Ὁ εὐτελισμὸς τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος

Κάποτε τὸν μεγάλο σημειοφόρο ἅγιο γέροντα τὸν θαυματουργὸ π. Φιλόθεο Ζερβάκο τὸν κυνήγησαν μέχρι θανάτου οἱ ψευδοεπίσκοποι τῆς Παροναξίας! Αἰτία; Ἡ προσήλωσή του στὰ ἱερὰ καὶ στὰ ὅσια καὶ ὄχι στὰ ἁμαρτωλὰ δεσποτικά τους θεσπίσματα… Συνήθως ἀπαιτοῦν δουλικὴ ὑπακοὴ οἱ μόνοι ἀνυπότακτοι στὸ Θεό, οἱ δεσποτάδες οἱ δειλοί, οἱ συμβιβασμένοι, οἱ τρέμοντες τὴν θεσούλα τους, οἱ στηριγμένοι στὰ ἑκάστοτε κυβερνητικὰ δεκανίκια καὶ κυρίως οἱ ἔχοντες διπλὴ ζωὴ … Καὶ εἶναι πολλοὶ τέτοιοι … Ὁ νοὼν νοείτω…

Ὁ ἕνας Παροναξίας πίεζε τὸν γέροντα Φιλόθεο νὰ φύγει γιὰ ἄλλη μητρόπολη, ἐπειδὴ ἦταν ὑποψιασμένος ὁ ὅσιος γέροντας γιὰ τὴν μασονική του ἰδιότητα καὶ τὸν παρατηροῦσε… Ὁ ἀείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας τὸν συγκρατοῦσε καὶ τοῦ ἔλεγε: «Γέροντα ἔχεις ἀποδείξεις; Μὲ φῆμες δὲν μπορεῖς νὰ καταδικάσεις κανέναν…» Τοῦ δόθηκε ὅμως ἀφορμὴ νὰ ἀποκρυπτογραφήσει τὸ ἦθος καὶ τὸ φρόνημα τοῦ ἐπισκόπου ἐκείνου … Συνήθως δὲν λειτουργοῦσε ὁ Δεσπότης ἐκεῖνος, καὶ ὅταν ἱεροπρακτοῦσε, ἔκανε λατρευτικὴ παρωδία γιατί ἐπειγόταν νὰ τελειώσει καὶ νὰ πιάσει τὸ τσιγάρο!

Κάποτε ἔπειτα ἀπὸ τὸ τέλος μίας τέτοιας ἀνούσιας γι’ αὐτὸν λειτουργικῆς παράστασης, ἔπιασε σὰν λυσσασμένος τὸ τσιγάρο καὶ στὴ δεύτερη, στὴν τρίτη τζούρα φώναξε γεμάτος ἱκανοποίηση: «Μωρέ! Αὐτὸ εἶναι Θεός»!!!

Δὲν χάνει καιρὸ ὁ Λεοντόκαρδος καὶ ὁμολογητὴς γέρων Φιλόθεος καὶ τοῦ ἁπαντᾶ μὲ ἱερὴ ἀγανάκτηση: «Πανάθλιε! Δὲν εἶναι Θεὸς αὐτὸ ποὺ κοινώνησες, εἶναι Θεὸς τὸ βρωμοχόρτο ποὺ βάζεις στὸ στόμα σου καὶ τοῦ χαλαλίζεις τὴν ψυχή σου; …»

Ἀκολούθησε σφοδρὸς διωγμὸς ἀπὸ τὸν μασόνο ἀρχιερέα στὸν ἅγιο γέροντα. Ἑτοιμάσθηκε νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Μονή τῆς Λογγοβάρδας ἀλλὰ … ἤθελε τότε νὰ τὸν ἀκολουθήσει ὅλη ἡ πολυπληθὴς καὶ νευραλγικὴ ἀσκητικὰ μοναστικὴ ἀδελφότητα. Τὸ δεσποτικὸ θηρίο κατησχύνθη. Ἔλεγε ξευτιλισμένος: Πανάθεμα τους αὐτοὺς τοὺς καλόγερους. Ἔχουν μόνο ἕνα σκουφὶ καὶ ἕνα ντορβὰ καὶ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ δὲν ὑπολογίζουν τὸ ἐπισκοπᾶτο! Ἕνα μετακινεῖς, ὅλοι μετασαλεύονται …»

Ἀργότερα πῆγε ἄλλος στὴν Παροναξία. Ζήλευε ἀφάνταστα τὸν ἅγιο γέροντα ἐπειδὴ τὸν ἀγαποῦσε τὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα τῆς ἐπαρχίας του. Τὸν κατηγοροῦσε γιὰ προσωπολατρεία, γεροντισμό, φατρία, παράλληλη ἐξουσία καὶ ὅλα τὰ γνωστὰ ποὺ προσάπτουν οἱ προβληματικοὶ δεσπότες στοὺς ὑφισταμένους τους, ὅταν θέλουν νὰ τοὺς ἐξοντώσουν …

Κάποτε, φόρεσε ἐγκόλπιο, σταυρό, ἐπανωκαλύμαυχο, ράβδο καὶ ὑποχρέωσε τὸν γέροντα Φιλόθεο νὰ περπατήσουν μαζὶ στὴν προκυμαία τῆς Παροικιᾶς. Τότε συνέβη τὸ ἑξῆς φαινόμενο: Σηκώθηκαν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ καφενεῖα καὶ τὶς ταβερνοῦλες καὶ ἔτρεξαν κοντὰ στὸν ἀτημέλητο καὶ ταπεινὸ παππουλάκο τους, στὸ γέροντα Φιλόθεο καὶ ὄχι στὸν κορδωμένο καὶ ἐγκολπιοφοροῦντα δεσπότη. Τὸ εἶδε ὁ δεσπότης καὶ ἐνοχλημένος εἶπε στὸν γέροντα:

– Διατὶ σᾶς εὐλαβεῖται τοσοῦτον ὁ λαός;

– Οὐχὶ διὰ τὴν ἀρετήν μου, ἀπάντησε ὁ γέροντας, ἀλλὰ τὸν πληροφορεῖ τὸ αἰσθητήριό του, ὅτι προσεύχομαι καὶ ἀγωνιῶ διὰ τὴν σωτηρία του!

– Δηλαδή, θέλετε νὰ μᾶς πεῖτε ὅτι ἐσεῖς θὰ σώσετε τὸν κόσμον;

– Ὄχι, πρὸς Θεοῦ σεβασμιώτατε, ἀλλὰ ἂν σωθεῖ ἔστω καὶ μία ψυχή, δὲν ἀξίζει περισσότερο ἀπ’ ὅλον τὸν κόσμο κατὰ τὴν ἀψευδὴ ρήση τοῦ Κυρίου μας;

– Δίνετε εὐφυεῖς ἀπαντήσεις. Ἐμένα ὅμως, μὲ ἀποφεύγετε. Δὲν ἔρχεσθε εἰς τὸ γραφεῖον μου.

– Οὐχὶ ἐπειδὴ ἀπαξιώνω τὸ φοβερόν σας ἀξίωμα ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀδυνατῶ νὰ βλέπω ἐγκεκλεισμένη τὴν ἐκκλησία στὰ ὅρια τοῦ χοϊκοῦ ἐγκεφάλου σας! Συνεχῶς σκέπτεσθε, ὀρύεσθε, ἀπειλεῖτε, φωνασκεῖτε ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶσθε ἐσεῖς!

– Ξεύρετε, τούτη ἡ ράβδος εἶναι αἰχμηρὰ εἰς τὴν ἄκρην αὐτῆς, διότι εἶναι τὸ νυστέριον εἰς τὰς χείρας τοῦ ἐπισκόπου. Δύναται νὰ τὴν βάλει μὲ δύναμιν εἰς τὰς πεφυσιωμένας καρδίας ὡς τὴν ὑμετέραν, διὰ νὰ ἐξάγει ἐκεῖθεν τὸ πύον τοῦ ἐγωισμοῦ!!!

Τότε ὁ ὅσιος γέρων Φιλόθεος μὲ ἠρεμία καὶ ἀπαθῶς ἀπάντησε μὲ ὁδηγὸ τὴν δυνατήν του προόραση:

– Δὲν γνωρίζω ἂν προλάβετε σεβασμιώτατε, διότι ἀρχαγγελικὴ ρομφαία θὰ διατρήσει ἅπαξ καὶ συντελικῶς τὴν ἡμετέραν καρδίαν λίαν συντόμως. Τοῦτο θὰ ἐπισυμβεῖ ἐκτός τῆς ἐπαρχίας σας. Καὶ οὐδεὶς Πάριος θὰ παρευρεθεῖ εἰς τὴν κηδείαν σας!!!

Ὄντως ἔπειτα ἀπὸ παρέλευση μηνός, ἀπέθανε ὁ δεσπότης ἐκεῖνος πάνω στὸ συνοδικό του ἕδρανο ἀπὸ ἀνακοπὴ καρδιᾶς! Δὲν ἔγινε διακομιδὴ τοῦ λειψάνου του στὴν ἐπαρχία του! Ἐτάφη στὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα καὶ οὐδεὶς ἐκ τοῦ ποιμνίου του μετέβη ἐκεῖ!

Ἔμειναν ἀδιάφοροι οἱ Χριστιανοί του γιὰ τὸ γεγονός! Κρίμα ποὺ ὁ διάδοχός του καὶ ἐνάρετος ἀρχιερεὺς ἀείμνηστος μητροπολίτης Παροναξίας Ἀμβρόσιος ὁ Β’ ὁ Στάμενας στενὸ πνευματικὸ τέκνο τοῦ γέροντος Φιλόθεου, κατέστρεψε ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Μητροπόλεως, τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἀλληλογραφία μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν. Δεσπότη καὶ γέροντος Φιλόθεου! Θὰ ἦταν λίαν διαφωτιστικὴ καὶ θὰ ἀποκρυπτογραφοῦσε καὶ τὴ σύγχρονη δεσποτικὴ κακοήθεια καὶ ἐξουσιολαγνεία …

Πόσο ἐπίκαιρη ἡ ἴδια κατάσταση. Ὅπως εἶπε σύγχρονος ἅγιος γέροντας, αὐτοὶ ποὺ καπηλεύονται τὶς ἰδιότητες τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐμπαθῶς τὶς κραδαίνουν πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν πιστῶν εἶναι οἱ μεγαλύτεροι δολιοφθορεῖς τοῦ σωματός Του, ἤτοι τῆς ἐκκλησίας Του! Κυρίως ἐπίσκοποι …

Συνήθως οἱ ἐπίσκοποι ποὺ δὲν ἔχουν σωστὴ ζωή, προσπαθοῦν γιὰ νὰ δαμάσουν τὸν ἐσωτερικὸ ἔλεγχο, νὰ προβάλλουν κατ’ ἀντανάκλαση τὸ δικό τους ἦθος στὴ ζωὴ τοῦ ποιμνίου τους! Καὶ σὲ ὅσους ἀντιδροῦν, τοὺς φωνάζουν: «Δὲν εἶσαι πάνω ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο, δὲν εἶσαι πάνω ἀπὸ τὴν σύνοδο, δὲν εἶσαι πάνω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία».

Ἡ θέση τοῦ ἐπισκόπου στὴν ἐκκλησία εἶναι διακεκριμένη καὶ δεδομένη. Πρέπει νὰ ἐμπνέει, ὄχι νὰ ἀπειλεῖ. Οἱ ἅγιοι ἐπίσκοποι μὲ πόνο, ὄχι μὲ τρομοκρατία, ἔκαναν χρήση τῆς μαρτυρικῆς ἐξουσίας τους γιὰ νὰ διαφυλάξουν τὴν ἑνότητα ἢ νὰ θεραπεύσουν νοσηρὲς καταστάσεις. Ὅταν ἀκοῦτε ἐπίσκοπους νὰ σᾶς λένε συνεχῶς τέτοια πράγματα, νὰ εὔχεσθε πολὺ γι’ αὐτούς… Εἶναι ἀνασφαλεῖς οἱ καημένοι.

Δὲν εἶναι σίγουροι γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβληθοῦν ὡς κορυφαῖες θεσμικὲς ὑπάρξεις, ὑπενθυμίζοντας τὶς δυνατότητες τοῦ ἀξιώματός τους καὶ τρομοκρατώντας συνεχῶς τοὺς τυχὸν ἀπείθαρχους. Καὶ τοῦτο, ὄχι σὲ παράγγελμα γνησίως Θεοσδότα στὰ ὁποῖα ὀφείλουμε ὑπακοὴ ἄνευ ὅρων καὶ ὁρίων, ἀλλὰ σὲ θεσπίσματα ὑποκειμενικὰ ποὺ βολεύουν τὴν παθολογία τους καὶ τὴ βολή τους …

Ἡ καπηλεία ὅμως τῆς ἀρχιερατικῆς ἰδιότητας τοῦ Χριστοῦ, ὅταν δὲν εἶναι κενωτικὴ καὶ δὲν διαθέτει ἦθος Χριστοειδὲς εἶναι ἡ μεγαλύτερη βλασφημία ποὺ κοστίζει στὴν ζωὴ σύνολης τῆς ἐκκλησίας…

Ὁ ἐπίσκοπος δὲν ἐπιβάλλεται δυναστικά, ἐμπνέει καὶ παρακαλεῖ πατρικὰ ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ ὅταν παραγγέλλει, παραγγέλλει ὄχι ἐξ’ ὀνόματός του, τί εἶναι ἐκεῖνος, ἀλλὰ ἐξ’ ὀνόματος ἐκείνου ποὺ ὁρκίσθηκε τὴν ὥρα τῆς χειροτονίας του νὰ εἶναι θεματοφύλακας καὶ μυσταγωγός! Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅταν ἔλεγε τὴν γνώμη του, ἔγραφε: «Τοῦτο λέγω κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν». Ὅταν μετέφερε λόγια ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ὁ ἐντολοδότης του Χριστὸς ἔγραφε: «Παραγγέλλομεν (στρατιωτικὸ παράγγελμα) ὑμῖν διὰ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Τώρα, δὲν εἶναι κἄν στὴν κάθαρση οἱ πλείονες τῶν ἐπισκόπων, ὄχι στὴν θέωση ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ἐπιβάλλουν τὰ παθάκια τους καὶ γιὰ νὰ στερεώσουν τὴν καρέκλα τους γίνονται λαγῶοι στὸ ἄθεο κράτος καὶ ὕαινες στοὺς ἱερεῖς καὶ στοὺς πιστοὺς ποὺ ἔχουν πόθο Χριστοῦ καὶ ἐκφράζουν τὶς ἀνησυχίες τους …

Μᾶς εἶπαν τηλεφωνικὰ δύο λαϊκὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ μεγαλόνησο Κρήτη γιὰ τὸν δεσπότη τους. Ἕνα ἰδιαίτερο ἄνθρωπο, ἀνασφαλὴ, τρομολάγνο, ὑβριστὴ τῶν ἁγίων καὶ προαγωγὸ κάθε ἰδιαίτερης κατάστασης. Τόλμησαν νὰ ζητήσουν ἄδεια νὰ λειτουργήσουν κάποιοι ἱερεῖς του! Ἔγκλημα! Κανονικὸ ἀτόπημα! Τί δὲν ἄκουσαν … «Ἐγὼ εἶμαι ἡ ἐκκλησία, τὸ ἐγκόλπιό μου εἶναι ποὺ δίνει κύρος καὶ ὑπόσταση σ’ ἐσᾶς ἂν δὲν σᾶς ἀρέσει ἡ συνοδός μας νὰ ἀλλάξετε ἐκκλησία, εἶστε ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους ποὺ τόλμησαν»!!! Ἀκοῦτε; Τόλμησαν νὰ ζητήσουν νὰ λειτουργήσουν. «Εἶσθε οἱ ψευτοάγιοι, οἱ ὑποκριτὲς ποὺ παριστάνετε τοὺς ἁγίους, ἀκοῦς ἐκεῖ νὰ θέλουν νὰ λειτουργήσουν. Θὰ λάβω συντριπτικὰ μέτρα καὶ ἄλλα πολλά. Κυκλοφοροῦν πολλὰ ἀπὸ τὰ συνέδρια ποὺ διοργανώνει καὶ ἀπὸ προσωπικές του ἐπιθέσεις ἢ θέσεις γιατί τὸν ἠχογραφοῦν κάποιοι … Ἂν κάποτε δημοσιοποιηθοῦν θὰ γελάσει κάθε πικραμένος. Καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ποὺ τὸν ἐπέβαλλε πραξικοπηματικὰ θὰ ἔρθει σὲ πολλὴ δύσκολη θέση …

Καὶ ἐνῶ ἡ Μητρόπολη τοῦ δεσπότη ἐκείνου ποὺ βρίζει μπορεῖ καὶ νὰ καταριέται κιόλας ἐπειδὴ οἱ ἱερεῖς του θέλουν νὰ λειτουργήσουν, σφίζει ἀπὸ ἱερατικὰ σκάνδαλα, μέχρι παπάδων ποὺ πετᾶνε τὸ περιεχόμενο τοῦ ἁγίου ποτηρίου, δηλαδὴ ἂν καταλάβατε καλὰ τὴν Θεία Κοινωνία, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἀδειάζουν ἀπαξιωτικὰ ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ Ἱεροῦ στὸ δρόμο, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, προαγωγοὺς γυναικῶν, ἐμπόρους ναρκωτικῶν, παπάδες διαζευγμένους ποὺ συζοῦν μὲ παλακίδες, ἀρχαιοκάπηλους, πιστολέρο μὲ καλάζνικωφ νὰ κάνουν ἀπόπειρες ἐκφοβισμοῦ ἢ καὶ δολιοφθορᾶς σὲ ἀνθρώπους καὶ πολλὰ ἄλλα, ἀπειλεῖ καὶ καταριέται τοὺς εὐλαβεῖς ἱερεῖς καὶ τοὺς ὀνομάζει ὑποκριτὲς καὶ θεομπαῖχτες ἐπειδὴ ζήτησαν νὰ λειτουργήσουν.

Οἱ σκανδαλοποιοὶ ἔχουν τὸ ὠμοφόριό του ὡς καλύπτρα, οἱ ὑπόλοιποι εὐλαβὴς κλῆρος καὶ πιστὸς λαὸς νιώθουν τὸ ὠμοφόριό του ὡς ἀγχόνη. Βλέπετε, οἱ ἐνάρετοι δὲν τὸν ἀπειλοῦν ὅτι τὸν κρατᾶνε ὅπως οἱ ἄλλοι …

Αὐτὰ μᾶς μετέφεραν ἐπιφανεῖς Χριστιανοί του. Ἀνάλογα μηνύματα ἔρχονται καὶ ἀπὸ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ διαμερίσματα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι σὲ ἀπόγνωση οἱ ἄνθρωποι. Δὲν ξέρουν τί νὰ κάνουν.

Γίνονται αὐτὰ γιατί κενώθηκε τὸ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα ἀπὸ κάθε ἔννοια πατρότητος καὶ πάει νὰ ταυτισθεῖ μὲ κάθε ἀπόχρωση βρωμερότητος. Θεωρεῖται ἥρωας ὁ σκανδαλοποιὸς γιατί δὲν εἶναι τάχα ὑποκριτής, εὐσεβιστής, ὀργανωσιακός. Εἶναι ἕνας «ὑπερήφανος τελώνης», ὅπως ἔγραφε παλαιότερα ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος Νεκτάριος καὶ ὅταν καυχᾶσαι γιὰ τὴν ἁμαρτία σου, ἀπαιτεῖς καὶ τὸν δίκαιο ἔπαινο τοῦ ἐπισκόπου σου!!! Αὐτὰ δυστυχῶς ἐπέβαλλε ὁ βολονταρικὸς περσοναλισμός, ἡ μεταπατερικὴ πραγματικότητα στὴν ὁποία βρισκόμαστε…

Τί πρέπει νὰ κάνει ἕνας πατέρας -ἐπίσκοπος ὅταν τοῦ ζητάει ὁ ἱερέας του, νά κάνει τὸ αὐτονόητο, νὰ λειτουργήσει; Νὰ τὸν ἀγκαλιάσει στοργικά, νὰ τὸν ἐπαινέσει γιὰ τὸν ζῆλο του, νὰ χαρεῖ ποὺ ὁ παπὰς του ἔχει «κολλήσει» μὲ τὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀποχωρισθεῖ, νὰ κατανοήσει αὐτὴν τὴν ἔλλειψη, αὐτὸ τὸν πόθο καὶ ὄχι νὰ τὸν βρίζει ὡς ὑποκριτή, ψευδοπνευματικὸ καὶ θεομπαίχτη, νὰ τὸν ἀπειλεῖ καὶ νὰ τὸν καταριέται. Ἐκεῖ καταντήσαμε! Νὰ εἶναι ἥρωες οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ ὑπόδικοι οἱ παπάδες ποὺ θέλουν νὰ λειτουργήσουν.

ΠΗΓΗ : ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΤΕΥΧ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *