Τουρκία: Ἀπὸ τὸν παντουρκικὸ νέο-Ὀθωμανισμὸ στὸν διαμελισμὸ

Γράφει ὁ Ἠλίας Καλλιώρας,

Διεθνολόγος καθηγητὴς, συγγραφέας, πρώην βουλευτὴς

Τὰ μυαλὰ τοῦ Ταγὶπ πῆραν ἀέρα. Φούσκωσαν. Καὶ ὁ ἴδιος τρελάθηκε. Νοιώθει ἤδη ὡς ἕνας νέος Σουλτάνος. Οἱ διεθνεῖς σιωνιστὲς μὲ σχέδιο καὶ δόλο τοῦ ἔταξαν ὅτι ἡ Τουρκία θὰ γίνει ἡ νέα περιφερειακὴ ὑπερδύναμη στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ὅτι ὁ ἴδιος θὰ γίνει ὁ νέος Σουλεϊμὰν Α’ ὁ Μεγαλοπρεπής. Δηλαδή, ὅτι θὰ φτάσει στὸ σημεῖο νὰ ἀποκαλεῖται Ἐρντογὰν Α’ ὁ Μεγαλοπρεπής. Ὁ Σουλεϊμὰν Α΄ (1494 – 1566) ἦταν ὁ πρῶτος σὲ διάρκεια βασιλείας Σουλτάνος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἦταν δισέγγονος τοῦ Μωάμεθ Β΄ τοῦ Πορθητῆ. Κατὰ τὴν 46χρονη βασιλεία του (1520-1566) ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἔφτασε στὴ μέγιστη γεωγραφική της ἔκταση καὶ στὸ ἀπόγειο τῆς ἰσχύος της.

Βεβαίως, ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη. Καὶ αὐτὴ τὴν φρικτὴ ἀλήθεια θὰ τὴν ζήσουμε ὅλοι μας στὸ ἐγγὺς μέλλον. Οἱ σιωνιστὲς προσχεδίασαν καὶ ἐνδιαφέρονται κυρίαρχα γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου ποὺ θὰ καταλήξει στὴν δραστικότατη μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς τὸ δήλωσε δημοσίως καὶ λέξη πρὸς λέξη ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ σημερινοῦ Πάπα τῆς Ρώμης πρὶν ἀπὸ 6 περίπου μῆνες: «Ἐξαφανίστε 6 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους καὶ καλωσορίστε τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Τὸ ἔχω ξαναγράψει: Ἡ Τουρκία καὶ ὁ Ἐρντογὰν ἀποτελοῦν τὸ θανατηφόρο, τὸ μοιραῖο καὶ τὸ ἱστορικῶς ἄτυχο δίδυμο τοῦ Γ’ ΠΠ. Μὲ τὴν Τουρκία νὰ ἐπηρεάζει, νὰ ἀλληλοεπιδρᾶ καὶ νὰ συνορεύει μὲ ὅλες τὶς ἐπίμαχες χῶρες, κόκκινες περιοχὲς καὶ μελλοντικὰ πολεμικὰ θέρετρα. Καὶ τὸν Ἐρντογὰν, μὲ τὸν ψεύτικο, οὐτοπιστικό, περιφερειακὸ καὶ αὐτοκρατορικὸ Παντουρκισμὸ μέσα του, νὰ προετοιμάζει, ὡς βασικὸς ἐνορχηστρωτὴς καὶ πυροκροτητής, τὴν περαιτέρω ἀνάφλεξη τοῦ ἐν ἐξελίξει παγκοσμίου πολέμου ποὺ ξεκίνησε στὴ Συρία τὸ 2011.

Τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογᾶν, τὸ ΑΚΡ, ἔχει χρησιμοποιήσει πολλὲς φορὲς τὸ πολιτικὸ σύνθημα Osmanli torunu ἤ ἀπόγονοι τῶν Ὀθωμανῶν. Ὁ σημερινὸς νέο-ὀθωμανισμὸς τοῦ Ἐρντογὰν ἔχει δύο βασικὰ κίνητρα. Πρῶτον, τὴν ὑποβάθμιση, ἀπαξίωση καὶ ἀποδόμηση τοῦ φτωχοῦ ἰδεολογικὰ καὶ γεωπολιτικὰ κεμαλισμοῦ. Καί, δεύτερον,

τὸ σιωνο-φυτεμένο ὅραμα στὸ νοῦ τοῦ Ἐρντογὰν γιὰ τὴ μελλοντικὴ δημιουργία μίας ἰσχυρῆς καὶ «μεταμοντέρνας Ὀθωμανίας» μὲ τὶς ἁπανταχοῦ σουνιτικὲς ἀδελφότητες. Μὲ ἄλλα λόγια, τὴ δημιουργία τῆς Μεγάλης Τουρκικῆς Αὐτοκρατορίας.

Στὸν ἐρντογανικοῦ τύπου νέο-Ὀθωμανισμὸ βλέπουμε μία ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ δόγμα Νταβούτογλου καὶ μία πολὺ ἰσχυρὴ στροφὴ πρὸς τὸ νέο παν-τουρκικὸ ἰμπεριαλισμό. Τὸ Γερμανικὸ περιοδικὸ Der Spiegel παρατηρεῖ: «Ὁ ἰμπεριαλισμὸς τοῦ Νταβούτογλου εἶχε κυρίως θρησκευτικὰ κίνητρα. Ἤθελε νὰ καθιερώσει τὴν Τουρκία ὡς ἡγέτιδα τῶν σουνιτῶν, ἔργο ποὺ ἀπέτυχε ἄδοξα στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν τὴν Ἀραβικὴ Ἄνοιξη. Ὁ Ἐρντογὰν εἶναι ἐπίσης ἰσλαμιστής. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔχει μεγαλύτερη σημασία γιὰ τὸν ἴδιο εἶναι ἡ διεθνὴς παρουσία. Ἡ ἰδεολογία εἶναι δευτερεύουσας σημασίας».

Γιὰ νὰ προσθέσει τὸ ἐν λόγῳ περιοδικό: «Ὁ τουρκικὸς νέο-ὀθωμανισμὸς τοῦ 2020 εἶναι ἑπομένως διαφορετικὸς ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς διακυβέρνησης τοῦ ΑΚΡ: πιὸ ρεαλιστικός, δὲν κάνει διακρίσεις, εἶναι πιὸ ἀπρόβλεπτος.. Πηγαίνει ὁπουδήποτε προκύπτει εὐκαιρία: σχεδιάζει στρατιωτικὲς βάσεις στὴ Βόρεια Ἀφρική, χτίζει τζαμιὰ στὰ Βαλκάνια, καταλαμβάνει τμήματα τῆς Συρίας. Ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τὸ κενὸ ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἀποχώρηση τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὴν παγκόσμια πολιτική».

Τὸ τελευταῖο ἐπεισόδιο τῆς ἐπιθετικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Σουλτάνου εἶναι ἡ ἄκρως ταραχώδης καὶ πομπώδης μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ ὅσο, ἐπίσης, καὶ ἡ μουσουλμανικὴ προσευχὴ τὴν ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῆς ὑπογραφῆς τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης (24 Ἰουλίου 1923). Μὲ αὐτά, ὁ Ἐρντογὰν ἔδειξε καὶ κατέδειξε ὅτι ἡ κακὴ κληρονομιὰ τοῦ Ἀτατοὺρκ ἔχει ξεπεραστεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἱστορία καὶ ὅτι ὁ ἴδιος δὲν ἀναγνωρίζει πλέον τὰ ὑπάρχοντα σύνορα τοῦ ἔτους 1923.

Ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας Σουλεϊμὰν Σοϊλοὺ παραλήρησε ἐκ νέου λέγοντας: «Τὸ μονοπάτι ποὺ βαδίζουμε εἶναι ἕνα σωστὸ μονοπάτι, εἶναι τὸ μονοπάτι τοῦ Θεοῦ, τὸ μονοπάτι ποὺ διεκδικοῦμε.. Σὲ αὐτὸ τὸ μονοπάτι θὰ ἀγκαλιάσουμε ὅλον τὸν κόσμο μὲ τὸν πολιτισμό μας, κρατώντας στὸ ἕνα χέρι τὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολὴ καὶ στὸ ἄλλο χέρι τὸν Βορρᾶ καὶ τὸν Νότο, τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὰ Βαλκάνια στὸ ἕνα χέρι καὶ τὸν Καύκασο καὶ τὴν Εὐρώπη στὸ ἄλλο χέρι. Θὰ τὸ δεῖτε. Θὰ ὑπάρξουν ἐξελίξεις στὴν Τουρκία ποὺ κανένας δὲν προέβλεπε». Γιὰ νὰ συμπληρώσει ὁ ἴδιος: «Ἡ Τουρκία θὰ κυβερνήσει τὸν κόσμο καὶ θὰ γράψει ἱστορία, ..ὁ Θεὸς εἶναι μὲ τὸν Ἐρντογὰν καὶ τὴν κυβέρνησή του».

Στὸ ἴδιο μῆκος τοῦ νέο-ἐρντογανικοῦ καὶ νέο-Ὀθωμανικοῦ κύματος κινήθηκε πρὶν λίγες μέρες, ἐπίσης, καὶ ὁ Μεχμὲτ Ὀζασεκί: ποὺ ἀποτελεῖ τὸ Νο2 στὸ κόμμα AKP τοῦ Ἐρντογὰν καὶ ἦταν ὑποψήφιος γιὰ τὸ Δῆμο τῆς Κωνσταντινούπολης, ὅπου ἡττήθηκε δύο φορὲς ἀπὸ τὸν Ἐκρὲμ Ἰμάμογλου. Μὲ δηλώσεις του, ὁ Ὀζασεκὶ μίλησε γιὰ τὴν προώθηση τοῦ θρησκευτικοῦ λόγου καὶ τοῦ Ἰσλὰμ ἀπὸ τὰ Βαλκάνια ἕως τὴν Ἱσπανία, μετὰ τὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος. Ναί, γιὰ τὸν Ἐρντογὰν καὶ τὴν παρέα του, ἡ Τουρκία πορεύεται ἀταλάντευτα στὸν δρόμο τοῦ Ἀλλὰχ καὶ πρὸς τὴν παγκόσμια κυριαρχία.

Ἡ θανατηφόρα παγίδα ποὺ φύτεψαν πολὺ βαθιὰ στὸ νοῦ καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ Ἐρντογὰν οἱ νεοταξικὲς μυστικὲς ἑταιρεῖες καὶ οἱ νεοεποχίτικες στοὲς εἶναι: ἡ ἑστίαση, ἡ ἐμπλοκὴ καὶ ὁ ἐγκλωβισμός του σὲ ἕνα σκληρότατο μιλιταριστικὸ περιφερειακὸ παιχνίδι καὶ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ θὰ ἀναβαπτίσουν, θὰ ἀλλάξουν καὶ θὰ ἀναδιατάξουν πλήρως τὶς ἕως τώρα ἀπαράδεκτες καὶ φτωχὲς παραδόσεις καὶ ἱστορικὲς παρακαταθῆκες τοῦ κεμαλικοῦ μιλιταρισμοῦ. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι ἡ τουρκικὴ προεδρία ἀνέφερε ὅτι μετὰ τὴν «ἀνάσταση» τῆς Ἁγίας Σοφίας, σειρὰ ἔχει ἡ «ἀπελευθέρωση» τοῦ τεμένους Ἂλ-Ἄκσα στὴν Ἱερουσαλήμ.

Οἱ πονηροὶ ἐωσφοριστές, σκυφτά, ἀσταμάτητα καὶ προσεκτικά, ὑπομειδιοῦν καὶ διασκεδάζουν πάρα πολὺ μὲ τὶς ἕως τώρα πολεμικὲς «ταρζανιὲς» τοῦ «γίγαντα» Ἐρντογὰν. Βλέπετε οἱ ἴδιοι ἔδωσαν στὸν ἐπηρμένο, ἐλαφρό, παγιδευμένο καὶ ἀλαζόνα Ταγὶπ ἕνα ἀνύπαρκτο καὶ ψεύτικο γεωπολιτικὸ δῶρο ὅσο καὶ τὴν εἰκονικὴ γεωστρατηγικὴ χαρὰ ὅτι σύντομα θὰ καταστεῖ ὁ ἴδιος ὁ νέο-Ὀθωμανικὸς ἐπόπτης καὶ μέγας προστάτης ὅλων τῶν καταπιεσμένων μουσουλμάνων. Ἐν τούτοις, βεβαίως δὲν εἶναι μακριὰ ἐκείνη ἡ ὥρα ποὺ θὰ «δράσουν» καὶ πάλι οἱ ἀδίστακτοι σιωνιστὲς μὲ ἄνθρωπο τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ταγίπ, βάζοντας ἔτσι ἕνα βίαιο καὶ ὁριστικὸ τέλος στὸ φυτεμένο ἀπὸ τοὺς ἴδιους ψευτο-ὄνειρο τοῦ ματαιόδοξου καὶ ἀφηνιασμένου Σουλτάνου.

Ναί, πράγματι:

Ὅπως τοῦ ὑπέδειξαν, τὸν ἔπεισαν καὶ ἐν τέλει τὸν παγίδευσαν χειροπόδαρα οἱ τυφλοπόντικες τῆς Νέας Τάξης τῶν κοσμοκρατόρων Ρόθστσιλντ, ὁ Ἐρντογὰν Α’ ὁ Μεγαλοπρεπὴς τρέχει ἀλλόφρονα καὶ θέλει νὰ «σβήσει» ὅσο τὸ δυνατὸ πιὸ γρήγορα τὸν σημερινὸ κεμαλισμό.

«Χτυπάει» ὁ ἴδιος τὸν Κεμαλισμό, διαφωνώντας ἀπόλυτα μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση τοῦ Κεμὰλ νὰ ὑπογράψει τὴ συνθήκη τῆς Λωζάνης ἡ ὁποία ἔδινε τὴν ἐπικυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου στὴν Ἑλλάδα. Τρέχει καὶ θέλει νὰ ἐξαλείψει τὸ κοσμικὸ κράτος ἀπὸ τὴ συνείδηση τῶν Τούρκων καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσει ἐπάνω σ’ αὐτὸ ἕνα νέο καὶ πανίσχυρο παν-ισλαμικὸ καθεστώς. Κρατικὴ ὑπεροντότητα, ποὺ θὰ ἀποτελεῖ τὴν ἡγέτιδα δύναμη στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ὄχι μόνον. Ναὶ καὶ συγνώμη: Τόσο καὶ τέτοιο δούλεμα!..

Γιὰ τὴν ἵδρυση αὐτῆς τῆς μελλοντικῆς νέο-Ὀθωμανικῆς ὑπεροντότητας, ὁ Ἐρντογὰν ἔχει ἤδη κάνει αὐτὸ ποὺ κανένας ἄλλος ἡγέτης δὲν ἔχει πράξει κατὰ τὸν τελευταῖο αἰώνα, πλὴν τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ: Ἐκστράτευσε νότια πρὸς τὸ Ἀφρὶν καὶ τὸ «κατέλαβε», δημιούργησε γιγαντιαία ζώνη στρατιωτικῆς ἀσφαλείας στὰ βόρεια σύνορα τῆς Συρίας, συνεχίζει τὶς προστριβὲς καὶ διενέξεις μὲ τὸ Ἰρὰν, πολεμάει καὶ παρεμβαίνει στὸ Βόρειο Ἰράκ, ἔστειλε ἀξιωματικούς, πολεμικὸ ὑλικό, κλπ, στὴν Ἀλβανία, φροντίζει γιὰ τὴ διαιώνιση τοῦ στρατο-τουρκικοῦ προτεκτοράτου μὲ τὸν ἀδελφὸ Σάρατζ στὴ Βόρεια Λιβύη, αὐξάνει τὴν ἐπιρροὴ καὶ τὴν στρατιωτική της παρουσία στὸ Ἀζερμπαϊτζὰν ἢ τὴν λεγόμενη «δεύτερη Τουρκία».

Ἐπίσης, σκοτώνει, κυνηγᾶ καὶ βασανίζει ἀνελέητα τοὺς Κούρδους γνωρίζοντας ὅτι οἱ ἴδιοι κάποια στιγμὴ θὰ ἱδρύσουν τὸ δικό τους Κουρδιστὰν καὶ ἡ Τουρκία θὰ διαμελισθεῖ, βρίσκεται στὰ «μαχαίρια» μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ εἰδικὰ μετὰ καὶ τὴ νέα ὑπογραφὴ ΑΟΖ μὲ Ἑλλάδα, ἐπέκρινε ἔντονα τὶς «κακοπροαίρετες» ἐνέργειες τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων στὴ Λιβύη καὶ ἀπείλησε πὼς «ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα θὰ γίνει ὁ λογαριασμός».  Ἡ Βουλγαρία  ἐπίσης ἐνισχύει περαιτέρω τὰ μέτρα ἀσφαλείας κατὰ μῆκος τῶν συνόρων της μὲ την Τουρκία, ἡ Γεωργία καὶ εἰδικὰ ἡ Αὐτόνομη Δημοκρατία τῆς Ἀτζαρίας, ἡ λεγόμενη καὶ μουσουλμανικὴ Γεωργία, ἔχει γίνει ἡ πραγματικὴ ἀρένα τῆς τουρκικῆς ἐπέκτασης, κλπ.

Οἱ σχετικὲς εἰδήσεις εἶναι καταιγιστικές: «Ἡ Ἄγκυρα “σέρνει” τὴν Ἀρμενία σὲ πόλεμο. Τουρκικὰ F-16 πέταξαν πρὸς τὸ Γερεβὰν. Οἱ Τοῦρκοι μὲ τὸ Ἀζερμπαϊτζὰν βάζουν “φωτιὰ” καὶ στὸν Καύκασο». Ἐπίσης: «Ὀργισμένη ἡ Ἄγκυρα γιὰ τὴν ΑΟΖ Ἀθήνας-Καΐρου. Γιὰ μᾶς δὲν ὑπάρχει τίποτα. Μὲ NAVTEX καὶ ἀσκήσεις κοντὰ στὸ Καστελόριζο ἀπαντᾶ ἡ Τουρκία». Ἀκόμη: «Σὲ συναγερμὸ τέθηκε ὁ στρατὸς τοῦ LNA σὲ Σύρτη καὶ Ἂλ Τζούφρα. Ἐπίκειται ἐπίθεση;». Καὶ «Πληροφορίες ὅτι ρώσικα MIG 29 βομβάρδισαν τούρκικα συστήματα ἀεράμυνας κοντὰ στὴ Σύρτη», «Τύμπανα πολέμου στὴν Μέση Ἀνατολὴ μετὰ τὴν ἔκρηξη στὴν Βηρυτό» κ.ο.κ.

Ὁ μόνιμος προπαγανδιστὴς καὶ «ντουντούκα» τοῦ Ἐρντογὰν, ὁ Φατὶχ Τεζτζὰν, μὲ τὶς πλάτες καὶ τὴ «φωνὴ» τοῦ Ταγὶπ ἀναφέρει τροχιοδεικτικά: «Θὰ χτυπήσω τὴν Ἑλλάδα μὲ στρατιωτικὴ δύναμη. Θὰ πάρουμε αὐτὰ τὰ νησιὰ στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ Δυτικὴ Θράκη. Θὰ φτάσουμε σύντομα σὲ αὐτό. Ἡ Ντεντέαγατς (Ἀλεξανδρούπολη) εἶναι δικιά μας. Ἡ Κομοτηνὴ εἶναι τουρκικὸ ἔδαφος. Ἡ Ξάνθη εἶναι τουρκικὴ ἐπικράτεια. Τὸ ὄνομα τῆς Ντεντέαγατς δὲν εἶναι Ἀλεξανδρούπολη. Εἶναι ἡ γῆ τῶν παππούδων μου. Εἶναι ἐκεῖ ὅπου ζοῦσε ὁ πατέρας τῆς μάνας μου καὶ οἱ παπποῦδες μου. Εἶναι μία τουρκικὴ ἐπικράτεια. Θὰ κατακτηθοῦν». Ἐρώτηση: Καταλάβατε τὸ ποιὸς ἔχει τώρα σειρά, σύμφωνα μὲ τὰ σιωνιστικὰ σχέδια;…

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Τουρκία: Ἀπὸ τὸν παντουρκικὸ νέο-Ὀθωμανισμὸ στὸν διαμελισμὸ

  1. Σας ευχαριστούμε Κ. Καλιώρα. Υπέροχο το κοίμενο σας.
    Ο Χριστός μας με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου να σας ενισχύουν τον αγώνα σας.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *