Παντοῦ φωτιές

Ἔβρος, Κορωνοϊός, Αἰγαῖο καὶ Ἀν. Μεσόγειος

 

Τὰ γεγονότα εἶναι καταιγιστικά. Ζοῦμε ἕναν πρωτόγνωρο παγκόσμιο τυφώνα. Παντοῦ ὑπάρχουν ἢ βιώνονται πόλεμοι, συρράξεις, λαθροεισβολές, συγκρούσεις, ἀσθένειες, ἀπειλές, θάνατοι, κρίσεις, ἀστάθεια, ἔκτακτα, ἀναστάτωση, κλπ. Πλέον, οἱ ἰσχυρές, οἱ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἀθέατες ἕως τώρα φωτιὲς ἀνὰ τὸν πλανήτη ἔγιναν πιὰ ὁρατὲς ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς πλέον ἀπονήρευτους ἀνθρώπους. Ἐμφανίσθηκαν πιὰ ἐπὶ τῆς γῆς. Ἔγιναν καθημερινὲς εἰδήσεις.

 

Γράφει ὁ Ἠλίας Καλλιώρας, διεθνολόγος, καθηγητὴς, συγγραφέας, πρώην βουλευτὴς

Χωρὶς ἄλλο, ἡ ἀνθρωπότητα μπῆκε σὲ μία ἄλλη τροχιὰ καὶ κατάσταση, στὸν ἀπροσδιόριστο φόβο, στὴν τρομακτικὴ ἀβεβαιότητα καὶ στὸ ἀχαρτογράφητο αὔριο. Τὸ ἐσωτερικὸ ἐρώτημα τοῦ καθενὸς μας εἶναι βασανιστικὸ καὶ διπλό. Ποῦ πᾶμε, τί μᾶς περιμένει ἢ τί μᾶς ἐπιφυλάσσει τὸ αὔριο; Ναὶ πράγματι, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι «ξύπνησαν». Βιαίως. Σὰν νὰ τοὺς τσίμπησε κάτι ξαφνικά.

Κατάλαβαν μέσα τους ὅτι πράγματι κάτι τὸ πρωτοφανές συμβαίνει. Αἰσθάνονται βαθιὰ μέσα τους ὅτι κάτι τὸ πολὺ μεγάλο ἔρχεται. Ἡ καρδιὰ τοὺς πληροφορεῖ ὅτι ὄντως ἀπειλεῖτε ἡ ζωή τους. Στὴν πλειονότητα τοῦ κόσμου ὑπάρχει μέσα τους ἕνας ἀνεκλάλητος φόβος. Μία βαθιὰ ἀγωνία ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἴδια αὐτὴ καθεαυτὴ τὴν ἐπιβίωσή τους. Ὅλα αὐτὰ ποὺ  βιώνουν ἢ αἰσθάνονται οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀπολύτως λογικὰ νὰ συμβαίνουν ὅσο καὶ δικαιολογημένα. Ἀφοῦ, ἔτσι ὄντως ἔχουν τὰ πράγματα. Μὴ τί ἄλλο, εἴμαστε ἐν τοῖς πράγμασι κοντὰ στὴν ἑπόμενη φάση τοῦ ἐν ἐξελίξει Γ’ ΠΠ, ὁ ὁποῖος ἄρχισε στὴ Συρία στὶς 15 Μαρτίου 2011.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ εἰδικότερα τὴν Ἑλλάδα, αὐτὸ ποὺ θέλω κυρίως νὰ τονίσω ἐδῶ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔρχεται πρῶτο ἢ προηγεῖται τοῦ μελλοντικοῦ καὶ ὀλιγοήμερου πολέμου Ἑλλάδας-Τουρκίας, τὸ συμβὰν ἢ τὸ ἀτύχημα. Τὶς περιβόητες λέξεις λοιπόν «ἀτύχημα» ἢ «μέγα συμβὰν» τὶς ἔχουν γράψει ἢ τὶς ἔχουν ἀναφέρει δημοσίως, ὅλοι οἱ σημαντικοὶ ἡγέτες τῆς γῆς, ὁ πρώην καὶ ὁ νῦν πρωθυπουργός, ὅλοι οἱ προηγούμενοι καὶ οἱ σημερινοὶ βασικοὶ ὑπουργοὶ τῆς χώρας, ὅλα τὰ ἰνστιτοῦτα μελέτης καὶ ἀνάλυσης παγκοσμίως, ὅλες οἱ γνωστὲς δεξαμενὲς σκέψεις ἀνὰ τὴν οἰκουμένη, ὅλα τὰ διεθνῆ καὶ τὰ τοπικὰ ΜΜΕ, ὅλοι οἱ γνωστοὶ καὶ διάσημοι ἀναλυτὲς-μελετητὲς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, κλπ. Ὡστόσο, ἕνα καὶ μόνον ἕνα πρᾶγμα ἢ γεγονὸς δὲν ἔχει λάβει χώρα μέχρι καὶ σήμερα, τὸ ἀτύχημα. Τὸ μέγα συμβάν. Καθεαυτό.

Γιὰ τοῦ λόγου τοῦ ἀληθές, ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε μία σειρὰ ἀπὸ σταχυολογημένα γεγονότα καὶ ἐξελίξεις ποὺ ἔλαβαν χώρα κατὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες. Ἡ κατάσταση λοιπὸν στὸν  Ἔβρο εἶναι πάρα πολὺ σοβαρὴ καὶ ἀνησυχητική. Γιὰ παράδειγμα, ὑπῆρξαν προειδοποιητικὰ πυρὰ Τούρκων παραστρατιωτικῶν πρὸς τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, μὲ τὴν Τουρκία νὰ στέλνει στρατιωτικὲς ἐνισχύσεις στὸν Ἔβρο τοὺς «ὁρκισμένους» Ozel Harekat καὶ τοὺς «Γκρίζους Λύκους». Μὲ τὸν Μ. Τσαβούσογλου νὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ψεύτικα νέα, ἰσχυριζόμενος ὅτι ἡ χώρα μας πυροβολεῖ μετανάστες καὶ παραβιάζει τὸ διεθνὲς δίκαιο.

Ὡς ἐκ τούτου ἰσχύει αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ στρατηγὸς Κωσταράκος: «Ἡ εἰσβολὴ ἔχει ἀρχίσει στὰ σύνορα». Μὲ τὸν Ρ.Τ.Ἐρντογὰν νὰ ψεύδεται λέγοντας: «Ἕλληνες μὴν πυροβολεῖτε πρόσφυγες. Μπορεῖ νὰ χρειαστεῖτε κι ἐσεῖς ἔλεος μία μέρα». Καὶ οἱ παράνομοι μετανάστες στὸν Ἔβρο νὰ βάζουν παιδάκια πάνω στὴν φωτιὰ γιὰ νὰ δείχνουν κλαμένα καὶ δυστυχισμένα γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς Τουρκικῆς προπαγάνδας. Ἐπισφραγίζοντας ἔτσι ὅλους αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ πολιορκία τῶν συνόρων καὶ οἱ συγκρούσεις στὰ νησιὰ εἶναι ἡ πρώτη φάση τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς ἀπὸ τὰ προκεχωρημένα τμήματα-ἐμπροσθοφυλακὴ τῶν λαθρο-ἐπιτιθεμένων. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο συνεχίζεται ὁ πόλεμος «φθορᾶς» ἀπὸ Ἄγκυρα μὲ λεκτικὲς ἐπιθέσεις τοῦ τύπου: «Μαζεύουμε 1.000.000 ἀλλοδαποὺς στὴν Ἀδριανούπολη καὶ στέλνουμε εἰδικὲς δυνάμεις στὸν Ἔβρο».

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ κυβέρνηση διὰ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἄμυνας στρατηγοῦ Στεφανῆ ἀπαντᾶ: «Ἂν οἱ Τοῦρκοι προκαλέσουν “θερμὸ” ἐπεισόδιο στὸν Ἔβρο θὰ ἀπαντήσουμε. Εἴμαστε ἕτοιμοι». Μὲ τοὺς Τούρκους καταδρομεῖς σὲ θέσεις μάχης καὶ νὰ σημαδεύουν μὲ ὅπλα τὶς ἑλληνικὲς περιπολίες στὸν Ἔβρο, ἡ Τουρκία ὁδηγεῖ σὲ στρατιωτικοποίηση τῆς κρίσης. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔκανε τὴν Ἑλλάδα νὰ στείλει ἐσπευσμένα στὸν Ἔβρο τοὺς «κοκκινομπερέδες» τῆς 71ης Ἀερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ μὲ κάθε τρόπο ἡ δημιουργία τετελεσμένων στὸν Ἔβρο. Καὶ τὴν Τουρκία, προσέτι, νὰ αἰφνιδιάζεται ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἄρχισε ξαφνικὰ νὰ χτίζει ἀναχώματα στὰ σύνορα.

Γεγονότα ποὺ ἔκαναν τὸν Σουλτάνο νὰ ἀπειλεῖ καὶ νὰ παραληρεῖ λέγοντας δημοσίως: «Ἕλληνες ἀνοῖξτε τὶς πύλες. Εἶστε δολοφόνοι». Καὶ Ὡς ἀλλόφρων νὰ τονίζει ὁ ἴδιος κάτι σὰν καὶ τὸ ἀκόλουθο: «Ἐι!, Ἑλλάδα ἄνοιξε τὰ σύνορά σου, τώρα! Καὶ ἐσεῖς, Ἕλληνες στρατιῶτες, μὴ σκοτώνετε ἀθῶες γυναῖκες καὶ παιδιά»! Κι ὅλα αὐτά, τὴν ἴδια ὥρα ὅπου οἱ Τοῦρκοι παρακρατικοὶ προσπαθοῦσαν νὰ γκρεμίσουν τὸν φράχτη μὲ τεθωρακισμένο ὄχημα. Καὶ μὲ τὴν ΕΥΠ νὰ ἀναφέρει ὅτι 1.000 Τοῦρκοι κομάντος στὸν Ἔβρο θὰ ἐμποδίζουν τοὺς ἀλλοδαποὺς νὰ ἐπιστρέφουν στὴν Τουρκία, ἀκόμα καὶ μὲ πνιγμό.

Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφταναν ὅλα αὐτά, ἔχουμε τὸν βουλευτὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Γ. Βαρεμένο νὰ λέει ἀνοησίες καὶ παραλογισμοὺς τοῦ τύπου: «Στὸν Ἔβρο βγαίνουν μὲ τὶς καραμπίνες γιὰ νὰ προστατεύσουν τὶς βίλες τους». Καὶ τὸν ἀδελφό τοῦ Δ. Τζανακόπουλου/ ΣΥΡΙΖΑ νὰ διαδηλώνει κατὰ τῆς Ἑλλάδας στὸ Λονδίνο μὲ τὸ σύνθημα: «Ἀνοῖξτε τὰ σύνορα τώρα». Καὶ τὸν πρώην ὑπουργὸ ὁ Δ. Βίτσα/ ΣΥΡΙΖΑ νὰ ἐπιμένει νὰ τονίζει ὅτι: «Μὲ ποιὸ δικαίωμα κάνει δηλώσεις ὁ Μηταράκης ὅτι θὰ κόψει τὰ ἐπιδόματα ὅσον (λάθρο) ἔχουν ἄσυλο».

Ὅλα αὐτὰ καὶ ὄχι μόνον, ὁδήγησαν τὴν κυβέρνηση νὰ δηλώσει διὰ τοῦ Στ. Πέτσα: «Ὁ Τοῦρκος πρέσβης ἔχει κληθεῖ στὸ ΥΠΕΞ γιὰ ἐξηγήσεις». Καὶ τὸν ὑφυπουργὸ-στρατηγὸ κ. Στεφανῆ νὰ δηλώνει στὰ ΜΜΕ ὅτι: «Βρισκόμαστε σὲ πόλεμο χωρὶς σφαῖρες». Καὶ μὲ τὸν διοικητὴ τῆς 1ης Στρατιᾶς νὰ ταξιδεύει ἐκτάκτως στὸν Ἔβρο. Τὴν ἤδη βεβαρυμμένη κατάσταση τὴν περιπλέκουν προσέτι ἀποφάσεις ὅπως ἡ ταξιδιωτικὴ ὁδηγία-σὸκ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ κατὰ Ἑλλάδας, ὅπου συστήνουν στοὺς Ἀμερικανοὺς πολίτες νὰ μὴν ταξιδεύουν σὲ Αἰγαῖο καὶ Ἔβρο. Καὶ τὴν Ἄγκυρα νὰ ἐπιμένει σὲ γελοῖες καὶ ἄλογες δηλώσεις ὅπως εἶναι, λόγου χάρη, καὶ ἡ ἑπόμενη: «Θὰ στείλουμε τὴν Ἑλλάδα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων»!!!

Ἄς ἔλθουμε τώρα στὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅπου τὰ κρούσματα αὐξάνονται τόσο τοπικὰ ὅσο καὶ παγκοσμίως καὶ μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας νὰ κηρύττει «πανδημία» τὸν κορωνοϊό. Ἐπίσης, ὁ πρῶτος νεκρὸς ἀπὸ κορωνοϊὸ στὴν Ἑλλάδα εἶναι γεγονός. Εἶναι πλέον ἐπίσημο ὅτι ὁ 67χρονος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀνάμεσα στοὺς προσκυνητὲς ποὺ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους, πέθανε.

Μία ἐκδρομὴ γιὰ προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὸ ὄρος Σινὰ ὁδήγησε στὴν ἐν λόγω ἀσθένεια καθὼς τὰ 23 ἀπὸ τὰ συνολικὰ 54 ἄτομα, ποὺ ταξίδεψαν, βρέθηκαν θετικὰ στὸν ἰό. Τώρα, τὸ πῶς ἀρρώστησε ἡ μισὴ Ἑλλάδα σὲ μία χώρα ποὺ δὲν εἶχε οὔτε ἕνα κροῦσμα μέχρι τὶς 27 Φεβρουαρίου, ἡμέρα ποὺ ἐπέστρεψαν οἱ προσκυνητές, εἶναι ἕνα τεράστιο θέμα καὶ ἐρώτημα ποὺ θὰ ἀπαντηθεῖ στὸ μέλλον. Καί, τί νὰ ἐννοοῦσε ἄραγε ὁ ἀντιπρύτανης τοῦ ΑΠΘ καὶ διδάκτωρ Χημείας, Α. Γιαννακουδάκης, ὅταν δήλωνε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ πὼς ὁ κορωνοϊὸς εἶναι κατασκευασμένος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ ὁ ἴδιο πρόσθεσε πώς τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του ἤδη ὑπάρχει;

Σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ ἐνῶ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ ΥΠΕΞ Κίνας Zhao Lijian ἔγραψε στὸ λογαριασμό του στὸ Twitter ὅτι ὁ Ἀμερικάνικος στρατὸς εἶναι ἴσως αὐτὸς ποὺ ἐνέσπειρε τὸν κορωνοϊὸ στὴν κινεζικὴ πόλη Wuhan, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ βιώνουμε μία σειρὰ ἀπὸ διάφορα καὶ ἀπανωτὰ σόκ, ὅπως εἶναι αὐτὸ τῶν διεθνῶν ἀγορῶν μὲ τὰ κρὰχ στὰ χρηματιστήρια, κλπ. Στὴν Ἑλλάδα συνεχίζει νὰ ξαπλώνεται ὁ κορωνοϊὸς μὲ 34 νέα κρούσματα στὴν Ἑλλάδα. 133 στὸ σύνολο. Καί, μὲ παρέμβαση τοῦ Ἀρείου Πάγου θὰ ὑπάρχουν ποινικὲς κυρώσεις σὲ ὅποιον δὲν ἐφαρμόσει τὰ προληπτικὰ μέτρα, μὲ τὰ γυμναστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι καὶ δικαστήρια νὰ κλείνουν σὲ πρώτη φάση.

Πέραν αὐτῶν, ἡ κατάσταση καὶ στὸ Αἰγαῖο εἶναι ὁριακή, πολεμικὴ καὶ ἐπικίνδυνη. Εἶναι πάρα πολὺ σοβαρή, ἀπὸ κάθε ἄποψη, ἔννοια καὶ πλευρά. Τί νὰ πρωτογράψω; Κορυφαία περίπτωση ἀποτελοῦν τὰ πρόσφατα ἐπεισόδια στὸ λιμάνι τῆς Μυτιλήνης, μὲ τοὺς ἑκατοντάδες ἀλλοδαποὺς νὰ ἐπιχειροῦν νὰ μποῦν σὲ πλοῖο καὶ ἀπωθήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία. Ἀκόμη, πολὺ μεγάλη κινητοποίηση ὑπάρχει στὸ Αἰγαῖο μὲ πολεμικὰ πλοῖα, ἑλικόπτερα καὶ μαχητικὰ νὰ βρίσκονται σὲ θέσεις μάχης. Καὶ ἐνῶ συνεχίζει τὸ μπλόκο στοὺς μετανάστες στὸν Ἔβρο, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀλλάζει ὁ τουρκικὸς σχεδιασμὸς μὲ τὸ νὰ διοχετεύουν τοὺς παράνομους μετανάστες ἀπὸ τὸν Ἔβρο πρὸς τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου.

Ἡ κατάσταση συνεχίζει νὰ περιπλέκεται πολὺ περισσότερο καὶ στὴν Ἀν. Μεσόγειο. Ρωσικὰ ΜΜΕ, γιὰ παράδειγμα, ἀναφέρουν ὅτι «ἔρχεται ἐξέγερση στὴν Τουρκία λόγω Συρίας» καὶ ὅτι ὁ Ἐρντογὰν «κρύβει τὸν ἀριθμὸ τῶν νεκρῶν». Μὲ Τοῦρκο ναύαρχο ἐ.ἀ. νὰ δηλώνει δημοσίως ὅτι: «Ἂν χάσουμε τὸ Ἰντλίμπ, δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν Ἀν. Μεσόγειο καὶ τὸ Αἰγαῖο», γεγονὸς ποὺ ἀντικατοπτρίζει καὶ τὸν Τουρκικὸ ἐμφύλιο μὲ ἄγριο ξύλο στὴ Βουλὴ μεταξὺ Ἐρντογανικῶν καὶ Κεμαλιστῶν.

Καὶ ἐνῶ ἡ ἐφημερίδα Figaro γράφει ὅτι «ὁ Ἐρντογὰν πραγματοποιεῖ ἕνα πανισλαμιστικὸ καὶ νέο-ὀθωμανικὸ σχέδιο, τὸ ὁποῖο πρέπει ἐπειγόντως νὰ καταπολεμηθεῖ», ἡ Ἄγκυρα συνεχίζει τὴν προετοιμασία γιὰ γεωτρήσεις στὴν «τουρκικὴ ΑΟΖ» νότια τῆς Ἱεράπετρας στὴν Κρήτη. Γεγονὸς ποὺ ἀποτυπώνει ἡ φιλοερντογανικὴ ἐφημερίδα Yeni Safak, ποὺ εἶχε ὡς πρωτοσέλιδό της: «Ὁλοταχῶς γιὰ κρίση: Στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὸ Αἰγαῖο οἱ τουρκικοὶ S-400. Ἀναπόφευκτη ἡ σύγκρουση».

Κλειδὶ ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἐξελίξεων εἶναι ἡ κατάσταση στὴ Συρία. Ἡ Ἀμερικὴ ἐνισχύει τὴν Τουρκία μὲ πυρομαχικὰ στὴν Ἰντλὶμπ καὶ στηρίζει ἀνοικτὰ τὴν Τουρκία στὸν πόλεμο τῆς Συρίας. Ἡ «ἀόρατη» δύναμη τῆς Ρωσίας στὴ Συρία εἶναι πλέον κυρίαρχη. Ἡ Ρωσία, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, διαθέτει μία σειρὰ ἀπὸ ὑπερσύγχρονα συστήματα ἠλεκτρονικοῦ πολέμου κατὰ τῶν τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν στὴ Συρία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Συριακὴ ἀεράμυνα καταρρίπτει τὸ ἕνα μὴ ἐπανδρωμένο Bayraktar TB2 μετὰ τὸ ἄλλο. Ναί, ἀπὸ τὸν Βόσπορο μέχρι τὴν Κύπρο καὶ τὴ Συρία βλέπουμε τὴ Ρωσικὴ κάθοδο ἀπέναντι στὸ ΝΑΤΟ, δημιουργώντας ἕναν πρωτόγνωρο πολεμικὸ συνωστισμὸ στὴ γειτονιά μας.

Ἡ Ρωσία «ζεσταίνει» τοὺς πυραύλους Calibr γιὰ τὴν Ἰντλὶμπ καὶ οἱ Συριακοὶ S-300 συνεχίζουν νὰ «κλειδώνουν» τὸν ἐναέριο χῶρο πάνω ἀπὸ τὴ Β. Συρία. Ἀκόμη, τὸ πυροβολικὸ τοῦ συριακοῦ στρατοῦ σκότωσε καὶ τραυμάτισε ἀρκετοὺς Τούρκους στρατιῶτες στὴ Nayrab στὸ Ἰντλὶμπ πρὶν λίγες ἡμέρες. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ κρατάει σὲ πολεμικὴ ἑτοιμότητα τοὺς Ρώσους ποὺ ἔχουν τὸ δάκτυλο στὴν σκανδάλη ὅταν περνοῦν τὸ Βόσπορο.

Σᾶς θυμίζω ἀκόμη καὶ τὸ ἄγριο «παζάρι» Πούτιν-Ἐρντογὰν γιὰ τὴν συμφωνία κατάπαυσης τοῦ πυρὸς γιὰ τὴν Ἰντλίμπ. Πολλοὶ πρόσεξαν τὴν τρομακτικὴ ὄντως εἴδηση ὅτι ἡ συριακὸς Στρατὸς διέλυσε τοὺς ἀντάρτες τῆς Ἄγκυρας καὶ σκότωσε 6.100 ἐνόπλους στὴ μάχη τῆς Σαρακὲμπ τὴν παρελθοῦσα ἑβδομάδα! Ναί, πρόκειται γιὰ μία μὴ διαφημισθεῖσα ἐθνικὴ πανωλεθρία τῶν Τούρκων στὴ Συρία. Μὲ τὸν Ἐρντογὰν νὰ βρίσκεται πλέον στὴ γωνία, κυριολεκτικά. Καὶ σὰν νὰ μὴ τοῦ ἔφτανε τοῦ Σουλτάνου ἡ μεγάλη του ἥττα καὶ ταπείνωση στὴ Λιβύη ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Χαφτάρ, αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα τοῦ ἦρθε καὶ ἡ νέα καὶ δεύτερη ἄκρα ταπείνωση τοῦ ἰδίου στὴ Συρία.

Αὐτὰ τὰ δύο ἄκρως σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἀρνητικὲς ἐξελίξεις, σὲ Λιβύη καὶ Συρία, ἐξανάγκασαν τὸν Τοῦρκο πρόεδρο νὰ προστρέξει ἄμεσα καὶ γονατιστὸς στὸν ἄτεγκτο καὶ πυρηνικὸ Πούτιν, γιὰ νὰ ὑπογράψουν ἐν τέλει ἔστω καὶ μία χάρτινη ἐκεχειρία γιὰ τὸ Ἰντλίμπ. Ὅπου, ὑπὸ τὴν «σκιὰ» τῆς Μ. Αἰκατερίνης, ποὺ συνέτριψε τὴν Τουρκία καὶ κέρδισε ὅλους τοὺς ρωσοτουρκικοὺς πολέμους, ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἄγκυρας ὑπέβαλε τὰ σέβη της στὸν Πούτιν.

Ναί, οἱ Τοῦρκοι ἔχασαν τὸ ἔδαφος κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους μὲ τὴν «ὑποδοχὴ» τοῦ Πούτιν. Ὁ Β. Πούτιν ναὶ ὄντως «τρόλαρε» τὸν Ρ.Τ.Ἐρντογὰν μὲ τὴν συμβολικὴ διακόσμηση τῆς αἴθουσας συνεδριάσεων. Μία εἶναι ἡ ἀλήθεια, οἱ Ρῶσοι θέλουν νὰ τελειώνουν μὲ τὸν Ἐρντογὰν τόσο στὴ Συρία ὅσο καὶ παντοῦ. Ἡ λυκοφιλία Ρωσίας-Τουρκίας ἔφτασε στὸ ἄδοξο καὶ ἀναμενόμενο τέλος της.

Ἐν κατακλείδι καὶ συμπερασματικά, πρῶτον, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἔβρος δείχνει νὰ εἶναι τὸ καυτὸ καὶ τὸ κεντρικὸ σημεῖο πολεμικῆς φθορᾶς καὶ ἀναφορᾶς, ἐν τούτοις, θεωρῶ ὅτι πρῶτος στόχος τῆς Ἄγκυρας εἶναι τὸ Καστελόριζο καὶ ἡ Γαῦδος. Ἢ κάτι τὸ παρόμοιο. Θεωρῶ ὅτι ὁ ‘Ἔβρος εἶναι ἕνας ἀναγκαῖος καὶ πρόσκαιρος στρατιωτικὸς περισπασμὸς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Τούρκων. Δεύτερον, ὁ Σουλτάνος εἶναι πεσμένος στὸ καναβάτσο. Ζαλισμένος, στριμωγμένος καὶ τσαλακωμένος. Ὁ ἴδιος ἔχει ἀνοίξει πάρα πολλὰ μέτωπα, ἀλλὰ ὅμως σὲ κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν τὰ πάει καλά. Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει. Ἡ ἴδιος ὅσο καὶ ἡ Τουρκία ἀπομονώνονται ἄκρως ἐπικίνδυνα. Ἡ βαλβίδα τῆς ἤδη πεπυρωμένης χύτρας ταχύτητος τῆς Ἀν. Μεσογείου ἔχει πιὰ μία κατεύθυνση ἢ δυνατότητα ἀποσυμπίεσης, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου!

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Παντοῦ φωτιές

  1. ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΙΝΕΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ ΕΤΣΙ ΑΚΟΥΣΑ ΠΑΝΤΩΣ

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *