Παλαιά ἀγωνίζονταν «περὶ πάτρης» τώρα ἀγωνίζονται «περὶ πάρτης»

 

Ὁ θρίαμβος τῆς προδοσίας! Σήμερα λατρεύεται ὁ Ἐφιάλτης, καθόσον σύγχρονοι ἀπόγονοί του ἄνοιξαν τὰ προδοτικὰ μονοπάτια καὶ πλημμύρισε ἡ ἱερὴ χώρα τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ἀλλόθρησκους καὶ ἀλλοεθνεῖς σύγχρονους βαρβάρους ἀπὸ Ἀνατολὴ καὶ Δύση!

 

Γράφει ὁ Ἀντιστράτηγος (ἐ.α) Νικόλαος Ταμουρίδης  Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ   Ἀντιπρόεδρος ΔΕ Ἐλεύθερης Πατρίδας

 

«Πορφυρέαν σοὶ Λεωνίδα, ὤπασε χλαίνην Ξέρξης, ταρβήσας ἔργα τᾶς ἀρετᾶς. Οὐ δέχομαι! Προδόταις αὖτα χάρις. Ἀσπὶς ἔχει με καὶ νέκυν, ὁ πλοῦτος γὰρ οὐκ ἐμὸν ἐντάφιον», δηλ. «Μὲ πορφυρὰ χλαίνη σὲ σκέπασε ὁ Ξέρξης Λεωνίδα, φοβηθεὶς τὰ ἔργα τῶν ἀρετῶν σου. (Ἀλλὰ εἶπες) Δὲν δέχομαι! Αὐτὰ εἶναι χάρη γιὰ τοὺς προδότες. Εἴθε ἡ ἀσπίδα νὰ μὲ σκεπάζει καὶ νεκρόν, ἀφοῦ ὁ πλοῦτος δὲν (θέλω νὰ) εἶναι δικό μου ἐντάφιο», διατρανώνει ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα πρὸς τιμὴν τοῦ Λεωνίδα, τιμώντας τὸν ἄνδρα γιὰ τὴν, μοναδικῆς ἱστορικῆς καὶ ὄχι μόνο ἀξίας, μάχη τῶν Θερμοπυλῶν.

Δὲν τολμοῦμε φυσικὰ νὰ κάνουμε σύγκριση τῶν ἀρχόντων Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης μὲ τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες (;) ἄρχοντες, γιατί:

Τότε τὸ κάθε λογῆς δῶρο ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ ἐθεωρεῖτο ἐπαίσχυντο ἔγκλημα καὶ ἐτιμωρεῖτο μὲ ἰσόβια ἐξορία, δήμευση περιουσίας καὶ γκρέμισμα συθέμελα τῆς οἰκίας τοῦ παραβάτη.

Σήμερα τὰ δῶρα (στὴν ἀγορὰ καλοῦνται μίζες) ἀποτελοῦν καθημερινότητα καὶ οἱ ἀποδέκτες τους ”βασιλεύουν” ἀνενόχλητοι!

Τότε ἔδιναν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν Πατρίδα «τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Σήμερα παίρνουν τὴ ζωὴ τῆς Πατρίδας, ὑποδουλώνοντας την στοὺς ξένους, μὴ λογαριάζοντας «ἐκείνους» γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχουν.

Τότε ἀγωνίζονταν «περὶ πάτρης» βλέποντας μόνο τὸ συμφέρον τῆς χώρας τους.

Τώρα ἀγωνίζονται «περὶ πάρτης», κοιτάζοντας ἀποκλειστικὰ τὸ ἀτομικὸ καὶ τὸ κομματικὸ συμφέρον.

Τότε ἔδιναν ὅρκο πίστης στὴν πατρίδα καὶ ἔψαλλαν παιάνες βαδίζοντας πρὸς τὴν μάχη.

Σήμερα δὲν ὑπάρχουν κἄν ὅρκοι, οὔτε παιάνες, γεμίσαμε ἄθεους καὶ ἀπάτριδες.

Τότε οἱ μάνες ἔδιναν τὴν ἀσπίδα στὸ παιδὶ τους λέγοντας «ἢ τᾶν ἢ ἐπὶ τὰς» (ἢ θὰ ἔρθεις πίσω νικητὴς μὲ αὐτὴν ἢ θὰ σὲ φέρουν νεκρὸ πάνω σὲ αὐτήν).

Σήμερα δὲν ὑπάρχουν κἄν ἀσπίδες, τὶς ρίξαμε ὅλες στὸν σύγχρονο καιάδα τοῦ φιλοτομαρισμοῦ καὶ τοῦ ὠχαδελφισμοῦ.

Τότε οἱ νέοι ἔδιναν ὑπόσχεση στοὺς παλαιοὺς «ἄμμες δὲ γ’ ἐσόμεθα πολλῶ κάρρονες» (ἐμεῖς θὰ γίνουμε καλύτεροι ἀπὸ ἐσᾶς).

Σήμερα οἱ νέοι παρακολουθοῦν ἀποσβολωμένοι τοὺς ”ἄρχοντες” τῆς χώρας νὰ τοὺς κλέβουν τὸ μέλλον τους.

Τότε μισήθηκε ὁ Ἐφιάλτης, ποὺ ἔδειξε τὸ προδοτικὸ μονοπάτι στοὺς βάρβαρους ἐχθρούς, προκειμένου νὰ διαβοῦν πρὸς τὸ ἐσωτερικό τῆς Ἑλλάδας, πρὸς τὸ ἱερὸν πτολίεθρον!

Σήμερα λατρεύεται ὁ Ἐφιάλτης, καθόσον σύγχρονοι ἀπόγονοί του ἄνοιξαν τὰ προδοτικὰ μονοπάτια καὶ πλημμύρισε ἡ ἱερὴ χώρα τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ἀλλόθρησκους καὶ ἀλλοεθνεῖς σύγχρονους βαρβάρους ἀπὸ Ἀνατολὴ καὶ Δύση!

Τότε οἱ 300 πολέμησαν ὑπὲρ πατρίδας καὶ θυσιάστηκαν οἱ λίγοι γιὰ τοὺς πολλούς, γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁλόκληρη! Ὁ δὲ ἀγώνας τους ὤθησε τὸν μεγάλο Ἀλεξανδρινό μας ποιητὴ νὰ γράψει «Τιμὴ σ’ ἐκείνους ὅπου στὴ ζωὴ τῶν ὅρισαν καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες», δίνοντας τὸ στίγμα τῆς ἀξίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς!

Σήμερα οἱ 300 δὲν ὑπάρχουν, δὲν λειτουργοῦν, δὲν ἀγωνίζονται, δὲν νοιάζονται γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ νομὴ τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ χρήματος!

Τότε οἱ Ἕλληνες ἑνώθηκαν, πολέμησαν, μεγαλούργησαν!

Σήμερα ἡ χώρα βρίσκεται ὑπὸ μία ἰδιότυπη κατοχὴ καὶ ξεπουλιέται ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη. Ὁ λαὸς φτωχοποιεῖται. Ἡ ἀνεργία καλπάζει. Τὰ παιδιὰ μας φεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ δουλέψουν.

Ἡ ἐγκληματικότητα ἔχει φτάσει στὰ ὕψη. Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία ”τὸ μόνον ἐν ἡμῖν ἀγαθὸν ἀθάνατον καὶ θεῖον” διαλύεται, μέσα στὴν δίνη τοῦ μαρξιστικοῦ διεθνισμοῦ καὶ τῆς σύγχρονης ἰσοπεδωτικῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Τὰ ΜΜΕ συνεχίζουν τὸ γνωστὸ ρόλο τοῦ πλυντηρίου ἐγκεφάλων. Οἱ γνωστοὶ γείτονες μᾶς ἀπειλοῦν καὶ προκαλοῦν. Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ τὰ Σώματα Ἀσφαλείας ἀπαξιώνονται. Οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀλλόφυλοι καὶ ἀλλόθρησκοι ποὺ κατακλύζουν τὴ χώρα  διαλύουν τὸν κοινωνικό μας ἱστό. Ὁ πληθυσμὸς μας ἀλλοιώνεται. Ἡ Ἑλλάδα ἀποχριστιανοποιεῖται ἢ μᾶλλον, ὀρθότερα, ἰσλαμοποιεῖται! Τὰ ἐθνικά μας δίκαια χαρίζονται στοὺς ἐχθρούς μας. Ἡ μεγαλύτερη ἴσως ἐθνικὴ καταστροφὴ τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας ἤδη πλησιάζει!

Αὐτὸ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι «ὁ θρίαμβος τῆς προδοσίας» κατὰ τῆς Ἑλλάδας!

Ἑλλάς, ὅμως, καὶ Ἐλευθερία εἶναι δύο ἔννοιες διαχρονικὰ ταυτόσημες! Γι’ αὐτὸ τὶς κάθε μορφῆς «Θερμοπύλες», ποὺ ἀποτελοῦν παγκόσμια ἀνάμνηση ἀρετῆς καὶ δόξας παντοτινῆς, ἀκολουθοῦν «Σαλαμίνες καὶ Πλαταιές»!

Γιατί αὐτὸ τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων πάντα γεννᾶ Λεωνίδες, Θεμιστοκλῆδες καὶ Παυσανίες!

Γιατί οἱ Ἕλληνες τὸ ἔχουν μέσα τοὺς «ζυγὸν νὰ μὴν ὑποφέρουν», νὰ ξεσηκώνονται, νὰ ἑνώνονται καὶ νὰ πολεμοῦν γιὰ ναν’ ἡ ΠΑΤΡΙΔΑ τους ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *