Καὶ ἐπισήμως ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν Ἑλλάδα

Καὶ πρὶν «ἀλέκτορα φωνῆσαι» ἦρθε ἡ ἐπιβεβαίωση γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη. Συγκεκριμένα ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς Γεώργιος Καλαντζῆς κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, παρουσία καὶ τοῦ Μητροπολίτη Φιλίππων Στεφάνου ἀναφέρθηκε στὴ σχεδιαζόμενη ἐπίσκεψη παρουσιάζοντας καὶ λεπτομέρειες σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν παραμονὴ τοῦ Πάπα στὴν Καβάλα (βλ. σχετ. βίντεο)!

Ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε ὁ Πάπας Φραγκίσκος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο θὰ ξεκινήσουν μὲ τρένο ἀπὸ τοὺς Τοξότες καὶ θὰ φθάσουν στὴ Ν. Καρβάλη, ὅπου θὰ τοὺς γίνει καὶ ἐπίσημη ὑποδοχὴ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς πόλης καὶ τὸν τοπικὸ Ἱεράρχη. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ προανήγγειλε μία σειρὰ ἔργων, ποὺ στοχεύουν νὰ ἀναδείξουν τὴν Καβάλα, σὲ τουριστικὸ τόπο παγκόσμιας ἐμβελείας, κυρίως λόγω τῆς ἀνάπτυξης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.
Ὁ πρώην ὑπουργὸς σημειωτέον εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ περασμένο καλοκαίρι τὴν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ εἶχε καταθέσει τὴν πρόταση τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα, ἡ ὁποία, ὅπως ὁ ἴδιος δήλωσε σὲ τοπικὰ μέσα εἰδήσεων, ἔγινε ἀποδεκτή. Ἔκτοτε ἀκολούθησαν πυρετώδεις διαβουλεύσεις καὶ ἀνταλλαγές ἐπισκέψεων μὲ τὸ Βατικανὸ (Βλ. ἀποκλειστικὸ ρεπορτὰζ Στύλου Ὀρθοδοξίας τεῦχ. Δεκεμβρίου 2019)
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Φιλίππων δὲν ἐξέδωσε καμιὰ ἀνακοίνωση διάψευσης οὔτε ὁ ἐπιχώριος Ἱεράρχης ἀντέδρασε στὰ λεγόμενα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Γ. Καλαντζῆ.
Ἀντιθέτως μάλιστα προκειμένου νὰ μὴν λάβει , ὅπως ὑποστηρίζουν ἐκκλησιαστικὲς πηγές, ἐξ’ ὁλοκλήρου τὸ βάρος τῆς ἐπικείμενης ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου,

ὁ ἴδιος ἀνακοίνωσε τὴν πρόσκληση ποὺ προτίθεται νὰ ἀπευθύνει στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Καβάλα καὶ τὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῶν Φιλίππων τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο,

προκειμένου νὰ συμμετάσχουν σὲ διεθνὲς θεολογικὸ συνέδριο τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸν Σεπτέμβριο στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Λυδίας καὶ γιὰ νὰ βάλουν τον θεμέλιο λίθο σὲ μία νέα ἐκκλησία στὰ Ποταμούδια.
«Θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι ἐπιθυμῶ ἐφέτος κατὰ τὸν μήνα Σεπτέμβριο να καλέσω στὴν πόλη τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, προκειμένου νὰ κηρύξουν τὴν ἔναρξη τῶν Θεολογικῶν Συνεδρίων ποὺ θὰ γίνονται κὰτ΄ ἔτος στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Λυδίας μὲ προσωπικότητες ἀπ’ ὅλον τὸν κόσμο» εἶπε κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Δήμου Καβάλας. Καὶ πρόσθεσε: «Θὰ προβάλλουμε σὲ ἔκθεση τὸ μουσεῖο ποὺ πρόκειται νὰ δημιουργηθεῖ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μὲ τὶς ξεχωριστές βυζαντινες εἰκόνες ποὺ εἶχε συλλέξει ὁ μακαριστὸς Προκόπιος καὶ βρίσκονται στὸ στάδιο τῆς ἀποκατάστασής τους. Μὲ τὴν ἔλευσή τους στὴν πόλη θὰ προβάλλουμε τὸ ἔργο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτη μὲ τὴν ἔκδοση ἑνὸς τόμου γιὰ τὴν 3χρονη ἐκδημία του. Μποροῦμε ὅλοι νὰ βοηθήσουμε καὶ δὲν ἐννοῶ οἰκονομικά. Ἐκκρεμεῖ μία αἴτηση τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ ἔνα μικρὸ τμῆμα γῆς στὰ Ποταμούδια γιὰ τὴν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως. Ἐπιθυμῶ τὸν θεμέλιο λίθο αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας νὰ τὴν βάλει ὁ κ. Βαρθολομαῖος».

«Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν παρουσία σας νὰ εὐλογήσετε τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο καὶ κὰτ΄ ἐπέκταση ὅλη τὴν πόλη. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ συνεργασία μὲ τὴν Μητρόπολη εἶναι πολὺ καλή, εἶναι τιμή γιὰ ἐμᾶς νὰ ἔρθει στὴν πόλη μας ὁ Παναγιότατος κ. Βαρθολομαῖος. Ὅσο γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, θὰ κάνουμε τὸ καλύτερο δυνατό γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὸ αἴτημά σας», ἀντιφώνησε ὁ Δήμαρχος Καβάλας.
Στὴ συνέχεια τὸ λόγο ἔλαβε καὶ ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Ἀντωνιάδης, ὁ ὁποῖος τόνισε τὸ ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον τοῦ Περιφερειάρχη Χρήστου Μετιοῦ γιὰ τὸν Δῆμο Καβάλας, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶπε, ἔχει ἀπεριόριστες δυνατότητες οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ ἀναδειχτοῦν, χρησιμοποιώντας παραδείγματα πρόσφατων χρηματοδοτήσεων ἔργων, ὅπως:
-τὴ χρηματοδότηση μὲ 1,2 ἐκ. εὐρῶ γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ προσήνεμου μώλου στὸ λιμανι τῆς Καβάλας «Ἀπόστολος Παῦλος»
-τὴ χρηματοδότηση μὲ 2,3 ἐκ. εὐρῶ γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Χώρου τῶν Φιλίππων
-τὴ χρηματοδότηση μὲ 40.000 εὐρῶ τοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου
Καὶ ὅλα τὰ ἀνωτέρω περιλαμβάνονται στό σχέδιο ἀνάπτυξης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ ἀπό τήν Δύση καὶ τήν ἀποκοπή τῶν Ρώσων προσκυνητῶν ποὺ ἔχει ἐκπονήσει ἡ Οὐάσιγκτον καὶ ὑλοποιεῖ μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς ἡ ἐν Ἐλλάδι ἀμερικανικὴ πρεσβεία…

Συντάκτης: Διονύσης Μακρῆς
Πηγή: ΣτῦλοςὉρθοδοξίας

 

 

Συντάκτης

2 σχόλια για “Καὶ ἐπισήμως ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν Ἑλλάδα

  1. Παρακαλῶ, ἐπιτρέψτε μου μία ἐπισήμανσι: Ἡ ἀκριβὴς φράσις τῶν Εὐαγγελίων εἶναι: «… πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι…» (Μτ. ΚΣΤ΄, 34 & 75 καὶ Λκ. ΚΒ΄, 61).

  2. Μακάρι να μην πατήσει το πόδι του ό αντίχριστος πάπας. Εμείς την προσευχή μας και ό Θεός θα δείξει.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *