Ξεπουλοῦν καὶ τὸ Αἰγαῖο μετά τὴ Μακεδονία

Οἱ ὑποχωρήσεις καὶ οἱ ὑποκλίσεις τῆς κυβέρνησης εἶναι ἤδη δεδομένες… Ἀπομένει τὸ πῶς θὰ πεισθεῖ ὁ λαὸς νά ἀποδεχθεῖ συμφωνία τύπου «Πρεσπῶν»

Θὰ μᾶς καθίσουν στὸ τραπέζι μὲ ἀπαίτηση νὰ παραδώσουμε ἐθνικὴ κυριαρχία. Ἔτσι ὅπως ἔκαναν καὶ μὲ τὸ φυτεμένο «Μακεδονικὸ» καὶ τὶς Πρέσπες, τὰ ἴδια ἀκριβῶς προετοίμασαν οἱ νεοταξίτες καὶ γιὰ τὸ Αἰγαῖο

Γράφει ὁ Ἠλίας Καλλιώρας,

καθηγητὴς διεθνολόγος,

συγγραφέας, πρώην βουλευτὴς

Τὸ γεωπολιτικό, πολεμικὸ καὶ διπλωματικὸ γαϊτανάκι στὴν Ἀν. Μεσόγειο καὶ τὸ Αἰγαῖο συνεχίζεται. Ἐντεινόμενο. Κι αὐτό, μέχρι νὰ φτάσουμε σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο ὅπου θὰ πάρουν ὅλα φωτιὰ καὶ θὰ εἰσέλθουμε στὴν ἑπόμενη φάση τοῦ ἐπερχόμενου ἐπίγειου ἀρμαγεδδώνα ποὺ εἶναι ἡ Ἑλληνο-Τουρκικὴ σύγκρουση. Ἔτσι ὅπως εἶναι προσχεδιασμένα ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς Σιωνιστές, ὅλοι βρίσκονται ἐναντίον ὅλων, πλὴν Ρωσίας. Ὅλες οἱ χῶρες μαζὶ μὲ τὶς κυβερνήσεις τους εἴτε ἐν γνὠσει εἴτε ἐν ἀγνοία, ὑπηρετοῦν τὸν κεντρικὸ στόχο τῆς Νέας Τάξης ποὺ εἶναι ἡ δραστικότατη μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς.

Βεβαίως, ὅλα αὐτὰ ποὺ ἤδη βιώνουμε καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ ζήσουμε στὸ μέλλον εἶναι προετοιμασίες, προεργασίες καὶ προεόρτια γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ σχεδίασαν καὶ ἤδη ὑλοποιοῦν οἱ τυφλοπόντικες τῆς Νέας Ἐποχῆς μέσα στὶς σκοτεινὲς στοὲς καὶ στὰ ἐπίχρυσα λαγούμια τους. Ἱστορικά, μία τέτοια διακριτὴ περίπτωση, παράδειγμα προετοιμασίας καὶ ἐφαρμογῆς στὸ ὑλικὸ πεδίο ἦταν τὸ «Μακεδονικό». Ὅπου τότε, μὲ τὴ λέξη γεωστρατηγικὸ ἐργαλεῖο «Μακεδονία», οἱ ἀδελφότητες τῶν μυστικῶν ἑταιρειῶν τίναξαν τὰ Βαλκάνια στὸν ἀέρα κοινωνικά, ἐθνικά, ἱστορικά, διπλωματικὰ καὶ γεωπολιτικά.

Διότι, τὸ γεω-ἐθνικιστικὸ ἐργαλεῖο «Μακεδονία», ποὺ σκοπίμως καὶ χειρουργικὰ ἐπέλεξαν οἱ νεοεποχίτες, ἀφοροῦσε, ἐπηρέαζε καὶ ἀνατάραζε ἄμεσα τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα στὴν Βαλκανικὴ Χερσόνησο. Κατὰ συνέπεια, ὅλοι οἱ λαοὶ τῶν Βαλκανίων συμμετεῖχαν καὶ συμμετέχουν αὐτομάτως καὶ ἐξ ὁρισμοῦ στὶς μακεδονικὲς ἐθνικιστικὲς διαφορές, συγκρούσεις καὶ διαμάχες. Καὶ ὠσαύτως, οἱ Βαλκανικοὶ λαοὶ βρέθηκαν καὶ συνεχίζουν νὰ βρίσκονται μέσα σὲ ἀντιθέσεις, διενέξεις καὶ αὐξανόμενα μίση. Ἡ ὑπογραφὴ τῶν Πρεσπῶν, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ ἐνδιάμεσο γεωστρατηγικὸ σταθμὸ στὴν εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιοχή, εἶναι τὸ σιωνιστικὸ κερασάκι τῆς ἐδῶ Βαλκανικῆς καὶ παγκόσμιας προπολεμικῆς τούρτας.

Ἔτσι λοιπόν ὅπως μεθοδικά, προγραμματισμένα καὶ στοχευμένα ἔκαναν οἱ νεοεποχίτες μὲ τὸ φυτεμένο ἀπὸ τοὺς ἴδιους «Μακεδονικό», τὰ ἴδια ἀκριβῶς προετοίμασαν οἱ ἴδιοι καὶ γιὰ τὸ Αἰγαῖο. Οἱ σιωνιστὲς, δηλαδή προετοίμασαν μία νέα ἀκόμη, μελλοντικὴ καὶ φυτεμένη Πρέσπα νούμερο 2. Αὐτὴ τὴ φορὰ γιὰ τὸ Αἰγαῖο. Ναί: Μᾶς πᾶνε ἄρον-ἄρον γιὰ «νέες Πρέσπες» καὶ στὸ Αἰγαῖο.

Αὐτὴ τὴ φορὰ ἔχουμε, ἀντὶ γιὰ τὴν παλαιότερη λέξη-ἐργαλεῖο «Μακεδονία», τὴ σύνθετη λέξη-ἐργαλεῖο: «ΑΟΖ» (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη). Πρόκειται, δηλαδή, γιὰ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔργο, πλοκὴ καὶ ἀπολύτως πετυχημένο σενάριο ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ ἀφορᾶ μία ἄλλη περιφερειακὴ ἑνότητα κρατῶν ποὺ βρέχονται ἀπὸ τὴν Ἀν. Μεσόγειο. Πάντα μὲ τοὺς ἴδιους γεωπολιτικοὺς σεναριογράφους-σκηνοθέτες, τοὺς διεθνεῖς σιωνιστὲς τῶν Ρόθστσιλντ.

Ἡ συνεκμετάλλευση ἀκολουθεῖ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ

Τὸ διεθνικὰ πάγιο καὶ ὀρθὸ εἶναι τὸ ἀκόλουθο: Ἡ συνεκμετάλλευση νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ, ποὺ θὰ γίνει νόμιμα καὶ μὲ βάση τὸ Διεθνὲς Δίκαιο. Μετὰ τὴν ἐπίσημη ὁριοθέτηση τῶν θαλάσσιων ζωνῶν καὶ ἅμα βρεθεῖ στὴ συνέχεια κάποιο κοινὸ κοίτασμα, ἐκεῖ μποροῦν τὰ κράτη νὰ μιλᾶνε γιὰ συνεκμετάλλευση μέσω μίας νέας συμφωνίας.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ σάλο προκάλεσαν οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ἀναπληρωτῆ συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τοῦ πρωθυπουργοῦ, Θάνου Ντόκου. Γιὰ τὸ σενάριο τῆς συνεκμετάλλευσης στὸ Αἰγαῖο, ὁ κ. Ντόκος δήλωσε:

«Ἐφόσον ἀνακαλυφθοῦν σημαντικὰ κοιτάσματα στὸ Αἰγαῖο ἢ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, …ἐφόσον ἡ Ἑλλάδα ἀποφασίσει ὅτι αὐτὸ τὴ συμφέρει, τότε θὰ μποροῦσε νὰ διαπραγματευθεῖ μία συμφωνία συνεκμετάλλευσης μὲ ποσοστὰ ποὺ θὰ καθοριστοῦν σύμφωνα μὲ τὰ συμφωνημένα θαλάσσια σύνορα»!!!

Ἔτσι ἁπλὰ δηλαδή, μὲ τὰ συμφωνημένα θαλάσσια σύνορα, μὲ ἁπλὲς διακρατικὲς συμφωνίες, στὸ γόνατο καὶ ὅλα «χύμα»: Χωρὶς ἐπίσημες ΑΟΖ, χωρὶς τὶς ἀρχές, τὶς βάσεις καὶ τὸ νομικὸ πλαίσιο τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, χωρὶς κατατεθειμένες συντεταγμένες, κλπ. Αὐτὴ ἡ πρόταση-προσέγγιση τοῦ κ. Ντόκου θυμίζει τὴν ἀντίστοιχη δήλωση τοῦ ἐπίσης ἀπερίγραπτου καὶ ἑλληνόφωνου βουλευτῆ τῆς ΝΔ Δ. Καιρίδη: «Ἡ Τουρκία ὡς παράκτιο κράτος στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴ Μεσόγειο, ἔχει δικαιώματα. Ὄχι αὐτὰ ποὺ πιστεύει, ἀλλὰ ἔχει δικαιώματα».

Σύμφωνα μάλιστα μέ τὰ λόγια τοῦ ὑπουργοῦ Ν. Δένδια: «Ἂν βρίσκει (ὁ Τσαβούσογλου) αὐτὴ τὴν Συμφωνία (Ἑλλάδας – Ἰταλίας) τῆς ἀρεσκείας τῆς Τουρκίας, τότε μποροῦμε νὰ διαπραγματευτοῦμε μὲ τοὺς κανόνες αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς Συμφωνίας, τὴν ἐπήρεια στὰ νησιά, τὴν Ὑφαλοκρηπίδα στὰ νησιά, τὶς Ἀποκλειστικὲς Οἰκονομικὲς Ζῶνες στὰ νησιά»! Καὶ ἐννοεῖ βεβαίως τὰ ἑλληνικὰ νησιά. «Βρίσκουμε τὴν Συμφωνία μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Ἑλλάδας γιὰ τὴν ΑΟΖ, σημαντικὴ γιὰ τὴν περιοχή μας», ἀπάντησε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν…

Ὅπως ἦταν φυσικό, ὁ Τσαβούσογλου ἀποδέχτηκε τὸ ἀπαράδεκτο ἄνοιγμα Δένδια γιὰ διαπραγμάτευση «τῆς ἐπήρειας, τῆς Ὑφαλοκρηπίδας καὶ τῆς ΑΟΖ» τῶν νησιῶν μας. Ὑποχώρησε σ’αὐτὰ ποὺ μέχρι τώρα ἦταν ἀδιαπραγμάτευτα. Στὸ ἴδιο θέμα, ὁ Τσαβούσογλου ἀποκάλυψε πὼς ὁ Δένδιας τοῦ εἶχε ἐκμυστηρευτεῖ ὅτι ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη δὲν προχωροῦσε μέχρι τώρα ἐπειδὴ φοβόταν τὴν κοινὴ γνώμη τῆς Ἑλλάδας!

Καὶ φτάσαμε, ἔτσι ὅπως φοβόντουσαν ὁρισμένοι Ἕλληνες, ἡ Συμφωνία Θαλασσίων Ζωνῶν μὲ τὴν Ἰταλία νὰ λειτουργεῖ ὡς μοντέλο ὑποχωρητικότητας, προκειμένου στὴ συνέχεια νὰ δικαιολογηθοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ σχεδιάζονται μὲ Αἴγυπτο, Τουρκία, κλπ. Ἡ ἀλήθεια πάντως εἶναι ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Ἕλληνας Ὑπουργὸς ὁμολογεῖ δημοσίως ὅτι ἡ κυβέρνηση διαπραγματεύεται καὶ ἐπήρεια καὶ Ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ τῶν νησιῶν μας! Δηλαδή, ἡ κυβέρνηση ἀποδέχεται την παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ποὺ ἀποδίδει πλήρη καὶ ὄχι μερικὴ ἐπήρεια, Ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ σὲ ὅλα τὰ νησιά. Ἀλλά, ἀκόμη καὶ τὴν παραβίαση τῆς διεθνῶς κατοχυρωμένης «μέσης γραμμῆς».

Ἡ Αἴγυπτος διαπραγματεύεται μυστικὴ καὶ μερικὴ ὁριοθέτηση ΑΟΖ

Καὶ ἐνῶ ἡ Ἀθήνα δὲν συζητᾶ μία Συμφωνία ΑΟΖ Ἑλλάδας-Κύπρου, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἂς δοῦμε ἀκόμη ἕνα μελλοντικὸ σενάριο-παράδειγμα μὲ τὴν Αἴγυπτο τύπου Ἑλλάδας-Ἰταλίας. Χωρὶς βιασύνες, ἡ Αἴγυπτος μεθοδικὰ ζητᾶ, συζητᾶ, διαπραγματεύεται καὶ ἐπιμένει στὴν προσωρινή, μυστικὴ καὶ μερικὴ διευθέτηση-ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ μὲ τὴν Ἑλλάδα. Πέρα ἀπὸ τὰ δικά της ἐθνικὰ ζωτικὰ συμφέροντα, γιὰ νὰ τὰ ἔχει καλὰ μὲ τὴν Τουρκία ὅσο καὶ γιὰ νὰ καταστεῖ ἡ ἴδια ὁ προδρομικὸς καὶ ἀνεπίσημος μεσίτης τῶν Ἀγαρηνῶν.

Βλέπετε ἔχουν καὶ ἄλλους ἀνοιχτοὺς γεωπολιτικοὺς λογαριασμοὺς μεταξύ τους ἡ Αἴγυπτος καὶ ἡ Τουρκία, ὅπως εἶναι λόγου χάρη ἡ Λιβύη. Καὶ μόλις ἡ Ἑλλάδα δεχθεῖ τὴν ἐξαφάνιση τῆς ΑΟΖ, στὴν Μεγίστη (Καστελλόριζο), τότε ἡ Αἴγυπτος θὰ κάνει, θὰ ζητήσει καὶ θὰ μετατρέψει τὴν κρυφὴ καὶ ἐνδιάμεση διευθέτηση σὲ φανερὴ καὶ τελική, καλώντας αὐτὴ τὴ φορὰ καὶ τὴν Τουρκία νὰ ὑπογράψει μία ..τριμερῆ πλέον συμφωνία.

Καὶ ἐνῶ τρέχουν ὅλα αὐτά, εἴχαμε καὶ μία ἀκόμη ἀρνητικότατη ἐθνικὴ ἔκπληξη! Τὸ ἄκρως ντροπιαστικό, ἄκαιρο καὶ ἀντεθνικὸ τηλεφώνημα ὑποταγῆς τοῦ Μητσοτάκη στὸν Ἐρντογὰν, στὶς 26 Ἰουνίου. Ἡ ἐν λόγω ἐπικοινωνία «ἐθνικῶν σεβασμάτων» μὲ καὶ πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας ἔγινε δῆθεν γιὰ νὰ «σπάσει ὁ πάγος» μεταξὺ τῶν δύο ἡγετῶν, καθὼς ἦταν ἡ πρώτη ἐπικοινωνία μεταξύ τους ἔπειτα ἀπὸ πολλοὺς μῆνες, ὅπως εἰπώθηκε εὐρηματικῶς καὶ δεόντως. Τὴν ὥρα δηλαδὴ ποὺ ὁ Ἐρντογὰν συνεχίζει νὰ λυσσομανάει, βρίζει, ἐπιτίθεται, ἀλυχτάει καὶ νὰ ἀπειλεῖ μὲ πόλεμο τὴν Ἑλλάδα, ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς βάζει πολιτικὴ μετάνοια καὶ θέτει ἀντικανονικὰ τὰ ἐθνικά του σέβη στὰ πόδια τοῦ ψευδο-σουλτάνου.

Καὶ ὅπως ἦταν φυσικό, οἱ Τοῦρκοι καὶ τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ γλέντησαν αὐτὸ τὸ τηλεφώνημα «φόρου τιμῆς» τοῦ Μητσοτάκη πρὸς τὸν Ἐρντογὰν. Γενὶ Σαφάκ:

«Ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς ἐγκαταλείπει πρὸς ὥρας τὴν προηγούμενη στάση σύγκρουσης μὲ τὴν Τουρκία». Ὁ Τοῦρκος δημοσιογράφος Μεχμὲτ Ἀτζέτ: «Φοβοῦνται τὴν Τουρκία, φοβοῦνται τὴν Ἀνατολία. Αὐτὸ εἶναι προφανές. Ὅπως καὶ στὰ ζητήματα τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου ὅταν ἡ Τουρκία λαμβάνει ἐπιθετικὴ στάση, δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τὸ θάρρος νὰ σταθοῦν μπροστά της εὔκολα». Χουριέτ: «Ἐπικοινωνία- ἔκπληξη μὲ τὸ Μητσοτάκη, ἀλλαγὴ στάσης τῆς Ἑλλάδας».

Μετὰ τὸ «τηλεφωνικὸ προσκύνημα» τοῦ Μητσοτάκη στὸν Σουλτάνο, τὸ γεωπολιτικὸ στίγμα καὶ συμπλήρωμα τὸ ἔδωσε ὁ ἀκραιφνὴς ἐρντογανικὸς Ἰμπραὴμ Καραγκιοὺλ ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδας Γενὶ Σαφάκ. Ἡ ἀνεπίσημη καὶ πληρωμένη «ντουντούκα» τοῦ Ἐρντογὰν, κ. Καραγκιούλ, προειδοποίησε αὐστηρά: «Στὸ Αἰγαῖο θὰ γίνει ὅτι ἔγινε στὴν Συρία». Ὁ ἴδιος ζήτησε στὴ συνέχεια νὰ ὑποταχθεῖ ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στὴν Τουρκιά, «ποὺ εἶναι μεγάλη». Γιατί «ἀλλιῶς θὰ ..πνιγοῦμε», ὅπως τόνισε χαρακτηριστικὰ τὸ ἐν λόγῳ ὀθωμανικὸ σκιάχτρο.

Φτάσαμε δυστυχῶς σὲ ἐκεῖνο τὸ ἀκρότατο σημεῖο ὅπου οἱ Ἕλληνες προσπαθοῦν νὰ ἀναχαιτίσουν μὲ σθένος τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό τους, τὴν ἑλληνόφωνη κυβέρνηση καὶ τὰ βασικά της θεσμικὰ ὄργανα. Γιὰ παράδειγμα, σᾶς θυμίζω ἐδῶ τὴν δήλωση τοῦ γελοίου καὶ ἀνεκδιήγητου ἀναπληρωτῆ ΣΕΑ Θ. Ντόκου. Ἀπὸ τὴ μία ξέγραψε τὸν στρατάρχη Χαλίφα Χαφτὰρ στὸν πόλεμο τῆς Λιβύης καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑποστήριξε σθεναρὰ τὴν Τουρκία, λέγοντας ὅτι «ἀναγκαστικὰ θὰ ζήσουμε μὲ τὸ τοῦρκο-λιβυκὸ μνημόνιο». Ὄχι, δὲν σᾶς κάνω πλάκα. Τὸ εἶπε κατὰ λέξη. Αὐτὸς καὶ ἐὰν εἶναι σύμβουλος ἐθνικῆς Ἀν-ἀσφάλειας!

Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτός. Τὰ ἴδια κάνει καὶ τὸ ἀφεντικό του, ὁ ναύαρχος καὶ Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξανδρος Διακόπουλος. Μιλώντας ὁ ἴδιος στὸ «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς» ζήτησε νὰ συμβιβαστοῦμε μὲ τὴν Τουρκία γιὰ νὰ ὑπάρξει μία ἐπωφελὴς συμφωνία, διότι ὡς χώρα: «Δὲν ἔχουμε κουλτούρα γιὰ ἐπωφελεῖς συμβιβασμοὺς στὰ ἐθνικὰ θέματα».

Οἱ ὑπεύθυνοι ἐθνικῆς ἀν-ασφάλειας ζητοῦν «ἐπωφελεῖς συμβιβασμοὺς»

Μετὰ τοὺς θεσμικὰ ὑπευθύνους τῆς ἐθνικῆς ἀν-ασφάλειας, Α.Διακόπουλος καὶ Θ.Ντόκος, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ ζητοῦν ἐπιμόνως «ἐπωφελεῖς συμβιβασμοὺς» μὲ τὴν Ἄγκυρα, ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ ὁ πρώην Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ νῦν Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΥΠΕΞ Χρῆστος Ροζάκης, ὁ ὁποῖος εἶπε τὸ ἑξῆς μοναδικό, ἀνθελληνικὸ καὶ ἀνόητο: «τὸ Καστελόριζο εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν Ρόδο ἀλλὰ πολὺ κοντὰ στὴν Τουρκία». Ὄχι αὐτὸ δὲν τὸ εἶπε ὁ κ. Τσαβούσογλου καὶ δὲν τὸ ἔγραψε τουρκικὴ φυλλάδα.

Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι μᾶς σπρώχνουν νὰ καθίσουμε στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν

ἀπαίτηση νὰ δώσουμε κάτι ποὺ δὲν ἐκχωρεῖτε, τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία. Ἡ συμφωνία ποὺ βρίσκεται στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων εἶναι νὰ δώσουμε ἕνα μέρος καὶ νὰ χάσουμε τὸν ἔλεγχο τοῦ Αἰγαίου. Ναί, ἡ Ἑλλάδα, τὸ σταυροδρόμι καὶ ἡ φυσικὴ κλειδοκράτειρα χώρα τῆς Μεσογείου, τοῦ Περσικοῦ Κόλπου καὶ τῆς Μαύρης Θάλασσας, ἔλαβε ἰσχυρὴ καὶ ἀμετάκλητη σιωνο-ἐντολὴ νὰ ἐνδώσει σὲ ἕνα σατανικὸ προξενιὸ μὲ τὸν αἰώνιο ἐχθρὸ καὶ ἐπιβουλέα του.

Τί θὰ χάσουμε ἀπὸ τὸν μελλοντικὸ γεωπολιτικὸ γάμο, ἐὰν ἐν τέλει αὐτὸς λάβει χώρα; Τὰ δικαιώματα ἔρευνας καὶ ἐξορύξεων, τὴν ἀποστρατιωτικοποίηση νήσων, τὰ δικαιώματα ἔρευνας καὶ διάσωσης, τὰ χωροταξικὰ σχέδια τῆς θάλασσας, τὴν ὁλοκληρωμένη προστασία τοῦ περιβάλλοντος, τῆς ἁλιείας, τοῦ πολιτιστικοῦ καὶ φυσικοῦ πλούτου τῶν θαλασσῶν μας, τὴν προστασία τῶν οἰκοσυστημάτων τῆς περιοχῆς, ἐλέγχοντας τὴν παράνομη ἁλιεία καὶ τὴν ἐπικίνδυνη ναυσιπλοΐα, τὶς διάφορες ἀσκήσεις, ποὺ κάνουμε σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ ἱστορικὰ δικοῦ μας Αἰγαίου, κ.ο.κ. Στοιχεῖα ποὺ ἀποτελοῦν τεκμηρίωση, πιστοποίηση, ἀπόδειξη καὶ ἱστορικὴ πραγματικότητα τῆς μακρᾶς, πάγιας, σταθερῆς καὶ ἀδιατάρακτης ἐθνικῆς κυριαρχίας μας.

Τὰ αὐτοκρατορικὰ καὶ μεγαλεπήβολα σχέδια τῆς Τουρκίας στὸν ἐνεργειακὸ τομέα ἀνέπτυξε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ πρὶν λίγες μέρες ὁ ὑπουργὸς Ἐνέργειας, Φατὶχ Ντονμέζ, κάνοντας λόγο γιὰ γεωτρήσεις καὶ ἔρευνες στὰ ὅρια τῆς «Γαλάζιας Πατρίδας», ὅπως χαρακτηριστικὰ τόνισε. Δὲν πέρασαν οὔτε κἄν 24 ὧρες καὶ ἡ Τουρκία εἶπε ὅτι δὲν θέλει μόνον περιοχὲς ΑΟΖ, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ ζήτησε, ἐπιπροσθέτως, καὶ τὴν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν Ψαρῶν. Ναί, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων νησιῶν, ἡ Ἄγκυρα ζητάει νὰ ἀποσυρθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς καὶ ἀπὸ τὰ ἐμβληματικὰ Ψαρά.

Συμπερασματικὰ ἐπισημαίνουμε ὅτι

ὁ στόχος, ὁ σκοπός, τὸ βάθος, τὸ εὖρος καὶ ὁ ἱμάντας τῆς προκατασκευασμένης διένεξης καὶ σύγκρουσης τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν Τουρκία εἶναι ὁ ἀκόλουθος: Ἡ Τουρκία δὲν θέλει κάτι συγκεκριμένο ἢ κάποια πράγματα στὸ Αἰγαῖο. Ὄχι. Ἡ γειτονικὴ χώρα ἐργάζεται, συμπεριφέρεται, ζητᾶ καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἀνασύσταση τῆς παλαιᾶς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, μὲ ὅτι αὐτὸ θὰ συνεπάγεται γιὰ τὸ μέλλον καὶ τοὺς γειτόνους της.

Ὁ Ἐρντογὰν ζεῖ ἕνα γεωπολιτικὸ ὀθωμανικὸ ὄνειρο ποὺ θὰ μετατραπεῖ σὲ ἕνα ἀσύλληπτο καὶ φρικτὸ ἐφιάλτη. Στὴ διάλυση τῆς Τουρκίας καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ Κουρδικοῦ κράτους. Οἱ σιωνιστὲς προγραμματισμένα παίζουν, φουσκώνουν καὶ ἔχουν σαλέψει τὸ νοῦ τοῦ ἄτυχου Ἐρντογὰν. Μὲ σχέδιο οἱ νεοεποχίτες παίζουν γεωστρατηγικὰ παιχνίδια καὶ ἐθνικιστικὲς παρτίδες στὸ καρκινικὸ καὶ γέρικο σῶμα τοῦ ἄτυχου Σουλτάνου, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τὴν εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιοχὴ σὲ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ καὶ ἄνευ προηγουμένου πόλεμο.

Καὶ γιὰ νὰ μὴ χάνουμε τὸ δάσος, κοιτώντας τὸ σάπιο καὶ ἑτοιμόρροπο δένδρο  ποὺ λέγεται Τουρκία, ἡ μόνη, πικρή, κρυφὴ καὶ τρομακτικὴ ἀλήθεια γιὰ τὸν ἀδαῆ, ἀπονήρευτο καὶ ἁγνὸ κόσμο εἶναι ἡ ἀκόλουθη: Οἱ Ἑβραῖοι διεθνεῖς σιωνιστὲς δὲν ἀναζητοῦν οὔτε χρήματα οὔτε χρυσὸ οὔτε τράπεζες οὔτε πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες οὔτε χῶρες (πλὴν Ρωσίας), οὔτε ἡγέτες, οὔτε, οὔτε.. Ὄχι. Τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ἀναζητοῦν. Ὁ λόγος; Ἤδη τὰ ἔχουν, τὰ ἐλέγχουν καὶ τὰ κατέχουν ὅλα αὐτά, εἴτε ἄμεσα εἴτε ἔμμεσα. Ὅλα!

Τὸ μόνο ποὺ ἐπιζητοῦν καὶ ἐν τέλει θὰ πετύχουν οἱ νεοεποχίτες σιωνιστὲς εἶναι ἡ ραγδαία μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως τὸ ξεστόμισε πρὶν τέσσερις περίπου μῆνες, ὠμὰ, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ «ἁγίου» Πάπα τῆς Ρώμης: «Ἐξαφανίστε 6 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους καὶ καλωσορίστε τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων». Ὅλες οἱ ἄλλες προσεγγίσεις, ἔρευνες, ἀναλύσεις, «ἀλήθειες» καὶ προβλέψεις εἶναι ἄτοπες, ἄκυρες καὶ ἀνυπόστατες βλακεῖες καὶ ἀνοησίες ποὺ προκαλοῦν γέλιο -μέχρι δακρύων- στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑπερήφανα ὑπηρετοῦν τὶς ἑωσφορικὲς στοὲς καὶ τὶς μυστικὲς ἑταιρεῖες.

ΠΗΓΗ:ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 223 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *