Τὰ ἐξαμίλια ἀνάβουν φωτιές στὸ Αἰγαῖο

Ἡ στρατηγικὴ περικύκλωση τῆς Ἑλλάδας. Κύριοι ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος Τουρκία, Ἀλβανία, Κυβέρνηση Τρίπολης (GNA, Λιβύη)

Πολεμικὰ θέρετρα-πυροκροτητὲς τῆς Μεσογείου: Βόρεια Λιβύη, Ἰντλὶμπ Συρίας καὶ Ἔβρος-Αἰγαῖο

Πρὸ τῶν πυλῶν τὸ ἀναμενόμενο ἐπεισόδιο μέ τοὺς Τούρκους! Ζήτημα ἡμερῶν ἤ ἑβδομάδων… λένε οἱ γέροντες

 

Γράφει ὁ Ἠλίας Καλλιώρας,

διεθνολόγος, καθηγητὴς, συγγραφέας, πρώην βουλευτὴς

 

Τὸ ὑλοποιηθὲν σχέδιο τῶν διεθνῶν Σιωνιστῶν ἀποτελεῖ πλέον πραγματικότητα. Ἡ Ἑλλάδα ἤδη βρίσκεται στρατηγικῶς περικυκλωμένη ἀπὸ ἐπιθετικὲς δυνάμεις, ἐπίβουλους, σκοτεινούς, ἀθέατους, θεατοὺς καὶ φυτεμένους ἐχθρούς. Μὲ κυρίαρχους παῖκτες-ἐχθρούς, στὸ ὑλικὸ πεδίο, τὴν Τουρκία, τὴν Ἀλβανία καὶ τὴν κυβέρνηση τῆς Τρίπολης (Σαράζ, Λιβύη). Ἐπίσης, ἡ Ἑλλάδα ἤδη εἶναι στρατηγικῶς περικυκλωμένη ἀπὸ πεδία μαχῶν, αἱματοκυλισμένες περιοχές, φυτίλια πολεμικῆς ἀνάφλεξης καὶ φυτεμένους στρατηγικοὺς πυροκροτητές. Αὐτὸ λαμβάνει χώρα κυρίως σὲ τρεῖς περιοχὲς πολεμικὰ θέρετρα τῆς Ἀν. Μεσογείου, Βόρεια Λιβύη, Ἰντλὶμπ Συρίας καὶ Ἔβρος-Αἰγαῖο.

Στὴν πολύπαθη λοιπὸν Λιβύη, οἱ διεθνεῖς Σιωνιστές, ἀπὸ τὶς 15 Φεβρουαρίου 2011 καὶ μετέπειτα, μετέτρεψαν μία σειρὰ εἰρηνικῶν διαδηλώσεων σὲ ἐξέγερση ποὺ διαδόθηκε σὲ ὅλη τὴν χώρα καὶ τελικὰ ὁδήγησε σὲ ἀνοιχτὸ ἐμφύλιο πόλεμο. Ἡ γενικότερη ἀρχὴ ἔγινε στὴν Τυνησία μὲ τὴν Ἀραβικὴ Ἄνοιξη, στὶς 18 Δεκεμβρίου 2010. Φυσικὰ δὲν ἦταν καθόλου τυχαῖα ὅλα αὐτὰ.  Τίποτε ἄλλωστε δὲν ἀφήνουν στὴν τύχη οἱ τυφλοπόντικες τῆς Νέας Τάξης.

Στὴν Λιβύη ὑπάρχουν δύο βασικὲς καὶ ἀντιμαχόμενες παρατάξεις. Ἀπὸ τὴ μία πλευρά, βρίσκεται ἡ Κυβέρνηση Ἐθνικῆς Συμφωνίας τῆς Τρίπολης (GNA) ὑπὸ τὸν Φαγὲζ Μουσταφὰ ἀλ-Σαρὰζ (ἀπὸ τὸ 2015). Κατάγεται ἀπὸ πλούσια οἰκογένεια τουρκικῆς καταγωγῆς. Εἶναι ἡ μόνη ἀναγνωρισμένη κυβέρνηση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ καὶ ὑποστηρίζεται κυρίως ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, Τουρκία, Τυνησία καὶ Κατάρ. Ὁ Σαράζ ἐξυπηρετοῦσε τὰ σχέδια τῶν ΗΠΑ (Ἀραβικὴ Ἄνοιξη) γιὰ ἔλεγχο τῆς Μ. Ἀνατολῆς.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, βρίσκεται ἡ κυβέρνηση τοῦ Τομπροὺκ καὶ ὁ Ἐθνικὸς Λιβυκὸς Στρατὸς (LNA) ὑπὸ τὸν στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2015, ὁ στρατάρχης Χαφτὰρ εἶναι διοικητὴς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ ἀποτελεῖ τὸν de facto ἀρχηγὸ τοῦ Λιβυκοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ. Ὁ Χαφτὰρ ὑποστηρίζεται κυρίως ἀπὸ Ρωσία, Αἴγυπτο, Συρία καὶ τὰ ΗΑΕ. Ἡ Λιβύη ἔζησε τὸν πρῶτο της ἐμφύλιο πόλεμο ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο ἕως τὸν Ὀκτώβριο 2011. Σήμερα, ἡ χώρα αὐτὴ βιώνει τὸν δεύτερο δικό της ἐμφύλιο πόλεμο ποὺ ἄρχισε τὸ 2014.

Ἀς εισχωρήσουμε ὅμως στὴν οὐσία τῶν πραγμάτων.  Μετὰ τὴν προσχεδιασμένη ὑπογραφὴ τοῦ παράνομου, ἀνυπόστατου καὶ ἀβάσιμου νομικὰ Συμφώνου Τουρκίας-Λιβύης γιὰ τὴν ΑΟΖ μεταξύ τους, στὶς 13 Νοεμβρίου 2019, ἡ κατάσταση, εἰδικὰ γιὰ τὰ νότια τῆς Κρήτης, φαίνεται ὅτι ἤδη ἔχει πάρει τὸν ἀνέκκλητο δρόμο της. Κάποια στιγμή, τὰ τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα, ποὺ δῆθεν θὰ πλέουν πρὸς τὴ φίλη καὶ σύμμαχο Βόρεια Λιβύη τοῦ Σαράζ, καὶ τἄχα γιὰ νὰ τὴν βοηθήσουν, θὰ βάλουν πλώρη «δεξιὰ» πρὸς τὰ νότια παράλια τῆς Κρήτης.

Εἶναι ἀπολύτως ξεκάθαρο καὶ βέβαιο ὅτι ὁ ΟΗΕ, μαζὶ μὲ τὶς ΗΠΑ, συνεχίζουν νὰ στηρίζουν μὲ κάθε κόστος τὴν κυβέρνηση τοῦ ἀλ-Σαράζ. Καὶ ὁ λόγος εἶναι πὼς πρέπει νὰ συνεχίζει νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ διαιωνίζεται ὁ δεύτερος ἐμφύλιος πόλεμος καὶ τὸ αἱματοκύλισμα στὴν Λιβύη. Διότι σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τῶν Σιωνιστῶν, ἡ Ἀν. Μεσόγειος πρέπει νὰ ἀναφλεγεῖ πρώτη στὴ σειρὰ βάσει τῆς ἀλληλουχίας τῶν ἐπερχομένων γεγονότων. Νὰ ἀποτελεῖ, μὲ ἄλλα λόγια,  τὴν ἑπόμενη φάση τῶν μεγάλων γεγονότων. Καί, μάλιστα πρὶν μποῦμε στὰ μετέπειτα καὶ τελευταῖα στάδια τοῦ ἐν ἐξελίξει Γ’ ΠΠ. Καὶ ὅλα αὐτά, σύμφωνα μὲ τὸ λεπτομερὲς σχέδιο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ἔχει ὡς κύριο στόχο νὰ ὁδηγήσει τὸν πλανήτη σὲ δραστικότατη μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ καὶ τὴν παγκόσμια κυβέρνηση.

Νά γιατὶ ὁ ΟΗΕ καὶ οἱ ΗΠΑ ἄμεσα καὶ καθοριστικὰ στήριξαν προσφάτως μὲ νύχια καὶ μέ δόντια τὸν Σαράζ, μαζὶ μὲ τοὺς Τούρκους ἰσλαμιστές, παραστρατιωτικούς, τζιχαντιστές καὶ τὰ μὴ ἐπανδρωμένα τουρκικὰ ἀεροσκάφη… Κατ’ αὐτοὺς ἔπρεπε, πάση θυσία, νὰ κρατηθεῖ μὲ κάθε κόστος στὴ ζωὴ τόσο ὁ ἴδιος ὁ Σαρὰζ ὅσο καὶ ἡ κυβέρνηση τῆς Τρίπολης.

Διαφορετικὰ δὲν θὰ ὑπῆρχε κἄν ἢ θὰ ἦταν πλήρως ἀποδυναμωμένη ἡ κυβέρνηση τῆς Τρίπολης καὶ ἐν τέλει θὰ ἐξαναγκαζόταν ὁ Σαρὰζ νὰ διαφύγει ὑποχρεωτικὰ στὸ ἐξωτερικό. Καί, ἔτσι θὰ ἀφανίζονταν μονομιᾶς, καὶ τὸ τόσο ἀναγκαῖο γιὰ τὰ προσχεδιασμένα πολεμικὰ ἐπερχόμενα Τουρκολιβυκὸ μνημόνιο, δηλαδή, ὁ ἀναγκαῖος προ-πολεμικὸς πυροδοτικὸς μηχανισμὸς στὴν εὐρύτερη περιοχή.

Τὸ γεγονός αὐτὸ θὰ ἀποτελοῦσε μία ἄκρως δραματικὴ καὶ ἀνεπίτρεπτη ἐξέλιξη γιὰ τὰ παγκόσμια σχέδια τῶν νεοταξιτῶν. Γιατὶ  αὐτοὶ μεθοδευμένα ἄναψαν καὶ θέλουν νὰ συνεχίσει νὰ καίει ἡ πολεμικὴ φωτιὰ στὴ Λιβύη ὅσο καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχή. Ἀποτελεῖ κατ’ αὐτοὺς ἀναγκαία προϋπόθεση καὶ γιὰ τὸν ἐγκλωβισμὸ ἢ τὴν στρατηγικὴ περικύκλωση τῆς Ἑλλάδας. Καλό εἶναι λοιπόν οἱ ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις  νὰ ἑτοιμάζονται καὶ γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο τουρκικῶν ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων ἀπὸ τὴ Λιβύη, ἀπὸ τὰ Νοτιοδυτικά δηλαδή τοῦ Ἰονίου Πελάγους, τῆς Πελοποννήσου, τῆς Κρήτης, κλπ.

Γιὰ τὴν γενικότερη κατάσταση στὴ Λιβύη, δεῖτε, γιὰ παράδειγμα, κάποια πρόσφατα πρωτοσέλιδα: «Ἀποκάλυψη: Τουλάχιστον 20.000 μισθοφόρους σκοπεύει νὰ στείλει ἡ Τουρκία στὴ Λιβύη, ἀπὸ τὴν Συρία!». Ἐπίσης, «14 ἀκόμη ρώσικα μαχητικὰ ἔφθασαν στὴ Λιβύη».  «Ἀναμένεται ρωσικὴ καταιγίδα κατὰ Τούρκων». «Ἡ Ἄγκυρα στέλνει ἅρματα μάχης καὶ ἑκατοντάδες ἰσλαμιστὲς τὴν Τρίπολη». «Ἡ αἰγυπτιακὴ ΠΑ ἑτοιμάζει ἐπιθέσεις στὴ Λιβύη». «Οἱ (φίλοι μας) Ἰταλοὶ συγχαίρουν τοὺς ..Τούρκους καὶ τὸ GNA γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Ἀλ Βατίγια!». «Μὲ φόντο τὴ Λιβύη, Πούτιν, Ἄσαντ καὶ Χαφτὰρ σὲ “κοινὸ μέτωπο” κόντρα στὸν Ἐρντογὰν». «Ἡ “Συριοποίηση” τῆς Λιβύης προμηνύει ἐπερχόμενο πόλεμο μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας», κ.ο.κ

Τὸ αἱματοκυλισμένο Ἰντλὶμπ στὴ Συρία

Ἄς ἐξετάσουμε τώρα τὰ τεκταινόμενα στὴ Συρία. Καὶ εἰδικότερα στὴν ἐπαρχία Ἰντλίμπ. Ἀπὸ τὸ 2011, μετὰ τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰρὰν, ἡ Συρία ἀποτελεῖ τὸν τρίτο γεωστρατηγικὸ ἱμάντα καὶ διεθνικὸ πυροκροτητὴ τῶν ἐπερχομένων ἐξελίξεων καὶ διεθνικῶν γεγονότων. Διότι, μὲ τὸν ἐκεῖ προσχεδιασμένο ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς Σιωνιστὲς ἐμφύλιο πόλεμο, ἡ Συρία ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμη κεντρικὸ πυλώνα γιὰ τὴν περαιτέρω ἀνάφλεξη στὴν Μέση Ἀνατολή. Καὶ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἀποδεικνύεται μὲ ἀμέτρητες πλέον γεωπολιτικὲς ἀποδείξεις.

Εἰδικότερα καὶ σὲ ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐπαρχία Ἰντλίμπ, θὰ προσθέσω τὰ ἑξῆς: Ἡ Ἰντλὶμπ βρίσκεται βορειοδυτικά τῆς Συρίας. Συνορεύει στὰ βόρεια μὲ τὴν Τουρκία. Εἶναι καὶ ἀποτελεῖ κεντρικὸ σημεῖο γεωστρατηγικῆς ἀναφορᾶς καὶ διασύνδεσης μὲ τὶς πόλεις Λατάκεια (ρωσικὴ βάση ἀκροάσεων, κλπ), Ταρτοὺς (ρωσικὴ ναυτικὴ βάση), Χμεϊμὶμ (ρωσικὴ ἀεροπορικὴ βάση), Χαλέπι, Χὸμς καὶ Ἀντιόχεια (Τουρκία).

Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ Ἰντλὶμπ ἔχει προεπιλεγεῖ ἀπὸ τὶς μυστικὲς ἑταιρεῖες καὶ τὶς νεοταξικὲς στοές, νὰ ἀποτελεῖ τὸ ἐπίκεντρο ὅλων τῶν πολεμικῶν συνιστωσῶν καὶ διεθνικῶν παραμέτρων στὴν εὐρύτερη περιοχή. Γι’ αὐτὸν τὸν κυρίαρχο λόγο, ἡ κατάσταση καὶ οἱ ἐξελίξεις στὸ Ἰντλὶμπ εἶναι ἀπὸ μόνα τους στρατηγικὰ σημεῖα ἀναφορᾶς καὶ τροχιοδεικτικοὶ δεῖκτες. Μόλις ἀρχίσει κατὰ τὴν ἄποψή μας ἡ ἑπόμενη μεγάλη ἀνάφλεξη στὴν Ἰντλίμπ, εἴμαστε κοντὰ στὴν ἑπόμενη φάση τοῦ ἐπίγειου ἀρμαγεδδώνα.

Γιὰ τὶς γενικότερες διεθνικὲς ἐξελίξεις στὴ Συρία, διαβάστε καὶ τοὺς ἑπόμενους τίτλους εἰδήσεων: «Ἡ Δαμασκὸς στὸ “πλευρὸ” τῆς Ἑλλάδας! Μὲ ἐπιστολὴ στὸν ΟΗΕ ἀπορρίπτει τὸ Τουρκολιβυκὸ Μνημόνιο».  «Οἱ ΗΠΑ ἐπιβάλουν λιμὸ στὴ Συρία. Καῖνε ἑκατοντάδες στρέμματα σιταριοῦ σὺν ἐμπάργκο». «Ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἄμυνας Χ. Ἀκάρ: «Νικήσαμε σὲ Λιβύη καὶ Συρία». «Τὸ Ἰρὰν προειδοποιεῖ πὼς θὰ ξεκινήσει βομβαρδισμὸ τουρκικῶν θέσεων σὲ περίπτωση ποὺ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα δὲν ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴν Συρία». «Σὲ ὁριακὸ σημεῖο οἱ σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας: Σύγκρουση συμφερόντων ἀπὸ Ἰντλὶμπ μέχρι Λιβύη. Ἔρχονται μεγάλες ἀλλαγὲς σὲ Μέση Ἀνατολή, Βόρεια Ἀφρικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο». «Στάζουν μίσος οἱ Γκρίζοι Λύκοι: Θὰ μετατρέψουμε τὰ ὄνειρα τῶν Ἑλλήνων σὲ ἐφιάλτη. Θὰ κολυμπήσετε ἕως τὴ Σικελία». «Ἔξαλλη ἡ Μόσχα μὲ Ἄγκυρα (Μαρία Ζαχάροβα): Ἡ Τουρκία ἔχει ἀναστατώσει ὅλες τὶς ἰσορροπίες!»…

Ἀλβανία τὸ βασικὸ ὑποζύγιο τῆς Τουρκίας

Ἡ Ἀλβανία ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο ψυχοπαίδι καὶ βασικὸ ὑποζύγιο τῆς Τουρκίας στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων. Γιὰ τὸ τί συμβαίνει μέχρι καὶ αὐτὴ τὴ στιγμή, θὰ γράψω μία καὶ μόνον φράση: «Ἡ Ἀλβανία δόθηκε καὶ παραδόθηκε στὴν Τουρκία. Ὄχι τυχαῖα φυσικά». Γιὰ τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους, ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα πρέπει καὶ ἔχει ἤδη περικυκλωθεῖ γεω-στρατιωτικά, καὶ φυσικὰ ὄχι μόνον, ἀπὸ φανατικοὺς ἐχθροὺς. (Σημ. Σὲ ἄλλα ἄρθρα μου ἔχω ἐξηγήσει τὸ γιατί ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ὁ Πούτιν ἀποτελοῦν τοὺς τρεῖς βασικοὺς στόχους τῶν διεθνῶν Σιωνιστῶν).

Εἰδικὰ κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες, Ἀλβανία καὶ Τουρκία ἔγιναν κάτι παραπάνω ἀπὸ σύμμαχοι. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, διαβάστε στὴ συνέχεια κάποια σχετικὰ στοιχεῖα-παραδείγματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν στρατηγικὴ περικύκλωση τῆς χώρας μας. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ  Ἀλβανία καὶ Τουρκία ὑπέγραψαν σχέδιο ἀμυντικῆς συνεργασίας τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2020. Τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο συνεργασίας σχετίζεται μὲ θέματα ἄμυνας καὶ ἀσφάλειας ὅσο καὶ μὲ ἄλλες δραστηριότητες ποὺ δὲν ἀναφέρονται δημοσίως. Ἐπιπλέον, τὸ Ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο ἐπικύρωσε τόσο τὴ συμφωνία χρηματοοικονομικῆς καὶ στρατιωτικῆς συνεργασίας με τὴν Τουρκία ὅσο, ἐπίσης, καὶ τὸ πρωτόκολλο οἰκονομικῆς βοήθειας τῆς Ἄγκυρας πρὸς τὰ Τίρανα.

Σύμφωνα μάλιστα μὲ ρεπορτὰζ τῶν ἀλβανικῶν ΜΜΕ, ἡ κυβέρνηση Ράμα ἑτοιμάζει σενάρια γιὰ ἔκτακτα μέτρα ἀπὸ τὴν  Ἀλβανία στὸ θέμα τοῦ προσφυγικοῦ καὶ τὴν ἐνδεχόμενη φιλοξενία τουλάχιστον 30.000 μεταναστῶν-προσφύγων στὴν χώρα. Μάλιστα, τὰ σχετικὰ δημοσιεύματα  ὑποστηρίζουν τὴν ὕπαρξη μυστικοῦ σχεδίου τῶν ἀλβανικῶν Ἀρχῶν, ποὺ συμπεριλαμβάνει τὴν κατασκευὴ τουλάχιστον ἔξι κέντρων στέγασης-δομῶν κοντὰ στὶς περιοχὲς ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὸν τελευταῖο καταστρεπτικὸ σεισμὸ (Δυρράχιο, Τίρανα) καὶ τὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα (Ἀργυροκάστρο, Ἅγιοι Σαράντα, Κορυτσά).

Ἡ Ἀλβανία ἐπίσης ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν Τουρκία γιὰ δωρεὰ ὁπλισμοῦ μέσα στὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2020. Εἰδικότερα, στὸ κτήριο τοῦ ἀλβανικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ὑπογράφτηκε τεχνικὸ πρωτόκολλο γιὰ τὴ δωρεὰ 30 ὅπλων πεζικοῦ τύπου MPT-55 καὶ MPT-76. Ἡ Ἀλβανία ἑτοιμάζεται ἀκόμη νὰ παραχωρήσει στὸ τουρκικὸ πολεμικὸ ναυτικὸ τὴ ναυτικὴ βάση Πασὰ Λιμάνι. Ὅπως γράφτηκε, ὁ Ἔντι Ράμα ἔχει ἀποδεχθεῖ πρόταση παραχώρησης στὸν Ἐρντογᾶν τοῦ ναυστάθμου στὸν Αὐλώνα, κο.κ.

Πολεμικὲς φωτιὲς σὲ Ἔβρο καὶ Αἰγαῖο

Ἄς δοῦμε τώρα τὴν διαμορφωθεῖσα κατάσταση σὲ Ἔβρο καὶ Αἰγαῖο. Ὁ κ. Δένδιας ἐνῶ πρὶν λίγες ἑβδομάδες δήλωνε ὅτι «Τὰ casus belli τῆς Τουρκίας μᾶς ἀφήνουν παγερὰ ἀδιάφορους», ἡ ἀγγλικὴ ἐφημερίδα Sun ἔγραφε σὲ πρωτοσέλιδο ὅτι «Τουρκικὰ στρατεύματα εἰσέβαλαν στὴν Ἑλλάδα καὶ κατέλαβαν ἔδαφος». Ἔκανε λόγο γιὰ νέα «Ἴμια» στὸν Ἔβρο καὶ ὅτι ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἀνατρέπει τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Ἄγκυρα ἄρχισε νὰ κυκλοφορεῖ χάρτες μὲ τὴ δυτικὴ Θράκη τὴ Λέσβο, τὴ Χίο καὶ τὴ Σάμο ὑπὸ τουρκικὴ κατοχὴ καὶ νὰ ἑτοιμάζεται νὰ κάνει ἔρευνες στὶς περιοχὲς τοῦ τουρκο-λιβυκοῦ μνημονίου…

Ὡς γνωστὸν ἡ συνοριακὴ γραμμὴ μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὴ Θράκη ἐκτείνεται σὲ μῆκος 200 περίπου χιλιομέτρων. Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης ὅρισε ὅτι στὸ μεγαλύτερο τμῆμα της τὸ σύνορο ταυτίζεται μὲ τὸν ροῦ τῶν ποταμῶν Ἄρδα καὶ Ἔβρου. Ἐξαιρεῖται μία ἔκταση 10 περίπου χιλιομέτρων, στὸ ὕψος τῆς Ἀδριανούπολης (τρίγωνο Κάραγατς), ὅπου ἐκεῖ, τὸ σύνορο μετατοπίζεται δυτικά τοῦ ποταμοῦ.

Τί συμβαίνει λοιπόν; Ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἡ Τουρκία δὲν ἀναγνωρίζει ὅτι ὑπάρχει σύνορο στὴν περιοχή. Οὔτε καὶ φυσικὰ θέλει ἢ ἐπιζητᾶ κάποια λύση στὸ ἐν λόγω διμερὲς ζήτημα. Μὲ τὴν πράξη της αὐτή, ἡ Τουρκία ἀμφισβητεῖ τὴ μοναδική, διμερῆ καὶ ὀριοθετικὴ συμφωνία, δηλαδή, τὸ πρωτόκολλο τοῦ 1926, ἄρθρο 2, τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Καί, ἔτσι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, συνεχίζει νὰ ἀμφισβητεῖ καὶ νὰ «γκριζάρει» περαιτέρω τὰ σύνορα-ὅρια μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Αὐτὸς ἦταν καὶ εἶναι ὁ στόχος τῆς Τουρκίας. Δηλαδὴ ἡ δημιουργία, ὑπογράμμιση καὶ ἡ γεω-πολιτικὴ ἀνάδειξη νέων «Ἰμίων» σὲ ἠπειρωτικὸ ἔδαφος.

Ἀλλά καὶ στὸ Αἰγαῖο τὰ πράγματα εἶναι πλέον ξεκάθαρα. Ἡ σιωνο-προσχεδιασμένη σύγκρουση Ἑλλάδας-Τουρκίας πλησίασε. Καὶ εἶναι κατὰ 100 % βέβαιη. Ἤδη τὸ λένε, τὸ γράφουν καὶ τὸ τονίζουν οἱ ἴδιοι οἱ νεοεποχίτες! Τὰ ἔχω γράψει καὶ ἀναλύσει σὲ ἄλλα ἄρθρα μου. Φτάσαμε πλέον στὰ ἀναμενόμενα γεγονότα. Τὸ συμβὰν ἢ ἀτύχημα στὸ Αἰγαῖο εἶναι θέμα ἑβδομάδων.

Οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Τσαβούσογλου φανερώνουν ξεκάθαρα αὐτὸ ποὺ ἔρχεται: «Τὰ Ἑλληνικὰ νησιὰ δὲν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα». Καί ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἄμυνας Παναγιωτόπουλου: «Ἡ Ἑλλάδα ἐνίοτε δείχνει καὶ δόντια της». Ἐπιπλέον τὸ Τουρκικὸ ΥΠΕΞ ἀναφέρει γιὰ γεωτρήσεις: «Θὰ κάνουμε ἔρευνες κανονικά. Εἶναι στὴν ὑφαλοκρηπίδα μας. Εἴμαστε ἀποφασισμένοι». Σὲ πιὰ σημεῖα; Διαβάστε τὶς ἐν λόγω 6 περιοχές: Βορειανατολικὰ τῆς Ρόδου, Ἀνατολικά τῆς Ρόδου, Ἀνατολικά τῆς Καρπάθου, Νοτιοανατολικά τῆς Καρπάθου, Ἀνατολικά τῆς Κρήτης καὶ Νοτιοανατολικά τῆς Κρήτης.

Οἱ Τοῦρκοι θέλουν νὰ κάνουν ἔρευνες στὰ «6» μίλια. Καὶ σὲ 24 (2+4=«6») συνολικὰ οἰκόπεδα, ποὺ βρίσκονται ἐντός τοῦ παράνομου καὶ ἀνύπαρκτου τουρκολιβυκοῦ μνημονίου. Ἡ Τουρκία δηλαδή προχωράει στὸ νὰ κάνει ἔρευνες μέχρι καὶ τὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα, στὰ 6 μίλια. Μὲ αὐτὴ τὴν κίνησή της, ἡ Τουρκία δὲν ἀναγνωρίζει καμιὰ ἑλληνική ὑφαλοκρηπίδα. Ὡς ἐκ τούτου τὸ θέμα τοῦ Αἰγαίου θὰ λυθεῖ ὑποχρεωτικὰ μὲ τὰ ὅπλα! Θὰ λυθεῖ μὲ αἷμα ὅπως ἀκριβῶς τὸ σχεδίασαν οἱ τυφλοπόντικες τῆς  Νέας Τάξης.

Καί, ὅπως ἦταν λογικὸ καὶ ἑπόμενο, ὁ Τοῦρκος πρέσβης κλήθηκε στὸ ΥΠΕΞ γιὰ ἐξηγήσεις. Ἡ Ἑλλάδα, διὰ τοῦ ὑπουργοῦ καὶ δικηγόρου τῶν Ρόθστσιλντ Ν. Δένδια, ἀντέδρασε σφόδρα στὶς νέες αὐτὲς προκλήσεις τῆς Ἄγκυρας. Συγκεκριμένα, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ προχώρησε σὲ διάβημα διαμαρτυρίας. Προστέθηκε καὶ μία ρητὴ προειδοποίηση τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὴν  Τουρκία: «Θὰ ἀπαντήσουμε ἂν γίνει ἀπόπειρα μέσα στὴν ὑφαλοκρηπίδα μας». Ὅλα αὐτὰ μᾶς ἔφεραν στὸ νοῦ μας τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Ὅταν θὰ ἀκούσεις στὴν τηλεόραση νὰ γίνεται θέμα γιὰ τὰ μίλια, γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν μιλίων (τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης) ἀπὸ 6 σὲ 12 μίλια, τότε ἀπὸ πίσω ἔρχεται ὁ πόλεμος. Ἀκολουθεῖ».

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *