Covid19: Πῶς καὶ γιατί μία ἐπιθετικὴ γρίπη ἀναβαθμίσθηκε σὲ πανδημία

Γράφει ὁ Ηλίας Καλλιώρας,

διεθνολόγος, συγγραφέας, πρώην βουλευτὴς

Ἔπειτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουμε βιώσει μέχρι καὶ αὐτὴ τὴ στιγμή, βγαίνουν τρία κεντρικὰ συμπεράσματα. Πρῶτον, ὁ κορωνοϊὸς εἶναι ἢ ἀποτελεῖ ἕνα ἐργαστηριακὸ βιολογικὸ ὅπλο. Ἕνα κοινωνικὸ ὅπλο μέσης ἰσχύος. Πέραν ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο τῶν ΗΠΑ, ποὺ μίλησε δημοσίως γιὰ «ἀπάτη, hoax» μέσω τόσο τοῦ προϊσταμένου του διευθυντῆ ὅσο, ἐπίσης, καὶ ἄλλων συνεργατῶν του, μᾶς τὸ εἶπαν, ρητῶς καὶ μᾶς τὸ ἀπέδειξαν, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, καὶ ἀμέτρητοι ἄλλοι εἰδικοί, διάσημοι ἐπιστήμονες καὶ καθ’ ὕλη νομπελίστες.

Δεύτερον, ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ αὐξήθηκε τεχνηέντως καὶ ὑπέρμετρα σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Καὶ στὴν Ἑλλάδα. Γεγονὸς ποὺ καὶ ὁ ἴδιος ὁ διάσημος «ἐμβολιολόγος» κ. Τσιόδρας παραδέχθηκε δημοσίως, λέγοντας ὅτι «ἀσθενεῖς ποὺ εἶχαν, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὑποκειμένων νοσημάτων, καὶ τὸν COVID19, καταμετρώνταν ἐν τέλει ὡς ἀποβιώσαντες ἀπὸ κορωνοϊό», ὅπως ἔγραψε ἐμφατικὰ στὸν τίτλο της ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα: «Ὅλα μία ἀπάτη. Ἀπὸ τοὺς 145 νεκροὺς σὲ νοσοκομεῖο, οἱ 100 πέθαναν ἀπὸ καρκίνους, πνευμονίες καὶ ἐγκεφαλικά». Πλέον, δὲν χρειαζόμαστε ἄλλα στοιχεῖα, ἀναζητήσεις καὶ παραδοχές. Τέρμα ἡ σχετικὴ ἔρευνα. Μίλησε ὁ καθ’ ὕλην ἁρμόδιος.

Τρίτον, ὁ COVID19 πράγματι εἶναι μία ἐπιθετικὴ γρίπη, ποὺ ὄντως σκοτώνει περισσότερο ἀπὸ τὴν κοινὴ γρίπη. Αὐτὸς ὁ ἰὸς εἶναι πιὸ μεταδοτικός. Οἱ ἔρευνες δείχνουν ὅτι ἕνας ἀσθενὴς μὲ κοινὴ γρίπη μολύνει κατὰ μέσο ὄρο 1,28 συνανθρώπους του, ἐνῶ ἕνας ἀσθενὴς μὲ κορωνοϊὸ μολύνει κατὰ μέσο ὅρο 2 μὲ 3 ἄτομα. Ἀκόμη, τὰ σχετικὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι σκοτώνει μὲ γρηγορότερο ρυθμό. Ἀφήνω στὴν ἄκρη τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Κύπριος ὑπουργὸς Ὑγείας τὴν περιέγραψε, στὰ κλειστὰ-ἀνοιχτὰ μικρόφωνα, ὡς «μία ἁπλὴ γρίπη». Φράση ποὺ ἀντηχεῖ τὴν ἀντίστοιχη δήλωση τοῦ διευθυντῆ τῶν Ἐργαστηρίων Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Ἰνστιτούτου Παστὲρ Γαλλίας: «Τίποτα παραπάνω ἀπὸ τὴ γρίπη ὁ κορωνοϊός».

Ἐφόσον ὁ κορωνοϊὸς εἶναι ἁπλὰ μία ἐπιθετικὴ γρίπη, γιατί τότε τὸν ἀνήγαγαν σὲ πανδημία; Γιατί τὰ συστημικὰ ΜΜ Ἐξαπάτησης πῆραν ἕνα κάρο λεφτὰ γιὰ τὰ τοῦ κορωνοϊοῦ; Γιατί ὑπογραμμίζουν καθηγητές, σὰν καὶ τὸν διαπρεπῆ κ. Ἰωαννίδη τοῦ Πανεπιστημίου Stanford, ὅτι «Τὸ lockdown ἔκανε πολὺ περισσότερο κακὸ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Covid-19»;

Γιατί βουλευτὲς καταγγέλλουν μέσα στὴ Βουλὴ τὴν ἐξαπάτηση τῶν πολιτῶν τους, ἔτσι ὅπως ἔκαναν, π.χ., ὁ κ. Vittorio Sgarbi καὶ ἡ Sara Cunial στὴν Ἰταλία; Γιατί τόσοι καὶ τόσοι ἐπιστήμονες δηλώνουν ὅτι «ὁ ὑγιὴς δὲν χρήζει μάσκας»; Γιατί τόσοι πολλοὶ εἰδικοί, ὅπως εἶναι, λ.χ., ὁ Δρ. Tenpenny, διατυμπανίζουν ὅτι «αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη ποὺ διαπράχθηκε ποτὲ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος»; κ.ο.κ.

Πρῶτον, ἡ «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμη βασικὸ κρίκο στὴν ἁλυσίδα τῶν διεθνικῶν γεγονότων ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἑπόμενη φάση τοῦ ἐν ἐξελίξει Γ’ ΠΠ, ποὺ εἶναι τὸ Ἑλληνο-Τουρκικὸ «συμβὰν ἢ ἀτύχημα» στὸ Αἰγαῖο. Οἱ ἐχθροί τῆς ἀνθρωπότητας, οἱ διεθνεῖς σιωνιστές, βρίσκονται σὲ πρωτόγνωρη ἐγρήγορση σὲ σχέση μὲ τὴν περαιτέρω ὑλοποίηση τοῦ προαιώνιου σχεδίου τους γιὰ τὴ δημιουργία τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης.

Δεύτερον, ὁ κορωνοϊὸς εἶναι ἕνα πυρηνικὸ ὅπλο μαζικοῦ φόβου καὶ τρομοκράτησης. Γιὰ τοὺς γνωρίζοντες, ἡ γνωστὴ μάσκα ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν νὰ φορᾶμε διὰ νόμου, ἀποτελεῖ ἕνα ὅπλο θανατηφόρου τρόμου καὶ κοινωνικῆς ὑποταγῆς. Ἀμέτρητα διδακτορικὰ καὶ μελέτες ἔχουν τὸν «φόβο» ὡς κεντρικό τους θέμα. Ἄλλωστε πρὶν ἀπὸ κάθε περιφερειακὸ καὶ παγκόσμιο πόλεμο, οἱ σιωνιστὲς διέσπειραν τὸ φόβο γιὰ νὰ τρομάξουν, παραλύσουν, χυλοποιήσουν καὶ κάμψουν τὶς ἁγνὲς καὶ ἀπονήρευτες μάζες, ἔτσι ὥστε νὰ διευκολύνουν τὴν ὑλοποίηση τῶν ἀπάνθρωπων, φρικτῶν καὶ θανατηφόρων σχεδίων τους.

Τέλος, τρίτον, ὁ κορωνοϊὸς σχετίζεται, συνδέεται καὶ παραπέμπει σὲ κοινωνίες «μεγάλου ἀδελφοῦ», σὲ κοινωνίες ἠλεκτρονικοῦ μαντρώματος, σὲ πρωτόλειο, προδρομικὸ καὶ μερικὸ σφράγισμα, σὲ τσιπάρισμα, ποὺ εὐθέως παραπέμπουν στὰ «ψηφιακὰ πιστοποιητικά» τοῦ μεγάλου «φιλάνθρωπου» Μπὶλ Γκέιτς. Ὅλα αὐτὰ ἄμεσα φέρνουν στὸ νοῦ ἐργαστηριακὰ προϊόντα τεχνολογίας αἰχμῆς γιὰ τσιπάρισμα, ὅπως εἶναι, γιὰ παράδειγμα, τὰ «ἀόρατα τατουὰζ» ἀπὸ μικροσκοπικοὺς κρυστάλλους, οἱ φθορίζουσες καὶ ἐμφυτεύσιμες κβαντικὲς κουκκίδες (quantum dots), κ.ο.κ.

Κατὰ σύμπτωση, οἱ μεγαλύτερες ἔρευνες στὸν τομέα τῆς ἐμβόλιο-νανοτεχνολογίας χρηματοδοτήθηκαν ἀπὸ τὸ διάσημο ἵδρυμα τῆς οἰκογένειας Γκέιτς. Κατὰ σύμπτωση, ἐπίσης, ὁ πρῶτος ποὺ μίλησε γιὰ τὰ «ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ» ἦταν ὁ «φιλάνθρωπος» Γκέιτς. Κατὰ σύμπτωση, ἀκόμη, ἦταν ὁ ἴδιος καὶ πάλι, ποὺ εἶχε προειδοποιήσει γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο μίας μελλοντικῆς πανδημίας, παρουσιάζοντας καὶ διάφορα σενάρια, καί, πού μερικὲς ἑβδομάδες ἀργότερα, ξέσπασε, ὅλως τυχαίως ξανά, ἡ κρίση τοῦ COVID-19 στὴν πόλη Γουχὰν τῆς Κίνας.

Ὁ ἐν λόγω φιλάνθρωπος καὶ μεγαλύτερος χρηματοδότης τοῦ ΠΟΥ, προχώρησε σὲ μία ἀκόμη καὶ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἀποκάλυψη. «Δεδομένου ὅτι τὸ ἐμβόλιο τοῦ COVID θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ πρῶτο ἐμβόλιο RNA, πρέπει νὰ ἀποδείξουμε, τόσο ὅτι ἡ ἴδια ἡ πλατφόρμα λειτουργεῖ, ὅσο καὶ ὅτι δημιουργεῖ ἀνοσία». Μὲ ἁπλὰ λόγια, ὁ Μπὶλ Γκέιτς ἀποκάλυψε πὼς τὸ διάσημο ἵδρυμά του ἔχει ἤδη ἐπικεντρώσει τὶς προσπάθειές του σὲ ἕνα νέο ἐμβόλιο, τύπου RNA-DNA.

Προσοχή αὐτὴ ἡ πρωτοποριακὴ ἰδέα -πρόταση τοῦ Γκέιτς γιὰ γενετικὰ ἐμβόλια τύπου RNA-DNA, ἤδη ἐπιστημονικῶς ἀνέκρουσε πρύμναν. Διότι, σύμφωνα μὲ εἰδικὴ ἔρευνα-ἔκθεση τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Βιοτεχνολογίας τῆς Ἀμερικῆς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐμβολίων τύπου DNA, ὑπάρχουν πολλοὶ κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένης καὶ αὐτῆς τῆς μετάλλαξης τοῦ ἀνθρώπινου DNA. Όπως ἀναφέρει ἡ ἐν λόγω ἐπιστημονικὴ ἔκθεση, «μεταξὺ τῶν κινδύνων ποὺ ἀπαριθμοῦν οἱ ΠΟΥ, FDA, καὶ ΕΜΑ γιὰ τὴ χρήση ἐμβολίων DNA εἶναι ὁ κίνδυνος ἐνσωμάτωσης στὸ χρωμοσωμικὸ DNA τοῦ παραλήπτη μὲ τὸν ἀκόλουθο κινδυνο μεταλλαξογένεσης ἢ ἐξάπλωσης γονιδίων ἀντοχῆς στὰ ἀντιβιοτικά». Κλπ.

Κατὰ συνέπεια, δὲν εἶναι καθόλου παράξενο ἢ περίεργο τὸ γεγονὸς ὅτι χιλιάδες Ἀμερικανοὶ ζητοῦν ἔρευνα κατὰ τοῦ Μπὶλ Γκέιτς. Οἱ πολίτες τῶν ΗΠΑ καταλογίζουν ἐναντίον του πάρα πολλά. Γιὰ παράδειγμα, ἐρωτοῦν, πόσο τυχαῖο εἶναι ὅτι ὁ κ. Γκέιτς χρηματοδότησε προσομοίωση πανδημίας κορωνοϊοῦ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 ἢ λίγες ἑβδομάδες πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἰοῦ; Γιατί ἔχει μία τόσο μεγάλη καὶ ἀνεξήγητη ἐμμονὴ γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ ἐμβολίου τοῦ κορωνοϊοῦ; Γιατί ὁ Μπὶλ Γκέιτς ἔχει δηλώσει δημοσίως τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ «μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς» κατὰ 10 ἕως 15%, μέσω ἐμβολιασμοῦ;

Ἀκόμη, πολίτες στὶς ΗΠΑ κατηγοροῦν τὸν Μπὶλ Γκέιτς ὡς ὑπεύθυνο τόσο γιὰ κακὲς ἰατρικὲς πρακτικὲς, ὅσο καὶ γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀμερικανοὶ πολίτες τοῦ προσάπτουν τὴ δημόσια κατηγορία ὅτι ὁ ἴδιος ἀνήκει σὲ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπιθυμοῦν ἢ σχεδιάζουν τὴ δραστικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Ἄλλοι ἐπισημαίνουν μὲ ἀπορία ὅτι ἡ ἑταιρεία τοῦ Γκέιτς,  «Microsoft Technology Licensing, LLC», ἤδη ἔχει καταθέσει τὴν πατέντα τὸ «WO/ 2020/ 060606» ἢ τὸ «666» τῆς Ἱερᾶς Ἀποκάλυψης.

Πολίτες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἔπαθαν ἕνα πολὺ μεγάλο σὸκ ὅταν ἔμαθαν ὅτι τὰ νέα ἐμβόλια τοῦ Γκέιτς περιέχουν λουσιφεράση (ὅπου: λούσιφερ ἢ ἑωσφόρος). Ἀποτελεῖ ἕνα ἐμφυτεύσιμο ἔνζυμο στὴν προτεινόμενη κβαντικὴ κουκίδα-ἐμβόλιο. Τὸ πλῆρες ὄνομα τοῦ συστήματος ἐμβολιασμοῦ στὴν ἀγγλικὴ εἶναι: Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System. Δηλαδή Ψηφιακὸ ἀναγνωριστικὸ ID2020, κβαντικὲς κουκκίδες-ἐμβόλιο «λούσιφερ ἢ σατανᾶ» καὶ μὲ ἀριθμὸ πατέντας τὸ δυσώνυμο «666», τὸν ἀριθμὸ χαράγματος τοῦ Θηρίου. Κοίτα, πόσες συμπτώσεις;

Μετὰ τὰ ἀνωτέρω, κλείνοντας, θὰ καταγράψω τέσσερα δικά μου συμπεράσματα. Πρῶτον, ἡ ἱστορία τῆς δῆθεν πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἀποτελεῖ ἢ εἶναι μία ἀκόμη σημαντικὴ ὑπο-φάση τοῦ ἐν ἐξελίξει Γ’ ΠΠ,  ποὺ ξεκίνησε τὸ 2011 στὴ Συρία. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ παροῦσα ψευτο-πανδημία ἀποτελεῖ μία ἀκόμη μεγάλη ψηφίδα τῶν σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ζοῦν καὶ ἐργάζονται ὡς τυφλοπόντικες ὑποκάτω τῆς γῆς.

Δεύτερον, αὐτὸ τὸ παγκόσμιας κλίμακας τέστ φόβου καὶ κοινωνικῆς προσομοίωσης, ταξινόμησης καὶ ἐλέγχου πέτυχε. Τελικά, μὲ τὴν φυτεμένη καὶ ἐλεγχόμενη «πανδημία», ὅλα πῆγαν πολὺ καλύτερα ἀπὸ ὅτι ἀρχικῶς εἶχαν σχεδιάσει ἢ ἀνέμεναν οἱ διεθνεῖς σιωνιστές. Τὰ ἐπίχρυσα νεοταξικὰ κυβερνητικὰ πιόνια, τὰ ἐξαγορασμένα συστημικὰ ΜΜΕξαπάτησης, οἱ νέες ὑπὲρ-τεχνολογίες αἰχμῆς καὶ τὰ ἀπὸ δεκαετιῶν σχέδια κοινωνικοῦ ἐλέγχου, μαντρώματος καί, ἐν τέλει, ἀφανισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἐργάσθηκαν πολὺ σκληρά καὶ ἔσπασαν τὰ κοντὲρ ἐπιτυχίας. Θριάμβευσαν.

Τρίτον, ἡ σιωνιστικὴ ΝΤΠ κατήγαγε καὶ μία ἀκόμη ἐνδιάμεση καὶ περιφανῆ νίκη. Διότι, τὰ λεπτομερέστατα σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς βλέπουν καὶ προβλέπουν νὰ συνεχισθεῖ σχετικὰ εὔκολα καὶ τὸ ἄλλο μεγάλο, συμπληρωματικὸ καὶ νεοεποχίτικο σχέδιό τους, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα, σφράγισμα ἢ τσιπάρισμα. Καὶ αὐτό παράλληλα μὲ τὸν προσχεδιασμένο καὶ ἐν ἐξελίξει ἐπίγειο ἀρμαγεδδῶνα, ποὺ θὰ φουντώσει σύντομα καὶ θὰ ἐξαπλωθεῖ.

Τέλος, τέταρτον, τώρα πιά, ὁ δρόμος εἶναι πλέον ὀρθάνοιχτος γιὰ τὴν ἑπόμενη φάση τῶν δυσωδῶν καὶ φρικτῶν σχεδίων τῆς ΝΤΠ. Ἀφορᾶ, ὅπως δήλωσε κατὰ λέξη καὶ δημοσίως ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ «ἁγίου» Βατικανοῦ καθηγητὴς John Schellnhuber (19-2-2020), «ἡ ἐξαφάνιση 6 δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων καὶ τὸ καλωσόρισμα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων». Καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, εἰδικότερα ἀφορᾶ τὸ καλωσόρισμα τῶν Τούρκων στὸ Αἰγαῖο.

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *