Θά δοῦν πολλά τά μάτια μας

Τό Ἔθνος καί ἡ Ἐκκλησία δοκιμάζονται… Ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ προσευχή


Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος εἶχε μεταφέρει τὴν ἄποψη ἐν ζωῇ γέροντα ὅτι τώρα τὴν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν θὰ τὶς μαθαίνουμε ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις! Καὶ πράγματι τὰ ὅσα σήμερα διεξάγονται στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο, ἔχουν προαναγγελθεῖ ἀπὸ στόματα ἁγίων σύγχρονων γερόντων. «Ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος θὰ δοκιμασθοῦν σκληρά, ἐσεῖς νὰ προσεύχεσθε νὰ σᾶς σκεπάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ γιατί πολλὰ θὰ δοῦν τὰ μάτια σας» εἶπε λίγο πρὶν τὴν κοίμηση του ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης.

«Οὐαὶ καὶ ἀλίμονο σ’ αὐτοὺς ποὺ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία. Οἱ προδίδοντες τὴν Ὀρθοδοξία θὰ γευτοῦν πλῆθος ἀσθενειῶν, ὡς δεῖγμα τῆς ἀποστασίας τους ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὡς σημάδι παντελοῦς ἀπουσίας τῆς μετανοίας. Πολλὰ ἄσχημα θὰ ἀκολουθήσουν μετὰ τὴ συνάθροιση ἐπισκόπων στὴν Κρήτη. Θὰ γίνει σχίσμα καὶ θὰ κλονισθεῖ ἡ πίστη πολλῶν χριστιανῶν. Κι αὐτὸ γιατί ἀλλόθρησκοι ἐπιδιώκουν νὰ χτυπήσουν τὴ ρίζα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχουν ἁπλώσει τὰ πλοκάμια τους καὶ ἐντὸς αὐτῆς. Ἡ Ὀρθοδοξία χτυπιέται ἀνηλεῶς καὶ δυστυχῶς τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι χτυπιέται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς Ὀρθοδόξους. Πολλοὶ θέλουν νὰ διασαλέψουν τὴν Ἐκκλησία… Ἐντός τῆς χώρας θὰ γίνουν πολλὲς διαταραχές. Οἱ Ἀγαρηνοὶ θὰ παρελάσουν ἐντός τῆς Ἑλλάδος. Θὰ χτίσουν τζαμιά… Εἶναι φυσικὸ νὰ διδαχθοῦμε μέσα ἀπὸ μία μεγάλη δοκιμασία, ἡ ὁποία, ὅπως προαναγγέλλει ὁ οὐρανὸς θὰ λάβουν οἱ ἄνθρωποι λίαν συντόμως», τόνισε τὸν Ἰούλιο τοῦ 2012 ὁ γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης σὲ ὁμιλία του πρὸς τὰ πνευματικά του παιδιά, στὰ Πεῦκα τῆς Θεσσαλονίκης! Καὶ συμπλήρωσε μὲ νόημα τότε πὼς

«εἴμαστε αἰχμάλωτοι παιδιά μου μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα μας ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας μας»

καὶ ἐπιπλέον πὼς «ὁ Ἕλληνας δὲν εἶναι ἕτοιμος γιὰ νὰ δεχθεῖ αὐτὰ τὰ δύσκολα καὶ ἄσχημα γεγονότα. Ἄχ, ἄχ, ὁ στεναγμὸς θὰ εἶναι μεγάλος. Θὰ θρηνοῦν καὶ δὲν θὰ ξέρουν τί νὰ κάνουν». Πλειάδα συγχρόνων ἁγίων μας πληροφοροῦσαν καί πληροφοροῦν τί πρόκειται νὰ συμβεῖ στὴν χώρα μας ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας μας. Ὁ Ὅσιος Πορφύριος μιλοῦσε γιὰ στάχτες μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ Θεὸς θὰ ἀναδείξει κάποιον ποὺ θὰ μᾶς βγάλει ἀπ’ αὐτές…

Σήμερα οἱ τηλεοράσεις καὶ γενικὰ ἡ εἰδησιογραφία ἐπαληθεύει τὰ λεγόμενα τῶν γερόντων. Οἱ Ἀγαρηνοὶ παρελάζουν ἤδη στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐκδιώχθηκαν τὸ 1821 καὶ μετέπειτα, ἀπὸ χριστιανοὺς πατριῶτες, ποὺ ἔχυσαν ποτάμια αἵματος, ὑπέρ τῆς πίστης τῆς ἁγίας καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία. Ἐπιστρέφουν μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν ὀσφυοκαμπτῶν κυβερνώντων (πρώην καὶ νῦν), οἱ ὁποῖοι ἀντάλλαξαν θέσεις ἐξουσίας μὲ τὸν περιβόητο μετασχηματισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας σὲ πολυπολιτισμικὸ συνονθύλευμα-κράτος. Ἡ ἐθνικὴ ὁμοιογένεια καὶ ἡ Ὀρθόδοξη πίστη δοκιμάζονται. Μεθοδευμένα καὶ κατασκευασμένα σὲ μυστικὲς μιαρὲς σατανικὲς λέσχες σχίσματα καὶ διαιρέσεις προωθοῦνται καὶ ἐφαρμόζονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὑποσχέθηκαν μὲ ὅρκους πὼς θὰ κρατοῦν Θερμοπύλες… Ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ὑποτίθεται πὼς θὰ φρόντιζαν νὰ γαλουχήσουν ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας τὸ Ἔθνος στὰ νάματα τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς χριστιανοσύνης.

Καὶ ὁ πιστὸς λαός; Ὅσοι συνειδητοποιοῦν τὴν νέα τραγωδία καὶ ὑποψιάζονται αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν, ὡς φυσικὸ ἐπακόλουθο τῶν ὅσων στό παρασκήνιο ἀλλά καί στό προσκήνιο διαδραματίζονται, στρέφονται πλέον στὴν προσευχὴ καὶ παρακαλοῦν τὸν Θεὸ νὰ ἐπέμβει. Τὸν ἱκετεύουν νὰ σταματήσει αὐτὰ ποὺ ἡ συνειδητὴ ἀποστασία μας προκάλεσε. Γνωρίζουν ὅτι ἡ μετάνοια εἶναι ἡ μόνη ὁδὸς τῆς σωτηρίας. Οἱ ὑπόλοιποι, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν πλειονότητα, ὡς ἀποχαυνωμένοι παρακολουθοῦν τὰ τεκταινόμενα, ἀνήμποροι νὰ ἀντιδράσουν, λόγω τῆς πλύσης τοῦ ἐγκεφάλου πού συστηματικά ἔχουν δεχθεῖ. Ἀποτελοῦν θύματα μίας πολύχρονης καλοσχεδιασμένης προπαγάνδας ποὺ συνόδευε τὴν ἀπόφαση μουσουλμανοποίησης τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐλήφθη τὸ 1985 σὲ κλειστὴ ἰσλαμικὴ συνδιάσκεψη στὸ Χαρτούμ. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ στήθηκαν ἄλλωστε οἱ Δούρειοι Ἵπποι προσώπων ὑπεράνω ὑποψίας, ποὺ μπροστὰ στὴν ἐκπλήρωση τῶν προσωπικῶν φιλοδοξιῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, ἄνοιξαν διάπλατα τὴν πόρτα σὲ μαμμωνᾶ καί λαθροεισβολεῖς.

Εἶναι ἡλίου φαεινότερο δὲ ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς ὅλης κατάστασης ἔχει χαθεῖ, ἀφοῦ ὁλοένα καὶ περισσότερο γίνεται λόγος γιὰ παρείσφρηση στυγνῶν δολοφόνων καὶ τρομοκρατῶν τῆς Ἂλ –Κάϊντα καὶ τοῦ ISIS, ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα στὴν χώρα μας παρουσιαζόμενοι ὡς μετανάστες καὶ πρόσφυγες. Ὁ γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης ἔχει μιλήσει πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια γιὰ σφαγές, ἔχει μάλιστα ἀναφερθεῖ καὶ περιγράψει καὶ μὲ λεπτομέρειες τὰ ὅσα πρόκειται νὰ συμβοῦν καὶ ἤδη τὰ βλέπουμε σὲ καθημερινὴ πλέον βάση. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νιώθει καὶ πάλι προδομένος. Ἐξαπατήθηκε γιὰ πολλοστὴ φορά… Τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ νεοφερμένοι Ἀγαρηνοί, ὅπως τοὺς ὀνομάζει ὁ γέροντας Βασίλειος, ἀποκτοῦν συνεχῶς δικαιώματα καὶ ἔχουν φθάσει στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο, μὲ ἕναν καὶ μοναδικὸ σκοπό, ὄχι γιά νά φιλοξενηθοῦν καί νά φύγουν ἀλλά νὰ τὸν κατοικήσουν. Σὲ λίγο θὰ κοποῦν τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια στήριξής τους καὶ θὰ κληθοῦν νὰ κάνουν πράξη τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο μετακινήθηκαν στὴν χώρα μας. Μὴν ξεγελιέστε ἦρθαν γιὰ νὰ μείνουν καὶ νὰ ἐνταχθοῦν ὡς πολίτες στὸ πολυπολιτισμικὸ κράτος, ποὺ κάποιοι πυρετωδῶς προωθοῦν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὸ ἐλέγχουν καὶ νὰ τὸ διοικοῦν. Δὲν ἦρθαν γιὰ νὰ τοὺς φιλοξενήσουμε. Ἦρθαν καὶ ἔρχονται μὲ σχέδιο γιὰ νὰ μείνουν.

Καὶ ἡ Ἐκκλησία; Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία μας; Ἐνημερώνει, προετοιμάζει ἀφυπνίζει τό λαό μας; Ὄχι, γιατί κι αὐτή δοκιμάζεται… Ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ τὸ σχίσμα ἐφαρμόζονται πλέον στὴν πράξη. Οἱ θρησκευτικοί μας ταγοὶ στὴν πλειονότητά τους ὄχι μόνο δὲν προτίθενται νὰ ἀντιδράσουν ἀλλὰ τοὐναντίον λειτουργοῦν ὡς ὑποχείρια, αὐτῶν ποὺ προωθοῦν νέα ἤθη στὸν τόπο μας.

Νομιμοποιοῦνται καί γίνονται ἀποδεκτά μέ φθηνές δικαιολογίες ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ὅσα καταγγέλλονται ἀπὸ τὶς εὐαγγελικὲς διδαχὲς ὅπως λ.χ. ἡ ἀρσενοκοιτία, ἡ μοιχεία, ἡ πορνεία, ὁ φόνος (βλ. ἔκτρωση)! Ποδοπατοῦνται οἱ παραδόσεις λ.χ. ἀποτέφρωση νεκρῶν. Ὑποβαθμίζεται, γιὰ νὰ μὴν πῶ, ἐξαλείφεται ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας στὰ πάλαι ποτὲ ἑλληνικὰ χριστιανικὰ σπίτια λόγω τῆς παντελοῦς ἀπουσίας τῆς κατήχησης. Καὶ οἱ Ἐπίσκοποί μας, οἱ ἐπίσκοποί μας; Τί κάνουν; Ἐναγκαλίζονται ὅπως οἱ Φαρισαῖοι μὲ τοὺς ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες καὶ ἀπολαμβάνουν τὰ ἐφήμερα καλούδια, τὰ πλούσια τραπεζώματα καὶ τὴν κοσμικὴ πολυτέλεια. Προβάλλουν τὴν ἁγιότητα σύγχρονων γερόντων, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι ὄχι μόνο δὲν τὴν ἀκολουθοῦν ἀλλὰ συνήθως τὴν ἀπορρίπτουν… μὲ τὸ νὰ ποδοπατοῦν τὶς ἀλήθειες τῆς πίστης καὶ νὰ λειτουργοῦν ὄχι ὡς ἀνεξάρτητες προσωπικότητες καὶ θεάρεστα πρόσωπα ἀλλὰ σὰν ἁπλὲς μαριονέτες καὶ φθηνὰ πιόνια, στὴ σκακιέρα τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῶν γεωπολιτικῶν φιλοδοξιῶν. Μάλιστα προκειμένου νὰ διατηρηθοῦν στοὺς θρόνους τους καὶ νὰ μὴν ἀμφισβητηθεῖ ἡ κοσμικὴ τους ἐξουσία ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμα τῶν Φαρισαίων καὶ διώκουν ὅσους κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων μας τοὺς ἀποκαλύπτουν τήν ὑποκρισία.

Συντακτική ὁμάδα Σ.Ο.

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *