Τζὸρτζ Σόρος: Τὸ πιόνι τῶν Ρόθστσιλντ

Πῶς προωθεῖ τήν παγκόσμια δικτατορία τῶν σιωνιστῶν
Ἡ Νέα Τάξη προελαύνει ὑπογείως καὶ ἀφανῶς, ἀλλά τόν τελευταῖο λόγο τόν ἔχει ὁ Θεός!
Γράφει ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας
Διεθνολόγος, συγγραφέας, πρώην βουλευτής

Ἡ πραγματικότητα: Αὐτοὶ ποὺ δὲν κοιμοῦνται ὄρθιοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι ἡ σημερινὴ πραγματικὴ παγκόσμια εἰκόνα καὶ κατάσταση εἶναι προ-πολεμική. Ζοφερή. Ἐκρηκτική. Ἡ Νέα Τάξη προελαύνει ὑπογείως καὶ ἀφανῶς. Ἡ ἑπόμενη φάση τοῦ σιωνο-προσχεδιασμένου Γ’  Παγκοσμίου Πολέμου (ΠΠ) πλησιάζει. Τὰ ἀσύλληπτα ἐπερχόμενα βρίσκονται στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ μας. Οἱ διεθνεῖς Σιωνιστὲς προχωροῦν προγραμματισμένα καὶ ἀκάθεκτα. Τὰ προαιώνια σχέδιά τους ὑλοποιοῦνται βῆμα-βῆμα. Καταλεπτῶς. Καὶ παρότι σκοπίμως μᾶς τὸ κρύβουν ἐπιμελῶς, ἀπὸ τοὺς συντριπτικὰ πολλούς, ὁ πλανήτης βρίσκεται σὲ μία πρωτόφαντη πολεμικὴ ἀναταραχή. Στὸ ἀνοιχτὸ κόκκινο.

Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν παγκόσμιο προπολεμικὸ πολεμικὸ συρφετὸ καὶ ἐπερχόμενα, πολλοὶ εἶναι οἱ βασικοὶ παῖκτες. Καὶ σχεδὸν ἀμέτρητοι οἱ ἁπανταχοῦ πράκτορες-πιόνια: Τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα. Κορυφὴ ὅλων τῶν νεοταξιτῶν τῆς γῆς εἶναι ἡ περιβόητη οἰκογένεια τῶν καμπαλιστῶν κοσμοκρατόρων Ρόθστσιλντ. Ὅσοι τὸ ἔψαξαν, ξέρουν πολὺ καλὰ ὅτι τὰ δύο βασικὰ ἐργαλεῖα τους εἶναι ἡ ἀθέατη Βουλὴ τῶν Ρόθστσιλντ καὶ ὁ πασίγνωστος ΟΗΕ-καὶ-παραμάγαζό τους. Περιφερειακὸς παίκτης -καὶ-μπροστινὸς εἶναι ὁ διαβόητος Τζὸρτζ Σόρος.

Ναί. Ὁ Ἑβραῖος ἐωσφοριστὴς Σόρος: Τὸ πιὸ ἐνεργό, διάσημο, ἀδίστακτο, πολυσυζητημένο καὶ παρένθετο πρόσωπο τῆς δυναστείας τῶν Ἑβραῖο-Ρόθστσιλντ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ὁ ἐν λόγω παγκόσμιος ἀνθύπατος ἐργάζεται μέρα-νύχτα μὲ τὴν πλέον ἀγαπημένη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἐπιθυμία καὶ στόχο τῶν περιλάλητων Ρόθστσιλντ: Τὶς ἀλλαγὲς συνόρων! Ἀφοῦ, ὅπως ἔλεγε ὁ Γενάρχης τῶν Ρόθστσιλντ, Ἄμσελ Μάγιερ (1744-1812), «τὰ πάρα πολλὰ λεφτὰ καὶ οἱ ἀμύθητες περιουσίες γίνονται μόνον ὅταν τὸ αἷμα κυλάει στοὺς δρόμους».

Ὁ Τζόρτζ Σόρος γεννήθηκε τὸ 1930. Τό πραγματικό του Ὄνομα εἶναι Γκυόργκυ Σβάρτς. Εἶναι Οὖγγρος Ἀμερικανοεβραῖος. Μέγας κερδοσκόπος. Καὶ φυσικά, ὅπως ἐσκεμμένα κάνουν καὶ ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ νεοταξίτες ποὺ ὑπηρετοῦν τὶς ἁπανταχοῦ στοὲς καὶ τὶς μυστικὲς ἑταιρεῖες, ἔτσι καὶ ὁ ἴδιος αὐτοπροβάλλεται ὡς δῆθεν μέγας φιλάνθρωπος. Ναί, ὡς μέγας ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ! Πρόκειται γιὰ τὸν μέγα σπόνσορα ποὺ ξοδεύει δισ. εὐρὼ γιὰ νὰ κατακλύσει τήν Εὐρώπη καὶ εἰδικὰ τήν Ἑλλάδα μὲ πρόσφυγες, μουσουλμάνους, λαθρομετανάστες κ.ο.κ. Πρόκειται, ἐπίσης, καὶ γιὰ ἕναν πρωτοστάτη καὶ σκοτεινὸ πολέμιο τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Λόγου χάρη, ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ ἡ ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἦταν γιὰ καιρὸ μία πολὺ ἀγαπημένη του ἐνασχόληση καὶ ὑπόθεση. Μὲ τὸ ἵδρυμά του «Open Society» νὰ δίνει ἕνα μοναδικὸ ρεσιτὰλ πολιτικῶν παρεμβάσεων καὶ διπλωματικῶν κατευθύνσεων. Ἡ ἀλήθεια:

Ὁ Σόρος πάντα ἐνεργεῖ ὡς ἀταλάντευτος ἐντολοδόχος καὶ μπροστινὸς τῶν σκοπίμως ἀθέατων Ρόθστσιλντ. Μάλιστα δέ, ἡ διείσδυσή του στὰ Βαλκάνια ἔχει φτάσει σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ πλέον ἀπὸ τὰ παρασκήνια ἐλέγχει ἐξ ὁλοκλήρου Ἀλβανία, Σκόπια καὶ Μαυροβούνιο.

Προχωρῶ. Ἡ Ρωσία ἐξέδωσε διεθνὲς ἔνταλμα σύλληψης γιὰ τὸν Σόρος γιὰ ἀδικήματα σὲ βάρος τῆς χώρας ποὺ σχετίζονταν μὲ χειραγώγηση τῆς ἀγορᾶς μέσω παραγώγων. Ἡ πραγματικότητα: Ὁ πράκτορας τῶν Ρόθστσιλντ Σόρος ἐργάζεται συστηματικὰ καὶ ἀσταμάτητα γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς παλαιᾶς παγκόσμιας τάξης καὶ γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων (NWO) μὲ κάθε μέσο καὶ τρόπο, ὅπως: ἐκβιασμοί, δωροδοκίες, ἐκφοβισμός, κάθε μορφῆς ἀπειλὲς καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν γράφονται ἀλλὰ ποὺ πολὺ εὐκόλως ἐννοοῦνται..

Σόρος παντοῦ: Σκόπια, Ἀλβανία, Κόσοβο, ΜΚΟ’ς, κλπ

Σᾶς ὑπενθυμίζω, εἰσέτι, ὅτι ὅταν διαλύθηκε ἡ Γιουγκοσλαβία καὶ τὰ Σκόπια ἐμφανίσθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὸν παγκόσμιο χάρτη, ὁ πρῶτος ποὺ ἔσπευσε ὡς ἀρωγός τοῦ τότε προέδρου Γκλιγκόροφ ἦταν ὁ Τζὸρτζ Σόρος. Τότε ποὺ ὁ Ἑλληνισμὸς σύσσωμος ἀγωνιζόταν νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μὲ συγκεντρώσεις καὶ συλλαλητήρια, ἀντίπαλός μας δὲν ἦταν ὁ Γκλιγκόροφ ἀλλὰ τὸ ἀδίστακτο ἐνεργούμενο καὶ προϊστάμενος ἀρχιερέας τῆς ΝΤΠ: ὁ κ. Σόρος. Σήμερα, ὁ ἐν λόγω μεγαλοεπενδυτὴς χρησιμοποιεῖ κυρίως τὸν ψυχάκια καὶ ἐπίσημο ντίλερ καὶ χρήστη ναρκωτικῶν Ἔντι Ράμα ὡς τὸ ὑπὲρ-τοπικὸ πιόνι καὶ παράγοντα γιὰ τὴν περαιτέρω ἀποσταθεροποίηση τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Βαλκανίων.

Τί νὰ πρωτοθυμηθοῦμε γιὰ τὰ σκοτεινὰ μυστικὰ καὶ τὶς πράξεις τοῦ ἐπαγγελματία καὶ μέγα κερδοσκόπου Τζὼρτζ Σόρος. Ἦταν ὁ στραγγαλιστὴς τῆς βρετανικῆς στερλίνας τὸ 1992. Ὑπῆρξε ὁ ὑπερταμίας-ἀνδρείκελο τῆς Νέας Τάξης ποὺ χρηματοδότησε τὴν εἰρηνικὴ μετάβαση ἀπὸ τὸν ἑβραῖο-κομμουνισμὸ στὸν σιωνο-καπιταλισμὸ κατὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Ἀνατολικοῦ Μπλόκ. Ἔδρασε ὡς τὸ ἐπιθετικὸ γεράκι τῆς ἐπενδυτικῆς ποὺ συνδέθηκε μὲ τὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία τῆς Κλίντον στὶς τελευταῖες ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῶν ΗΠΑ.

Ἦταν ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος ποὺ πυροδότησε τήν οἰκονομικὴ κρίση τῆς Μαλαισίας: Καί, κατὰ τὴν τότε καταστροφικὴ ἀσιατικὴ κρίση τοῦ ἔτους 1997, τὸ ἐθνικὸ νόμισμά της «ρινγκὶτ» ἔχασε τὸ 45% τῆς ἀξίας του. Ὁ ἴδιος ξετίναξε, ὁμοίως, τὴν Τράπεζα τῆς Ταϊλάνδης καὶ τὸ νόμισμά της ἔχασε πάνω ἀπὸ τὸ 60 % τῆς ἀξίας του. Αὐτὸς ἔκανε ἐπιπλέον καὶ τὴν ἀπόπειρα καταστροφῆς τῆς οἰκονομίας τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ τὸ 1998. Ἦταν τὴν ἴδια χρονιά, ὅπου ὁ Σόρος ἔβγαλε μερικὲς ἀκόμα «καραβιὲς» χρημάτων, διαθέτοντας ἐσωτερικὴ πληροφόρηση γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τῆς γαλλικῆς τράπεζας Societe Generale. Καὶ πάει λέγοντας..

Ὁ γνωστὸς γιὰ τὶς ἐξαιρετικὰ ἀνθελληνικές του θέσεις Σόρος κατευθύνει μία νεοταξίτικη συνομοταξία Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων (ΜΚΟ). Τὸ πολυαγαπημένο του σπόρ, πού ἡ παγκόσμια δράση τους κινεῖται μὲ φυτεμένες περιφερειακὲς μαριονέτες-δούλους, οἱ ὁποῖοι χύνουν τὸ αἷμα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἁπλὰ καὶ μόνον γιὰ νὰ προχωρήσει τὸ πάγιο καὶ τριπλὸ παγκόσμιο σχέδιο-στόχο τῶν διεθνῶν Σιωνιστῶν: 1. Γ’ ΠΠ. 2. Χάραγμα, σφράγισμα ἢ τσιπάρισμα. Καί, 3. Παγκόσμια δικτατορία τοῦ Ἑβραίου δικτάτορα-ἀντίχριστου.

Μὲ καταματωμένα χρήματα, οἱ ἐν λόγω ΜΚΟ-ὀπερέτες παίζουν θαυμάσια τὸν ρόλο τους, κάνοντας λόγο στὰ κείμενά τους: γιὰ ἑλληνικὸ σοβινισμό, γιὰ ρατσισμό, γιὰ ἐθνικιστικὴ ὑστερία, γιὰ ἀπάνθρωπη μεταχείριση τῶν λαθρομεταναστῶν, κ.ο.κ. Δὲν εἶναι συνεπῶς τυχαῖο ποὺ ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ἱδρύματος Open Society Foundation, Τζὸρτζ Σόρος, ἔχει ἀναλάβει καὶ τὴν «προστασία τῶν μεταναστῶν» στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀφήνονται ἐλεύθεροι ἀπὸ τὶς δομὲς καὶ τὰ κέντρα διαμονῆς μὲ τὸ δίκτυο Solidarity Now.

Ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὁ ἐντολοδόχος τῶν Ρόθστσιλντ γιὰ τὰ Βαλκάνια ἔχει κάνει χρυσὲς γεωπολιτικὲς δουλειές. Λόγου χάρη, στὸ Κόσοβο, ἀπὸ τὸ 1991, χρηματοδότησε μὲ ποσὰ ποὺ ξεπερνοῦν τὰ 700 ἑκατ. εὐρὼ δεκάδες ΜΚΟ ποὺ προπαγάνδιζαν τὴν ἐξέγερση τῶν ἐκεῖ Ἀλβανῶν καὶ τὴ συνεπακόλουθη ἐγκατάσταση τῆς διεθνοῦς δύναμης στὴν περιοχή. Ἐπίσης, στὸ Μαυροβούνιο, ἡ περίοδος πρὶν τὴν ἀνεξαρτησία του (2006) σημαδεύτηκε ἀπὸ τὴν ἔντονη ἀνάμειξη τοῦ Σόρος στὴ δημιουργία ΜΚΟ, ὅπως εἶναι λχ. οἱ: CEDEM, Helsinki Committee for Human Rights, Human Rights Action καὶ Hominem Querum. Στὰ Σκόπια, ὁ Σόρος χρηματοδοτεῖ ἀφειδῶς ὀργανώσεις ὅπως εἶναι οἱ Helsinki Committee, Centre for Multicultural Understanding, Association for Democratic Initiatives, κλπ.

Ὁ Σόρος καὶ τὸ μέγα μίσος του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα!

Τὴν τόσο μισητή τους Ἑλλάδα, ὁ Τζ. Σόρος μαζὶ μὲ τὴν παρέα του θέλουν μὲ πάθος νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ μία ἐξεγερμένη ἰσλαμικὴ ἀποικία πρὶν φθάσουμε στὸν φρικτὸ Γ’ ΠΠ. Γι’ αὐτὸ ὁ ἴδιος χρηματοδοτεῖ ἀνθελληνικὲς ὀργανώσεις ὅπως εἶναι λ.χ. τὸ Helsinki Committee, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ΜΚΟ ποὺ βρίσκονται στὴν «Ζώνη τοῦ Λυκόφωτος» ποὺ ὡς κύριο σκοπὸ τους ἔχουν τὴν ἀποσταθεροποίηση καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ παράδειγμα, στὴν χώρα μας, τὸ ἵδρυμα τοῦ Τζὸρτζ Σόρος ἔχει ἀποτελέσει τὸν κύριο χρηματοδότη τῆς ΜΚΟ «Ἀνοιχτὴ Κοινωνία»: ἔνθερμο ὑποστηρικτὴ τοῦ «Οὐράνιου Τόξου» ὅσο, ὁμοίως, καὶ τῆς ἰδέας περὶ ὕπαρξης «μακεδονικῆς μειονότητας» στὴν Ἑλλάδα.

Ἐπίσης, μέσω τῶν δικῶν του ΜΚΟ, διείσδυσε στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα τῶν χωρῶν τῶν Βαλκανίων. Ἔτσι, ὅπως γίνεται δηλαδὴ καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν προσχεδιασμένη προσπάθεια ἀλλαγῆς τῶν σχολικῶν βιβλίων καὶ εἰδικότερα τῆς ἱστορίας καὶ τῶν θρησκευτικῶν. Σημειώνεται ἀκόμη ὅτι στὴν Ἀλβανία τὰ σχολικὰ βιβλία γράφουν ὅτι χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Τζ. Σόρος. Γιγάντιος καὶ καθοριστικὸς ἦταν, εἰσέτι, ὁ ρόλος τοῦ Σόρος στὸ θέμα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ὅσο ἐπίσης καὶ στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων. Μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς νὰ μαθαίνουν, πλέον, ὅτι πρόγονοί τους ἦταν ὁ Φίλιππος, ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Ἀριστοτέλης, κλπ.

Πέραν αὐτῶν, θὰ ἀναφερθῶ ἐν συντομία σὲ μία εἰδικὴ περίπτωση ἢ σὲ ἕνα ἀκόμη διάσημο καὶ ἐπίχρυσο πιόνι τοῦ Σόρος: Τὸν Β. Ὄρμπαν. Καὶ λέγω πιόνι, ἄσχετα μὲ τὸ ἐὰν ἐξωτερικὰ ἄλλα φαίνονται, ἄλλα λέγονται, διαφημίζονται ἢ μᾶς δείχνουν συστηματικὰ στὶς εἰδήσεις τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ψέματα καὶ οἱ ἀναλήθειες, γιὰ τὰ μάτια τοῦ ἄδολου καὶ ἐν ἀγνοία τελοῦντος κόσμου.

Ὅταν λέμε Ὄρμπαν, καταλαβαίνουμε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν πολυδιαφημισμένο καὶ γενναῖο ὑπερασπιστὴ τῆς Οὐγγαρίας καὶ τῆς Εὐρώπης ἀπέναντι στοὺς πολὺ κακοὺς μουσουλμάνους καὶ μετανάστες-εἰσβολεῖς. Ναὶ ἀναφέρομαι στὸν ἐν λόγω κύριο ποὺ σχετικὰ πρόσφατα χαιρέτισε στρατιωτικὰ τὸν Ἐρντογάν. Ὁ λαϊκὸς ἡγέτης ποὺ ἔχει κερδίσει τρεῖς φορὲς τὶς ἐκλογὲς στὴ χώρα του: διότι ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ αὐτὸς ὑπηρετεῖ μὲ τὸ ἀζημίωτο τὴ ΝΤΠ! Καὶ αὐτό: κατὰ τὸ ἄκρως ἀγαπημένο τῶν νεοταξιτῶν: Τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε»! Διότι: Κάποιοι πρέπει νὰ ἔχουν τὶς σωστὲς πολιτικὲς καὶ πατριωτικὲς θέσεις, ὅπως λ.χ. τὸ «ἔξω οἱ μετανάστες!» καὶ κάποιοι ἄλλοι τὸ ἄκρως ἀντίθετο. Ἔ!.., σὲ συνεχῆ σύγκρουση νὰ βρισκόμαστε..

Ὁ «μουσουλμανοφάγος» Ὄρμπαν εἶχε ἀνακηρύξει τὸ 2017 «ἔτος ἀπομάκρυνσης τοῦ Σόρος», κ.λ.π. Ἀλλά, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων καὶ γιὰ νὰ μὴ χάνουμε ἄσκοπα τὴν ὥρα μας, διαβάστε καὶ τὸ ἀκόλουθο:Ὁ Ὄρμπαν εἶχε κάνει σπουδὲς στὴν Ὀξφόρδη μὲ ὑποτροφία ΜΚΟ τοῦ …Σόρος. Κατὰ τὰ ἔτη 1989 καὶ 1990. Τέλος! Καὶ ὅποιος κατάλαβε, τὸ κατάλαβε. Δὲν ὑπάρχει ἐδῶ χῶρος γιὰ νὰ γράψω περισσότερα ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος.

Ἕνα μόνον θὰ γράψω καὶ θὰ ὑπογράψω:

Δὲν ὑπάρχει, πλὴν τοῦ Ὀρθοδόξου προέδρου Πούτιν, οὔτε ἕνας ἡγέτης τοῦ κόσμου σήμερα ποὺ νὰ μὴν εἶναι δικός τους. Πιόνι τους. Δηλαδή, κάποιος ποὺ νὰ μὴν ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς Ρόθστσιλντ (Σόρος, κλπ) καὶ τὴ ΝΤΠ. Τὸ ξαναγράφω: Οὔτε ἕνας!

Ὅλοι οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο ἡγέτες εἶναι ἐκτελεστικὰ πιόνια καὶ ἐργάζονται συστηματικὰ γιὰ τὴν προσχεδιασμένη καὶ τεχνητὴ ἄνοδο τοῦ ἐθνικισμοῦ ὅσο καὶ τῶν αἱματηρῶν μετέπειτα ἐθνικῶν διαιρέσεων καὶ διενέξεων. Ἀποστολὴ τους εἶναι νὰ προκαλέσουν τὴν σύγκρουση μεταξὺ τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν προκειμένου, μέσα ἀπὸ τὸ τεχνικῶς δημιουργηθὲν κοινωνικὸ χάος, τοὺς ἀμέτρητους θανάτους καὶ τὸ αἷμα τῶν ἀθώων ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὸν ἐν ἐξελίξει Γ’ ΠΠ, ὥστε: νὰ ἐπιβληθεῖ εὐκολότερα ἡ παγκόσμια δικτατορία τῶν σιωνιστῶν. Γιὰ νὰ ἔρθει δῆθεν εἰρήνη στὸν κόσμο διὰ τοῦ ἀντίχριστου.

Τὰ πιόνια-πράκτορες τῶν Ρόθστσιλντ τὰ ἔχουν ὅλα ἕτοιμα

Καὶ τώρα ἡ ἑπόμενη καὶ λογικὴ ἐρώτηση: «Ποῦ εἴμαστε πλέον ἢ ποῦ βρισκόμαστε σήμερα;». Ἀπάντηση: Τὰ πιόνια-πράκτορες τῶν Ρόθστσιλντ τὰ ἔχουν ὅλα ἕτοιμα γιὰ τὸν παγκόσμιο ἐπίγειο ἀρμαγεδδώνα. Ὅλα, πιά, προσχεδιασμένα καὶ προγραμματισμένα, καὶ τὰ τρία γεωστρατηγικὰ ρήγματα καὶ βασικὰ θέρετρα τοῦ ἐπερχόμενου γενικοῦ πολέμου (Εὐφράτης ποταμός, Ἱερουσαλήμ, Κωνσταντινούπολη) ἔχουν ἤδη ἐνεργοποιηθεῖ. Ἤδη βρίσκονται στὸ ἀνοιχτὸ κόκκινο. Ὁ Σόρος μὲ τὴν καμπαλιστικὴ του παρέα ἀδημονοῦν, γελοῦν, χαίρονται καὶ ἀναμένουν τὴν παγκόσμια πυρηνικὴ συμφορὰ ὅσο, ὁμοίως, καὶ δική τους πολεμικὴ νίκη, ἔτσι ὥστε ἐπιτέλους νὰ φέρουν καὶ ἐγκαταστήσουν τὸν Ἑβραῖο μεγαλοτραπεζίτη, μεγιστάνα-καὶ-μεσσία: Τὸν 42-χρονο Ντέϊβιντ Ρόθστσιλντ..

Ὅπως γίνεται προφανές, οἱ ἑπόμενοι μῆνες φαίνεται ὅτι θὰ εἶναι πάρα πολὺ δύσκολοι καὶ ἄκρως θερμοί, μὲ πολλὲς θλίψεις, πείνα καὶ πόνο καὶ γιὰ τὴν δική μας χώρα. Τὴν Ἑλλάδα. Ὅπως ἤδη τόνισα ἀνωτέρω, οἱ ἑωσφόρο-σιωνιστὲς τῶν Ρόθστσιλντ καὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα τὰ ἔχουν ἤδη ὅλα ἕτοιμα σὲ σχέση μὲ τὴν λεπτομερῶς προσχεδιασμένη ἀπὸ τοὺς ἴδιους παγκόσμια ἀνάφλεξη. Γιὰ τὸν Γ’ ΠΠ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὄντως βρίσκεται ἤδη στὸ μάτι τοῦ γεω-πολεμικοῦ κυκλώνα. Ὅλα πιὰ εἶναι σχεδὸν ἕτοιμα γιὰ τὴν ἀνάφλεξη στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος καὶ ὄχι μόνον. Τὸ μόνο ἴσως ποὺ λείπει ἀκόμη εἶναι τό: «ΟΚ» ἤ, δηλαδή, τὸ «προχωρᾶμε» τῶν σιωνο-Ἑβραίων καὶ τέκνων αὐτὸ-κατάρας.

Προσέτι δέ, σᾶς φέρω ἐπίσης στὴ μνήμη σας καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν περιβόητη λέξη «ἀτύχημα ἢ συμβὰν» τύπου Ἰμίων (Κ. Σημίτης) τὴν ἔχουν γράψει ἢ ἀναφέρει: ὅλοι οἱ σημαντικοὶ ἡγέτες τῆς γῆς, ὁ κ. Τσίπρας καὶ ὅλοι οἱ πρώην βασικοὶ ὑπουργοὶ τῆς χώρας, ὅλα τὰ ἰνστιτοῦτα μελέτης καὶ ἀνάλυσης παγκοσμίως, ὅλες οἱ γνωστὲς δεξαμενὲς σκέψεις ἀνὰ τὴν οἰκουμένη, ὅλα τὰ διεθνῆ καὶ τὰ τοπικὰ ΜΜΕ, ὅλοι οἱ γνωστοὶ καὶ διάσημοι ἀναλυτὲς-μελετητὲς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, κλπ.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς τόνισε ἢ εἶπε, καὶ αὐτὸ ἔγινε γιὰ πρώτη φορά, καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης στὶς 26 Νοεμβρίου κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ἰταλὸ ὁμόλογό του κ. Κόντε στὴν Ἰταλία: «Ἡ συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας αὐξάνει τὴν πιθανότητα “ἀτυχήματος” στὸ Αἰγαῖο». Ὡστόσο, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἕνα καὶ μόνον ἕνα πράγμα ἢ γεγονὸς δὲν ἔχει λάβει χώρα μέχρι καὶ σήμερα στὸ Αἰγαῖο: Τὸ ἀτύχημα. Καθευατό. Δηλαδή, τὸ μέγα συμβάν.

Τώρα. Μὲ παγκόσμια γεωπολιτικὰ ἐπίκεντρα-πυροκροτητὲς τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰράν, οἱ καταστάσεις καὶ ἡ ἀλληλουχία τῶν γεγονότων ἔχουν ἤδη ἀνατραπεῖ: τὶς τρέχουσες γεωπολιτικὲς ἀναλύσεις, ἑρμηνεῖες καὶ καταγραφές, τὶς προλαβαίνουν οἱ ὁρατὲς καὶ ἀόρατες καταστάσεις καὶ ἐξελίξεις. Τά προσχεδιασμένα παγκόσμια γεγονότα, τρέχουν μὲ ἑωσφορικὴ ταχύτητα καὶ «ὁμιλοῦν» πλέον ἀπὸ μόνα τους. Αὐτοπαρουσιάζονται.

Κατὰ ἁγία παραχώρηση τοῦ Κυρίου, λόγω τῆς γενικῆς μας ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Πατέρα μας, ἡ δύναμη τῶν σημερινῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων καὶ τέκνων κατάρας εἶναι τόση, ποὺ ὅλα πιά, ἀνέκκλητα καὶ ἀνεμπόδιστα, πῆραν τὸν φρικτὸ καὶ τρομακτικό τους διεθνικὸ δρόμο. Μπαίνουμε στὴν ἑπόμενη φάση τοῦ Γ’ ΠΠ: ποὺ εἶναι τὸ ὑπὲρ-λεπτομερῶς προγραμματισμένο «ἀτύχημα ἢ συμβὰν» στὸ Αἰγαῖο ὅσο καὶ ἡ μετέπειτα προσχεδιασμένη Ἑλληνο-Τουρκικὴ σύρραξη τῶν λίγων ἡμερῶν.

Τὸ ξαναλέω: Οἱ διεθνεῖς Σιωνιστές, μὲ τοὺς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο Χριστομάχους καὶ ἐπίχρυσους κομπάρσους τους (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΔΝΤ, προέδρους, πρωθυπουργούς, ἰλλουμινάτους, κλπ), συνεχίζουν τὴν περαιτέρω ὑλοποίηση τοῦ προαιώνιου σχεδίου τους, ποὺ καταλήγει κατὰ σειρὰ ἢ διαδοχικῶς: Πρῶτον, στὸν Γ’ ΠΠ. Δεύτερον, στὸ χάραγμα, σφράγισμα ἢ τσιπάρισμα. Καί, τέλος, τρίτον, στὴν ἔλευση-ἐγκατάσταση τοῦ ζάμπλουτου καὶ ἐωσφοριστὴ Ἑβραίου μεσσία (ἀντίχριστος).

Πρόεδρος Τράμπ: «ἡ ἠρεμία, σιωπὴ πρὶν τὴν καταιγίδα»

Ἔτι δὲ περαιτέρω, θέλω νὰ προσθέσω καὶ μία σχετικὰ πρόσφατη καὶ ἄκρως αἰνιγματικὴ δήλωση τοῦ σιωνιστῆ προέδρου Τράμπ, ὁ ὁποῖος τόνισε δημοσίως ὅτι ζοῦμε τὴν περίοδο «τῆς ἠρεμίας ἢ τῆς σιωπῆς πρὶν τὴν καταιγίδα». Καί, ὅταν στὴ συνέχεια ἡ παρευρισκόμενη Ἀμερικανίδα δημοσιογράφος τὸν ἐρώτησε «τί ἐννοεῖτε κ. πρόεδρε;», ὁ κ. Τρὰμπ μὲ στόμφο καὶ ὑπομειδιώντας ἀπάντησε: «Θὰ τὸ δεῖτε!..».

Εἰσέτι, καὶ πέραν ὅλων αὐτῶν, σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ μητροπολίτης Μόρφου π. Νεόφυτος εἶχε τονίσει μὲ νόημα καὶ χαρακτηριστικὰ σὲ παλαιότερη συνέντευξή του: «Δὲν θὰ γίνουν σοβαρὰ πράγματα ὅσο ζεῖ ὁ Ἐρντογάν. Τὰ σοβαρὰ θὰ γίνουν ὅταν πέσει ὁ Ἐρντογάν. Νὰ τὸ ἔχετε αὐτὸ σὰν σημεῖο». Εἰσέτι, ὁ Ἅγιος Παΐσιος τόνιζε μὲ ἁγιοπνευματικὸ νόημα καὶ χάρη:

«Σήμερα τὸ νὰ διαβάζει κανεὶς τοὺς προφῆτες εἶναι σὰν νὰ διαβάζει ἐφημερίδα». Ἔλεγε, ἐπίσης, χαρακτηριστικὰ ὁ ἴδιος ἁγιορείτης ἅγιος: «Τὸ καλύτερο πρακτορεῖο εἰδήσεων εἶναι οἱ προφητεῖες τῶν ἁγίων». Ἐπὶ τῶν δύο ἀνωτέρω ρήσεων τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, καὶ φυσικὰ ὄχι μόνον, ὁ Πανιερώτατος π. Νεόφυτος Μόρφου δήλωσε προσέτι καὶ τὸ ἑξῆς (Μάιος 2019): «Οἱ Προφητεῖες τελείωσαν, θὰ τὰ βλέπουμε πλέον ὅλα στὶς εἰδήσεις».

Ἐπίσης, σᾶς θυμίζω ὅτι ὁ Μητροπολίτης π. Νεόφυτος στὴν ἐκπομπὴ «Μαζί» τοῦ ΡΙΚ μὲ θέμα «Σημεῖα τῶν καιρῶν» (4-4-2017), μίλησε γιὰ μία ἀλληλουχία ἢ σειρὰ γεγονότων ποὺ θὰ ἐξελιχθοῦν γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ ὅσο καί, ὁμοίως, νὰ θερμάνουμε ξανὰ τὴν προσευχή μας. Εἶπε ὁ ἐπίσκοπος π. Νεόφυτος: «Λοιπόν, ἡ σειρὰ τῶν γεγονότων ποὺ εἶναι ἀναμενόμενα στὸν ἑπόμενο χρόνο ποὺ ζοῦμε, ποὺ διανύουμε μᾶλλον γιὰ νὰ εἴμεθα ἀκριβεῖς εἶναι: (Πρὶν τὴν ἐπίθεση τῆς Τουρκίας εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας) Θὰ προηγηθεῖ ἕνας σεισμὸς μεγάλος στὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, αὐτὸς ὁ σεισμὸς θὰ προκαλέσει μετακίνηση πληθυσμοῦ. Τὴν ἴδια ἐποχή, ἀκριβῶς μετὰ δηλαδή, κοντὰ σὲ αὐτὸ τὸ γεγονός. Σεισμὸς ὅταν λέμε ἐννοοῦμε γεωφυσικὸς σεισμὸς καὶ θὰ εἶναι μεγάλου μεγέθους».

Τέλος, καὶ πέραν τούτων, σὲ ἄλλη δημόσια παρουσία του, ὁ Μητροπολίτης Μόρφου ἀνέφερε ἀκόμη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν ἐπερχόμενο Παγκόσμιο Πόλεμο ὅτι:

Ὅλα θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὸ χτύπημα τοῦ Ἰσραὴλ στὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰράν. Τόνισε δὲ ὅτι αὐτὸ τοῦ τὸ εἶχε ἀποκαλύψει ὁ μακαριστὸς Γέροντας Θεόδωρος Ἁγιοφαραγγίτης τῆς Κρήτης (28-4-2016): «Παιδιά μου θὰ πίνεται τὸν καφέ σας καὶ θὰ ἀκούσετε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἐχτύπησαν τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τῆς Περσίας! Τότε θὰ ξεκινήσουν τὰ μεγάλα γεγονότα! Καὶ τὴν ἴδιαν ἐποχήν, ἢ λίγον πιὸ πρίν, θὰ πέσει ὁ Ἐρντογάν!».

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *