Ὁ Ἐρντογάν καὶ οἱ ἑλληνικὲς χριστιανικὲς ρίζες του

 

Δὲν περίμενα ποτὲ ἀπὸ ἕναν Τοῦρκο πρόεδρο ἑλληνικῆς καταγωγῆς τὸν Πόντιο Ταγὶπ Ἐρντογὰν νὰ ἐπιχειρήσει νὰ μετατρέψει σὲ Τζαμὶ  τὴν Ἁγία Σοφιά, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ φανεῖ πιὸ Τοῦρκος ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ νὰ καλύψει τοὺς φόβους ἀποκάλυψης τῆς καταγωγῆς του… Δὲν ἀποκλείεται ὡστόσο, νὰ τὸ πράττει α. Γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσει ὡς διαπραγματευτικὸ χαρτὶ στὶς συνομιλίες γιὰ τὴ μοιρασιὰ τοῦ Αἰγαίου (βλ. Στύλο Ὀρθοδοξίας ποὺ κυκλοφορεῖ) καὶ β. Γιὰ νὰ ἐπαναφέρει στὴ μνήμη ὅλων μέσω τῶν ἀντιδράσεων ὅλη τὴν ἱστορία τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Αὐτὰ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐπὶ τοῦ θέματος, ἀφήνοντας τὶς ὑπόλοιπες ἀποκαλύψεις στὸ Στύλο Ὀρθοδοξίας τοῦ προσεχοῦς μηνὸς

Ἀναδημοσιεύουμε ἄρθρο τοῦ Στύλου Ὀρθοδοξίας (Ἀπρίλιος 2018) γιὰ τὴν ἐνημέρωσή σας.

Τά ἔργα καὶ οἱ ἡμέρες ἑνός δῆθεν γενίτσαρου ἀπό τὴν Ποταμιὰ τοῦ Πόντου

Θὰ ἀγάλλεται ἡ ψυχὴ τοῦ ἀντάρτη τοῦ Πόντου προπάππου του, πολέμιου τῶν Τούρκων βλέποντας τό πῶς ὁ ἐγγονὸς του κατάφερε νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ δὲν μπόρεσε ὁ ἴδιος, δηλαδὴ νὰ διαλύσει τὴν Τουρκία!

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Ἔχει καταστεῖ τὸ πλέον χιλιο-συζητημένο πολιτικὸ πρόσωπο στὴν Τουρκία! Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι εἶναι ὁ Τοῦρκος ἡγέτης ποὺ ἔχει ὡς στόχο τὴν ἀναβίωση τῆς πάλαι ποτὲ Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας! Ἄλλοι πάλι ὑποστηρίζουν ὅτι θὰ εἶναι ὁ καταστροφέας καὶ ὁ τελευταῖος πρόεδρος τῆς Τουρκίας πρὶν τὴ διάλυση αὐτῆς. Ὁ λόγος γιὰ τὸν Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν, τόν ἄνθρωπο μὲ τὰ χίλια πρόσωπα… πού σχεδὸν μονοπωλεῖ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία τῆς Τουρκίας. Πολλοὶ τὸν ἐκλαμβάνουν ὡς ἀναμορφωτή, ἄλλοι ὡς ψυχασθενῆ, ἄλλοι ὡς διχασμένη προσωπικότητα, ἄλλοι ὡς ἀλλοπρόσαλλο…

Προσφάτως διάβασα ἕνα κείμενο τοῦ Τούρκου ἐρευνητῆ Cezmi Yurtsever, ὁ ὁποῖος ἀποκάλυψε τὶς ἑλληνικὲς χριστιανικὲς ρίζες τοῦ Ἐρντογάν. Διαβάζοντας τὸ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο του περὶ τῆς καταγωγῆς τοῦ Τούρκου προέδρου ἐνθυμήθηκα τὶς κατηγορίες τοῦ νῦν συνοδοιπόρου του, πρώην ἀντιπάλου του, ἡγέτη τῶν γκρίζων λύκων καὶ τοῦ Ἐθνικιστικοῦ Κόμματος Devlet Bahceli στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία περὶ τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς του.

Ὁ Devlet Bahceli παλαιός ἐχθρός καὶ ἀντίπαλος τοῦ Ἐρντογὰν καὶ νῦν συνεργάτης του…

Ὁ ἴδιος πάντως ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξη στὸ κανάλι NTV, στὶς 10 Ἰουνίου 2011, σὲ σχετικὴ ἐρώτηση ποὺ ἀφορᾶ τὴν καταγωγή του, μίλησε μὲ τὸν πιὸ προσβλητικὸ καὶ ἀπαξιωτικὸ τρόπο γιὰ τοὺς Ἕλληνες, λέγοντας τὴ φράση ποὺ συνηθίζεται νὰ λέγεται ὅταν ἀναφέρεται ἡ λέξη διάβολος, δηλαδὴ «ὁ ἔξω ἀπὸ ἐδῶ», ὅταν εἶπε τὴ λέξη Rum (Ἕλληνας). Τοῦρκοι ἐρευνητὲς ἀνακάλυψαν ὅτι ὁ Ἐρντογάν ἔχει καταγωγὴ ἀπὸ τὸ χωριὸ Ποταμιὰ τῆς Ριζούντας τοῦ Πόντου. Ὁ ἐρευνητὴς Cezmi Yurtsever ἀναφέρει ὅτι μὲ τὸν ἐξισλαμισμὸ τοῦ πληθυσμοῦ ἔγινε ταυτόχρονα ἀλλαγὴ τοῦ δημογραφικοῦ χαρακτήρα τοῦ Πόντου, ἀλλάζοντας τὶς ἑλληνικὲς ὀνομασίες χωριῶν καὶ πόλεων μὲ τουρκικές. Ὅπως ἀναφέρει, παρόλο ὅτι ἔχουν περάσει τόσα χρόνια ἀπό τότε ποὺ ὁ Fatih Sultan Mehmet κυρίευσε τὸν Πόντο, ἐξισλαμίζοντας τοὺς κατοίκους καὶ μὲ φιρμάνι (διάταγμα) ἄλλαξε τὶς ὀνομασίες, μέχρι σήμερα οἱ κάτοικοι τοῦ Πόντου χρησιμοποιοῦν τὴν ἑλληνικὴ ὀνομασία τῶν χωριῶν τους. Ὁ Ἐρντογάν, σὲ μία περιοδεία του στὴν περιοχὴ τῆς Ριζούντας (σήμερα RIZE), ἐπισκέφθηκε καὶ τὸ χωριὸ καταγωγῆς τῶν γονιῶν του, τὴν Ποταμιά. Στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ ἕνα μεγάλο πανὸ ἔγραφε ‘Potamya Hos Geldiginiz’, δηλαδὴ ἡ Ποταμιὰ σᾶς καλωσορίζει. Κατέβηκε ἀπὸ τὸ λεωφορεῖο, χόρεψε μὲ τοὺς ὁμοχώριούς του ποὺ ἦταν ντυμένοι μὲ ποντιακὲς παραδοσιακὲς στολὲς καὶ στὴν ὁμιλία του εἶπε ὅτι ἕνας ἀπόδημος ἀπὸ τὴν Ποταμιά, ὅταν ἐπισκέπτεται τὸ χωριό του, τὸ ἀποκαλεῖ μὲ τὴν παραδοσιακὴ ὀνομασία Ποταμιὰ καὶ ὄχι μὲ τὴν τουρκικὴ ὀνομασία ποὺ εἶναι ‘Guneysu’ (νερὸ τοῦ νότου). Αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς τηλεοπτικές εἰκόνες χρησιμοποίησε τότε ὁ Devlet Bahceli γιὰ νὰ τὸν κατηγορήσει ὅτι ἔχει ἑλληνικὲς ρίζες.

Ὁ Τοῦρκος πάντως ἐρευνητὴς γιὰ νὰ στηρίξει τὰ συμπεράσματά του, παραθέτει στοιχεῖα ἀπὸ τὸ φορολογικὸ ἀρχεῖο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας γιὰ τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ Ποταμιὰ καὶ βρῆκε τὰ στοιχεῖα τοῦ προπάππου τοῦ Erdogan, ὅτι ἦταν ἐπικεφαλῆς ἀντάρτικης ὁμάδας ἐναντίον τῶν Τούρκων κατακτητῶν. Τὸ ἐπίθετο τοῦ προπάππου τοῦ Ἐρντογάν ἦταν τὸ ἐξισλαμισμένο Bakatoglu Memis. Τὸ φορολογικὸ βιβλίο στὴ στήλη ἐθνικὴ καταγωγὴ ἔγραφε τὴ λέξη ‘ἐξισλαμισθείς’ καὶ στὴ στήλη ὀνοματεπώνυμο τὸ νέο ἰσλαμικὸ ὄνομα. Ὅταν τὸν Ἰούνιο τοῦ 2009 ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, Ταγΐπ Ἐρντογάν, ἐπισκέφτηκε τὴν γενέτειρα του τὸ χωριὸ Ποταμιὰ στὴν περιοχὴ τῆς Ριζούντας τοῦ Πόντου, ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ χωριό καί κατηγορήθηκε ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀντιπολίτευση, ὅπως προαναφέραμε ἤδη ὅτι ἔχει ἑλληνικὲς ρίζες. Τὸ ἀρχεῖο εἶναι τοῦ 1850 καὶ φαίνεται ὅτι ὁ προπάππος τοῦ Ἐρντογάν ἦταν ὁ πιὸ πλούσιος, διότι ὅλοι οἱ χωριανοὶ πλήρωναν φόρους 20-30 γρόσια ὁ καθένας καὶ ὁ προπάππος τοῦ Ἐρντογᾶν πλήρωνε 38 γρόσια. Ἡ οἰκογένεια ἄλλαξε ἐπώνυμο τὸ 1934, διότι ἡ λέξη ‘Bakat’, ποὺ ἦταν τὸ ἐπώνυμο της οἰκογένειας, ἐθεωρεῖτο βρισιά, διότι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀντάρτες ἀποκαλοῦνταν ‘Bakat’. Στὸν Πόντο, συνεπῶς, ἡ λέξη αὐτὴ εἶχε τὴ σημασία Ἕλληνα ἀποστάτη, στασιαστὴ ἐναντίον τῶν Τούρκων.

Ἀπὸ τὸν Πόντο στὴν Κωνσταντινούπολη

Οἱ γονεῖς τοῦ Ἐρντογάν -σύμφωνα μὲ τὸν ἐρευνητὴ- ἐγκατέλειψαν τὸ χωριὸ τους τὴν Ποταμιὰ καὶ ἐγκαταστάθηκαν σὲ φτωχὴ συνοικία τῆς Κωνσταντινούπολης στὸ ‘Kasim Pasa’, ποὺ σήμερα εἶναι κακόφημη. Ὁ Ἐρντογάν γεννήθηκε στὸ Kasim στὶς 29 Φεβρουαρίου 1954. Στὴ συνέντευξή του στὸ NTV, ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργὸς ἀνέφερε ὅτι εἶναι καὶ αἰσθάνεται Τοῦρκος, καὶ θὰ κινηθεῖ δικαστικὰ σὲ συγγραφεῖς ποὺ τὸν ἀναφέρουν ὡς Ἕλληνα. «Ὅταν σὲ ρωτοῦν ποιὰ εἶναι ἡ ἐθνική σου καταγωγή, νὰ λὲς ὅτι εἶσαι μουσουλμάνος καὶ νὰ τραβᾶς τὸ δρόμο σου», εἶπε τότε σὲ συνέντευξή του. Ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν θέλοντας νὰ δείξει ὅτι ἡ ἐθνικὴ καταγωγὴ λίγο μετράει στὴ χώρα του καὶ ὅτι ἀξία ἔχει ἡ μουσουλμανικὴ πίστη, ἀναφέρθηκε κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλίας του στὴν Κωνσταντινούπολη σὲ ἕναν διάλογο ποὺ εἶχε μὲ τὸν πατέρα του πρὶν ἀπὸ χρόνια. «Εἶχα ρωτήσει τὸ συγχωρεμένο τὸν πατέρα μου ἂν εἴμαστε Λαζοὶ ἢ Τοῦρκοι. Μοῦ εἶχε ἀπαντήσει ὅτι κι αὐτός, πιὸ παλιά, εἶχε κάνει τὴν ἴδια ἐρώτηση στὸν δικό του πατέρα!!! Κι ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: Κοίτα, ὁ δικός μου παππούς μοῦ εἶπε ὅτι ὅταν πεθάνουμε καὶ πᾶμε στὸν ἄλλο κόσμο, θὰ μᾶς ρωτήσουν σὲ ποιὸν θεὸ πιστεύεις, ποιὸς εἶναι ὁ προφήτης σου καὶ ποιὰ εἶναι ἡ θρησκεία σου. Δὲν θὰ μᾶς ρωτήσουν γιὰ τὴν ἐθνική μας καταγωγή…

Εἶναι ἀπολύτως ἐξακριβωμένο ὅτι ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν ἔχει ἑλληνικὲς ρίζες καὶ μάλιστα χριστιανικές. Τὸ ἐρώτημα λοιπὸν πού τίθεται ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἂν εἶναι γενίτσαρος ἢ ἂν ἐξυπηρετεῖ ἐνδόμυχα κάποιο ἄλλο σχέδιο πατώντας στὰ ἴδια χνάρια πού ἄφησε ὁ πολέμιος τῶν Τούρκων Πόντιος ἀντάρτης προπάππος του;

Σέ ποιόν Θεὸ ἄραγε ἀπευθύνεται ἡ σύζυγος τοῦ ἐλληνικῆς καταγωγῆς Τούρκου Προέδρου ὅταν ἀνάβει τὸ κερί της. Στόν Ἀλλαχ ἤ τὸν Χριστὸ;

Διαβάζοντας τὸ ἄρθρο τοῦ Τούρκου ἐρευνητῆ ἀναμόχλευσα στὴ μνήμη μου μία συζήτηση ποὺ εἶχα πρὶν ἀπὸ χρόνια στὴν Τουρκία μὲ κάποιον «Χασάν», κρυπτοχριστιανὸ ποὺ ἐπίσης φέρει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν Ποταμιὰ τοῦ Πόντου. Ἡ συζήτηση αὐτὴ εἶχε γίνει κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ὁ Ἐρντογάν ἦταν δήμαρχος τῆς Κωνσταντινούπολης, δηλαδή στὴν ἀρχὴ τῆς πολιτικῆς του σταδιοδρομίας. Ὁ Χασάν, μοῦ ἀποκάλυψε πὼς ἦταν καὶ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του χριστιανοί. Καὶ μὲ καμάρι μοῦ εἶπε πὼς τὰ ἡνία τῆς βασιλεύουσας, δηλαδὴ τῆς Κωνσταντινούπολης τὰ κρατοῦν καὶ πάλι ἔπειτα ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες ἑλληνικὰ χέρια. Τότε γιὰ πρώτη φορὰ μάθαινα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγὴ τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ὡς δήμαρχος διατηροῦσε ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν νῦν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο! Δὲν σᾶς κρύβω πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ὑποστήριξε τότε ὁ Χασάν τὰ ἐξέλαβα ὡς ὑπερβολικὰ καὶ δὲν ἔδωσα καμία ἐντελῶς σημασία. Ὅταν μάλιστα ἀργότερα ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν ἀνέλαβε τὴν πρωθυπουργία τῆς Τουρκίας, ἀπέρριψα ὅλα ὅσα μοῦ εἶχε ἐκμυστηρευτεῖ ὁ Χασάν…

Τώρα, ὅμως, ἐξετάζοντας μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῶν νέων δεδομένων, τὰ ὅσα τότε ὑποστήριζε διακρίνω πὼς ἔχουν μία μεγάλη δόση ἀληθείας. Ἐνδομύχως μάλιστα ἔχω ἀρχίσει νὰ πιστεύω ὅτι ὁ προπάππος του Πόντιος ἀντάρτης τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν θὰ νιώθει ἀγαλλίαση στὴν ψυχή του καὶ θὰ καμαρώνει βλέποντας τό ὅτι δὲν κατάφερε ὁ ἴδιος, δηλαδὴ νὰ ἐλευθερώσει τὴν πατρίδα του, τὸν Πόντο ἀπὸ τὸν μουσουλμανικὸ ζυγό, τὸ καταφέρνει πολὺ πιὸ εὔκολα ὁ ἐγγονὸς του διαλύοντας συστηματικά τὴν Τουρκία μέσω τῆς διπλωματίας… Κατάφερε νὰ χρεοκοπήσει τὴν Τουρκία ἀπὸ κάθε πλευρά, συμβάλλοντας οὐσιαστικὰ στὴν de facto  διάλυση τοῦ τεχνητοῦ αὐτοῦ κράτους τοῦ Κεμάλ, τοῦ βασικοῦ ἐχθροῦ τοῦ «ἰσλαμιστή» Ἐρντογάν. Πρὶν ἐξετάσουμε τὶς εὐεργεσίες τοῦ ὑποτιθέμενου «σκληροῦ καὶ ἀκραίου» ἰσλαμιστῆ Τούρκου προέδρου καταγράφουμε τὸν ἀπολογισμὸ πεπραγμένων τῆς 16χρονης πολιτικῆς σταδιοδρομίας του, ὅπως τὸν κατέγραψε  ὁ Τοῦρκος ἀναλυτής Murtaza Demir.

Οἱ ἐκτιμήσεις του δημοσιεύτηκαν στὴν Ἰστοσελίδα Odatv. Συνοπτικὰ καταγράφει αὐτὰ ποὺ κέρδισε καί αὐτὰ ποὺ ἔχασε ἡ Τουρκία στοὺς τομεῖς ἐκσυγχρονισμοῦ, εὐημερίας, ἀνάπτυξης καὶ κοινωνικῆς γαλήνης.

Στὰ κέρδη ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: Μία – δύο γέφυρες, ἀερογέφυρες, ἀνισόπεδοι δρόμοι ποὺ χρειάζονται ἐπισκευὴ κάθε χρόνο, μερικὰ δῆθεν Πανεπιστήμια ποὺ ἡ ποιότητά τους δὲν φτάνει οὔτε στὸ ἐπίπεδο Γυμνασίων καὶ μερικὰ σαράι.

Στὶς ζημιὲς συμπεριλαμβάνονται:

-Ἡ καταστροφὴ ποὺ προκάλεσε τὸ κίνημα Γκιουλὲν στὸ κράτος καὶ τὴν κοινωνία. Ὅταν ὁ χότζας ζητοῦσε ἕνα πράγμα ἡ κυβέρνηση τοῦ πρόσφερε δέκα.

-Τὸ δράμα τῶν φυλακισμένων στρατιωτικῶν, δημοσιογράφων καὶ διανοουμένων. Τὶς αὐτοκτονίες ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἄντεξαν τὶς ἀπάνθρωπες κακουχίες στὶς ὁποῖες ὑποβλήθηκαν. Τὴ σφαγὴ τῶν νέων ποὺ τόλμησαν νὰ ποῦν «φτάνει πιά» στὶς κινητοποιήσεις στὸ Πάρκο Γκεζί, στὴν πλατεία Ταξίμ.

-Τὸ σκάνδαλο τῆς 17-25 Δεκεμβρίου 2013 (μαγνητοφωνημένες συνομιλίες Ἐρντογάν μὲ τὸ γιό του γιὰ τακτοποίηση παράνομων λογαριασμῶν). Τότε γκρεμίστηκαν οἱ ἀντιλήψεις ποὺ εἴχαμε γιὰ τοὺς κρατικοὺς ἀξιωματούχους. Ἀκούσαμε μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα ὅλα, ὅσα ἀποκαλύφθηκαν. Ἑδραιώθηκε ἡ ἀντίληψη «οἱ πολιτικοὶ εἶναι ψεῦτες, μὴν τοὺς ἐμπιστεύεστε».

-Μετὰ τὴ διάλυση τοῦ “συνεταιρισμοῦ”, ὁ Χότζας ἐπιχείρησε νὰ κάνει πραξικόπημα.

-Τὸ ΑΚΡ κατέλαβε τὴν ἐξουσία χάρη στὴν εὔνοια τῆς δημοκρατίας, τὴν ὁποία πυροβόλησε καὶ ἐγκατέστησε τὴν δικτατορία τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου.

-Καταργήθηκε ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν. Μὲ παράνομες χρηματοδοτήσεις οἱ ὅμιλοι ATV καὶ Dogan μονοπώλησαν τὰ ΜΜΕ καὶ ἐντάχθηκαν στὶς ὑπηρεσίες τοῦ ΑΚΡ.

-Ἀπογειώθηκαν ἡ ἀνηθικότητα, ἡ ἐκμετάλλευση καὶ οἱ βιασμοὶ ἀνηλίκων.

-Ἀπαξιώθηκαν τὰ Πανεπιστήμια, οἱ ἐπιστῆμες, ἡ ἐκπαίδευση καὶ καταργήθηκαν οἱ ἀξίες καὶ οἱ ἀρχὲς στὴν ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία.

-Ἀπαγορεύτηκαν οἱ ἐπιστημονικὲς καὶ πνευματικὲς ἐλευθερίες. Συνεχίζονται οἱ συζητήσεις γιὰ τὸ ἂν ἔχει ἢ ὄχι πανεπιστημιακὸ πτυχίο ὁ Ἐρντογάν. Ἐπικρατεῖ ἡ ὑπόνοια ὅτι κάθεται παράνομα σὲ ἐκεῖνο τὸ ἀξίωμα.

-Τὸ κράτος ἀπώλεσε τὴν ἀξιοπρέπειά του καὶ ἑδραιώθηκε παντοῦ τὸ ψέμα, τὸ ρουσφέτι καὶ ἡ διαφθορά.

-Οἱ δικηγόροι τοῦ ΑΚΡ διορίστηκαν δικαστές.

-Ξεπουλήθηκαν οἱ μεγαλύτερες δημόσιες ἐπιχειρήσεις.

-Τὸ ἐξωτερικὸ χρέος ἀπὸ τὰ 130 δισ. $ ἐκτινάχτηκε στὰ 450 δισ. δολάρια.

-Ἐξαιτίας τοῦ θρησκευτικοῦ δογματισμοῦ φτάσαμε στὰ μαχαίρια μὲ τὶς χῶρες τῆς περιφέρειάς μας.

-Ἀποχαιρετήσαμε τὸ ὄνειρο τῆς Ε.Ε καὶ ἀντιμετωπίζουμε πρόβλημα διαιώνισης τῆς χώρας.

-Δὲν ἀνακοινώθηκε ποτὲ σὲ ποιὲς ὀργανώσεις δόθηκαν τὰ ὄπλα καὶ τὰ πυρομαχικὰ ποὺ μετέφεραν τὰ φορτηγά της ΜΙΤ στὴ Συρία. Δὲν συνεργαστήκαμε μὲ τὴ νόμιμη κυβέρνηση τῆς Συρίας, ἀλλὰ μὲ ἐκείνους ποὺ ἡ Δαμασκὸς χαρακτήριζε τρομοκράτες.

-Προκλήθηκε ὁ μεγαλύτερος διχασμὸς μεταξὺ Ἀλεβήδων-Σουνιτῶν.

-Τὸ ἵδρυμα Ensar κατέλαβε τὸ ὑπουργεῖο παιδείας. Ἡ κυβέρνηση τριπλασίασε τὶς ὧρες διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν, ὅταν οἱ Ἀλεβῆδες ζήτησαν τὴν κατάργησή τους καὶ δικαιώθηκαν ἀπὸ τὸ ΕΔΑΔ.

-Οἱ δικηγόροι ποὺ ὑπερασπίστηκαν τοὺς δολοφόνους τῆς σφαγῆς στὴ Σεβάστεια (πυρπόληση ξενοδοχείου Μαντιμάκ, ὅπου συνεδρίαζαν διανοούμενοι τὸ 2002), ἐπιβραβεύτηκαν ἀπὸ τὸ ΑΚΡ καὶ διορίστηκαν σὲ ἀνώτατα ἀξιώματα.

-Οἱ ἐργάτες μετατράπηκαν σὲ σκλάβους καὶ μεγάλωσε ἡ ψαλίδα μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν.

Ὁ κατάλογος τῶν ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων εἶναι μεγάλος κατὰ τὸν ἀρθρογράφο. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι καὶ ὁ Ἐρντογάν γνωρίζει καλὰ τὴν κατάσταση. Μιλώντας προσφάτως στὸ Ἀστεροσκοπεῖο τοῦ Καντιλὶ στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἀνέπτυξε τοὺς λόγους ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὴ λήψη τῆς ἀπόφασης τῶν πρόωρων ἐκλογῶν δήλωσε: “Ἀποφασίσαμε νὰ κάνουμε ἐκλογὲς στὶς 24 Ἰουνίου. Θεωρῶ ὅτι εἶναι μία ἐνέργεια προετοιμασίας γιὰ ἕνα σεισμό. Ὑπάρχουν βήματα ποὺ πρέπει νὰ γίνουν στοὺς τομεῖς τῆς οἰκονομίας, ἄμυνας, ἐπενδύσεων, κοινωνικῶν παροχῶν. Θὰ κάνουμε τὶς προετοιμασίες μας γιὰ τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ σεισμοῦ. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἡ χώρα, ἀναπόφευκτα θὰ βγεῖ ζημιωμένη ἀπὸ αὐτὴ τὴ διαδικασία, ὅπως συνέβη τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες”.

Ὁ Ἐρντογάν ὁμολόγησε καὶ ἐπιβεβαίωσε ὅλα ὅσα ἀναφέρει ὁ Demir καί οὐσιαστικά προμήνυσε γιά τό τί ἀκολουθεῖ στήν Τουρκία (βλ. διάλυση)!

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω διαπιστώνεται ὅτι ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν κάθε ἄλλο παρὰ γενίτσαρος εἶναι. Θὰ ἀντιτάξει βέβαια κανεὶς τὶς ἀνθελληνικὲς κορῶνες καὶ τὶς ἀπειλὲς ποὺ κάθε φορά ἐξεστομίζει κατὰ τῆς χώρας καταγωγῆς του τὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ ἂν ἐξετάσουμε τὴν πολιτικὴ του σταδιοδρομία εὔκολα θὰ διαπιστώσουμε ὅτι εἶναι πολὺ περισσότερα τὰ ὀφέλη καὶ οἱ εὐεργεσίες στὴν πράξη παρὰ οἱ ζημιὲς ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ πολιτική του… Ἄλλωστε ἐπὶ ἐποχῆς Ἐρντογάν ἀκόμη καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνέκτησε πολλὲς ἐλευθερίες, ποὺ εἶχε ἀπολέσει ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τῶν κεμαλικῶν. Χριστιανικὰ μνημεῖα ἀνακαινίστηκαν, ναοὶ ἀνεγέρθηκαν καὶ ἀρκετοὶ «Τοῦρκοι» ἀκόμη καὶ βουλευτὲς βαπτίσθηκαν ἢ δήλωσαν ὅτι εἶναι χριστιανοί!  Ἀκόμη καὶ Τοῦρκοι ὑψηλόβαθμοι ὑπουργοὶ καὶ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Ἐρντογάν ἔχουν ἐπισκεφθεῖ ἱεροὺς χριστιανικοὺς ναούς, ἔχουν παρακολουθήσει τὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἔχουν ἀνάψει κερί, χωρὶς νὰ κινδυνέψουν νὰ ὑπαχθοῦν σὲ διώξεις… Δὲν εἶναι τυχαῖες ἄλλωστε οἱ πρόσφατες δηλώσεις του: «Γιατί νὰ ἐπισκιάζουμε καὶ νὰ κηλιδώνουμε τὴν εἰρήνη; Χρειαζόμαστε εἰρήνη στὸν κόσμο. Πόσο μᾶλλον ποὺ ἡ εἰρήνη μας μὲ τὴν Ἑλλάδα δὲν μοιάζει μὲ καμία ἄλλη! Γιὰ πολλὰ χρόνια, ὁ ἀριθμὸς τῶν Ρωμηῶν πολιτῶν στὴν χώρα μας δὲν ἦταν μικρός. Ὑπῆρχαν δεκάδες χιλιάδες, ἑκατοντάδες χιλιάδες. Ὅμως δυστυχῶς λόγω τῶν λαθῶν ποὺ ἔγιναν καὶ στὴν χώρα μας οἱ ρωμηοὶ πολίτες μας πῆγαν στὴν Ἑλλάδα. Κι ἐμεῖς κάνουμε λάθη καὶ πρέπει νὰ τὰ βλέπουμε».

Τέλος, δὲν εἶναι διόλου τυχαία ἡ ἀναφορὰ τῆς ρήσης σύγχρονων ἁγίων γερόντων ποὺ μετέφερε προσφάτως σὲ κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι μετὰ τὸ θάνατο (φυσικὸ ἢ πολιτικό) τοῦ Ἐρντογάν θὰ ἀκολουθήσουν τὰ γεγονότα ποὺ περιγράφουν οἱ προφητεῖες τῶν ἁγίων, ὅπως λ.χ. τοῦ Ἁγίου Παϊσίου περὶ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς σύρραξης καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τῆς Κωνσταντινούπολης στὸν ἑλληνισμό!

Γραφτείτε συνδρομηὲς στὸν Στύλο Ὀρθοδοξίας γιὰ νὰ μαθαίνετε πρῶτοι αὐτ[ὰ ποὺ οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ὁ Ἐρντογάν καὶ οἱ ἑλληνικὲς χριστιανικὲς ρίζες του

  1. Ο Ερντογαν ειναι Ποντιος (Γεωργαφικα) Γεωργιανης καταγωγης κι οχι Ελληνικης. Ουδεμια σχεση εχει με Ελλαδα

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *