ιωσήφ ο βατοπεδινος είχε πει ότι τα χρόνια του Αντιχριστου θα είναι μετά από 30 με 40 χρονια..Δεν νομίζω να κάνω λάθος..Έτσι θυμάμαι!! Θα είναι όντως έτσι?!! Θα είναι τώρα??? Ή συνέχεια θα μας δείξει!!!!

  3. Τα σημαδια του Αντιχριστου δειχνουν. Ο Οικουμενισμος ειναι ο Προδρομος του Αντιχριστου. Οταν μας εκλεισαν τις Εκκλησιες μας και καθε δογματος φως φανερο οτι θελει να υπαρχει ενας Κυβερνητης Παγκοσμιος ενας Θρησκευτικος ηγετης. Καταργηση ολων των δογματων. Αυτο θελει ο Οικουμενισμος και ο Αντιχριστος φυσικα. Θα πεσει και ο Παπας της Ρωμης.
    Θα δουμε πολλα σημεια και τερατα.Θα πέσει πεινα. Θα μας ξανακλεισουν . Ετοιμος και ο πολεμος με την Τουρκια μετα ακολουθει ο 3ος Παγκοσμιος. Ηδη σε πολλα μερη της γης σφραγιζουν με το 666. Καλη μας μετανοια στην Ανθρωποτητα.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *